Điều khoản Sử dụng Agoda


Cập nhật lần cuối 01/2018

Agoda chào mừng bạn (“Khách hàng” hoặc “bạn”) ghé thăm trang web của chúng tôi (“Trang Web”). Cụm từ "Agoda" hoặc "chúng tôi" ở đây đề cập đến Công ty Agoda Pte. Ltd. và cụm từ "Các công ty Agoda" nói chung đến Agoda và các đối tác có liên quan của Agoda, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở Công ty Dịch vụ Agoda Co., Ltd. (Thái Lan), Công ty Quốc tế Agoda Pte. Ltd. (Singapore, doanh nghiệp ở Vương quốc Anh và các chi nhánh địa phương khác), Công ty Điều hành Du lịch Quốc tế Agoda Pte. Ltd., Công ty Quốc tế Agoda Sdn. Bhd. (Malaysia) Công ty Quốc tế Agoda Ltd. (Hồng Kông), Công ty Quốc tế Agoda Hungary Kft., Công ty Quốc tế Agoda Nhật Bản KK, Công ty Quốc tế Agoda Hoa Kỳ Inc., Công ty Quốc tế Agoda Trung Quốc Co., Ltd., v.v. Các đề cập đến Trang Web sẽ được hiểu là gồm có các dẫn xuất, bao gồm nhưng không giới hạn ở các trang web và ứng dụng, bằng mọi các thức truy cập bất kể bằng điện thoại di động, máy tính bảng hay các thiết bị khác. Điều khoản Sử dụng – theo định nghĩa dưới đây – áp dụng đối với các dịch vụ của chúng tôi, cung cấp trực tiếp hoặc gián tiếp cho bạn thông qua bất kỳ cách thức nào, bao gồm đặt phòng trực tuyến, yêu cầu dịch vụ khách hàng hoặc các cách thức khác. Bằng việc truy cập, xem và sử dụng Trang Web và/hoặc bằng việc đặt phòng qua Agoda, bạn xác nhận và đồng ý là đã đọc, hiểu và chấp thuận các Điều khoản Sử dụng. Các chính sách và hướng dẫn khác của chúng tôi mà bạn có thể tìm thấy trên Trang Web, bao gồm nhưng không giới hạn ở Chính sách Bảo mật, Chính sách Mua hàng An toàn, Agoda Đảm bảo Giá, Đảm bảo Đặt phòng, Chính sách Hủy Phòng, Chính sách Hoàn tiền, Điều khoản và Điều kiện Chương trình Điểm thưởng Agoda, Điều khoản và Điều kiện Chương trình Thẻ quà tặng Agoda, Điều khoản Chương trình Giới thiệu Bạn bè Agoda, Nguyên tắc Đánh giá Nơi lưu trú, Câu hỏi thường gặp, v.v. (sau đây gọi chung là các “Chính sách”), cần được hiểu chung với và là một phần không tách rời của các điều khoản và điều kiện này và được dẫn chiếu ở đây. Các điều khoản và điều kiện đưa ra dưới đây và các Chính sách được gọi chung là “Điều khoản Sử dụng”. Nếu bạn không chấp thuận Điều khoản Sử dụng, xin vui lòng ngừng việc sử dụng Trang Web ngay lập tức. Điều khoản Sử dụng – kể cả khi được sửa đổi trong nhiều thời điểm – tạo thành toàn bộ hợp đồng, đồng thời hủy bỏ và thay thế bất kỳ hợp đồng hoặc thỏa thuận không chính thức nào khác (bằng lời nói hoặc bằng văn bản), giữa bạn và Các công ty Agoda về nội dung trong thỏa thuận đó, trừ khi có quy định khác rõ ràng.

1. Phạm vi Dịch vụ của chúng tôi

A. Đặt chỗ ở

Qua Trang Web, Agoda cung cấp một nền tảng trực tuyến mà qua đó, bạn có thể xem qua các loại hình lưu trú khách nhau và chỗ ở tạm thời, bao gồm nhưng không nhất thiết giới hạn ở khách sạn, nhà trọ, căn hộ dịch vụ, phòng trọ (B&B), phòng cho thuê, nhà ngoại ô (cottage), nhà trọ truyền thống của Nhật (ryokan), v.v. (được gọi chung là các “Khách sạn”) và thực hiện việc đặt phòng với các Khách sạn đó. Bằng việc thực hiện đặt phòng qua Trang Web, bạn đưa ra một đề nghị đặt phòng theo giá đã niêm yết cho đặt phòng đó, cũng như các điều khoản và điều kiện có liên quan đã nêu trên Trang Web. Khi được chấp thuận bởi bên Khách sạn và do đó, bởi Agoda, việc này tạo thành một hợp đồng ràng buộc tại Singapore theo đúng các Điều khoản Sử dụng. Bạn sẽ nhận được bằng chứng xác nhận việc đặt Khách sạn dưới dạng email xác nhận (có đính kèm một voucher cho Khách sạn trả trước), đồng nghĩa với việc đặt phòng của bạn đã được bên Khách sạn xác nhận. Trang web "Cám ơn" có nghĩa là yêu cầu đặt phòng của bạn đã được gửi đi và đã hoàn tất để tiến hành các bước xử lý cuối cùng, không có yêu cầu gì thêm cần bạn thực hiện. Chúng tôi bảo lưu quyền từ chối đặt phòng theo quy định dưới đây.

Khi thực hiện dịch vụ của chúng tôi, thông tin do chúng tôi đưa ra về Khách sạn được dựa trên thông tin do các bên cung cấp gửi cho chúng tôi (bao gồm nhưng không nhất thiết giới hạn ở Khách sạn, các đại diện của Khách sạn, nhà phân phối, các công ty quản lý điểm du lịch (DMC), các cán bộ quản lý kênh phân phối, các đối tác, v.v.). Vì vậy, bên Khách sạn hoặc các đại diện của bên Khách sạn được cấp quyền truy cập vào một mạng nội bộ mở rộng hoặc các giải pháp kết nối khác, tại đây các Khách sạn hoặc các đại diện của các Khách sạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc cập nhật các mức giá, tình trạng còn phòng, mô tả, hình ảnh, điều kiện đặt phòng, chính sách khách sạn và các thông tin khác được hiển thị trên Trang Web. Tuy chúng tôi sẽ sử dụng kỹ năng và sự cẩn trọng hợp lý về mặt thương mại trong việc thực hiện các dịch vụ của mình, chúng tôi sẽ không kiểm tra để biết rằng, và không thể bảo đảm được rằng, mọi thông tin là chính xác, đầy đủ, đúng đắn hoặc cập nhật, hoặc chúng tôi cũng sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất cứ mọi sai sót (kể cả các sai sót rõ ràng và sai sót về in ấn), gián đoạn (cho dù là do việc mất điện, sửa chữa, nâng cấp hoặc bảo trì Trang Web (một cách tạm thời và/hoặc từng phần) hoặc các nguyên nhân khác), thông tin không chính xác, sai lệch hoặc không trung thực hoặc việc không cung cấp thông tin. Mỗi Khách sạn chịu trách nhiệm tại mọi thời điểm về tính chính xác, tính đầy đủ và tính đúng đắn của các thông tin Khách sạn được hiển thị trên Trang Web. Các thay đổi về điều kiện hoặc tình hình thị trường có thể diễn ra thời gian cận kề, hiến cho các thông tin hiển thị trên Trang Web trở nên không chính xác hoặc lỗi thời. Trường hợp có vấn đề xảy ra, bộ phận Hỗ trợ Khách hàng của chúng tôi sẽ thực hiện các nỗ lực hợp lý về mặt thương mại để hỗ trợ bạn và sẽ được coi như là một đầu mối liên hệ với Khách sạn. Xin lưu ý rằng Agoda là một trong những kênh phân phối mà bên Khách sạn dùng để bán số phòng trống. Khi kết quả tìm kiếm chỉ ra rằng một Khách Sạn cụ thể không còn phòng trống, có nghĩa là loại phòng đó không thể đặt thông qua Agoda.

Trang Web không phải là và không nên được coi là một sự giới thiệu hoặc xác nhận về (chất lượng, mức độ dịch vụ hoặc mức độ đánh giá dịch vụ của) bất kỳ Khách sạn nào niêm yết trên Trang Web. Chúng tôi qua đây từ chối một cách rõ ràng việc đưa ra bất cứ tuyên bố, bảo đảm hay cam kết nào liên quan tới chất lượng, tình trạng hoặc tính thỏa đáng của bất kỳ Khách sạn nào niêm yết trên Trang Web. Các Khách sạn có thể được xếp hạng trên Trang Web theo các tiêu chuẩn khác nhau (mức xếp hạng theo sao, đánh giá, v.v.). Mức xếp hạng mặc định được tính toán dựa trên một thuật toán tự động và có thể được cập nhật hoặc sửa đổi tại nhiều thời điểm. Thuật toán này tính đến nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm nhưng không giới hạn ở số phòng trống, khuyến mãi và giá cả, độ phổ biến trước đó, lãi ròng và lợi nhuận, mức chuyển đổi (tỷ lệ giữa số đặt phòng thực hiện trên tổng số lượt truy cập), số đêm bán được, hủy phòng, chất lượng nội dung, đánh giá của khách hàng, sao xếp hạng, v.v. Agoda hiện đang có chương trình "Đối tác Yêu thích" để tạo điều kiện một số đối tác cung cấp dịch vụ lưu trú nhất định có thể cải thiện mức độ hiển thị của mình trên Trang Web. Các Đối tác Yêu thích như vậy sẽ được đánh dấu hoặc được chú thích rõ ràng. Trong một số trường hợp nhất định, Agoda cũng có cho Khách sạn lựa chọn để có vị trí được tài trợ, ví dụ như trả tiền cho các vị trí hàng đầu. Danh sách được tài trợ như vậy sẽ được đánh dấu hoặc có chú thích rõ ràng.

Chúng tôi bảo lưu quyền không chấp nhận các khách hàng hoặc các đặt phòng (hoặc trong các trường hợp ngoại lệ để hủy các đặt phòng đã được xác nhận) theo sự suy xét và quyết định riêng của chúng tôi vì bất cứ lý do (hợp pháp) nào mà không cần phải giải thích cho việc từ chối đó. Các lý do thường thấy cho việc từ chối một khách hàng hoặc đặt phòng bao gồm, nhưng không giới hạn ở: Yêu cầu đặt chỗ ở, bán lại từng phòng hoặc nguyên cụm phòng tại Khách sạn đã đặt qua Trang Web mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi ("Bán lại"), vi phạm Điều khoản Sử dụng, những sự kiện bất khả kháng, trừng phạt thương mại hoặc kinh tế, cấm vận, hạn chế theo pháp luật, (nghi ngờ) có hành vi gian lận hoặc trộm cắp, bị tình nghi có hoạt động tội phạm, việc đặt phòng có dấu hiệu mờ ám, việc khách hàng cung cấp các thông tin sai lệch hoặc sai sót, các vấn đề về thẻ tín dụng, ứng xử không phù hợp, đe dọa, lăng mạ, bạo lực, từ chối cung cấp thông tin, các cản trở thực tế, vấn đề về giao tiếp, các sai sót hiển nhiên (xem dưới đây), lược sử, có tên trong sổ đen của các chính phủ hoặc các tổ chức quốc tế (Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu, Liên Hiệp Quốc, Singapore), v.v. Nếu việc đặt phòng bị Agoda từ chối hoặc hủy bỏ và việc thanh toán đã được thực hiện, bạn sẽ được hoàn lại tổng giá trị đặt phòng, ngoại trừ trường hợp Bán lại không có phép hoặc trong bất cứ trường hợp nào mà chúng tôi cho là phù hợp theo quyết định riêng và toàn quyền của mình. Trong các trường hợp này, chúng tôi giữ quyền không hoàn lại giá trị đặt phòng, kể cả toàn bộ hay một phần. Do nhiều yếu tố tiêu cực, chúng tôi sẽ không hoàn lại tiền trong trường hợp Bán lại. Các yếu tố này bao gồm sự bất lợi và tổn thất mà hành động trên mang đến cho các đối tác liên kết có ký hợp đồng và được ủy nhiệm của chúng tôi, các bên Khách sạn cung cấp phòng cho Agoda theo hợp đồng và sự tín nhiệm, cũng như các thiệt hại và ảnh hưởng tiêu cực đến thương hiệu của Agoda từ việc bên bán lẻ trái phép ra giá thấp hơn Agoda, bao gồm cả việc đăng bán các phòng bán lại này trên trang web đối thủ sau lưng Agoda. Chúng tôi cũng bảo lưu quyền chặn những người sử dụng (“có tên trong danh sách hạn chế”) truy cập vào Trang Web, một cách vĩnh viễn hoặc tạm thời, theo sự suy xét và quyết định của chúng tôi. Bất kỳ người sử dụng nào có tên trong danh sách hạn chế này đều không được cố gắng sử dụng Trang Web dưới bất kỳ tên nào khác hoặc thông qua bất kỳ người sử dụng nào khác. Xem dưới đây để biết về cơ chế phòng ngừa gian lận của chúng tôi.

Trong một số ít trường hợp, chúng tôi có thể cũng sẽ phải hủy bỏ hoặc từ chối hoặc thay đổi việc đặt phòng do các “sai sót hiển nhiên”, không phụ thuộc vào căn nguyên của các sai sót đó. Để làm rõ, một sai sót hiển nhiên là một sự nhầm lẫn trên Trang Web (ví dụ nhầm lẫn về giá, điều kiện, điểm thưởng) mà một người có lý sẽ không coi đó là bình thường. Đặt phòng hoặc điểm thưởng sẽ được điều chỉnh, hoặc, những thứ có liên quan, số tiền đã tính sẽ được hoàn trả mà không tính phí trong trường hợp đó. Việc hủy bỏ hay từ chối đặt phòng vì lý do này là theo sự suy xét và quyết định riêng của Agoda.

Xin lưu ý rằng các đặt phòng theo nhóm đáng ngờ cũng có thể bị từ chối vì hầu hết các bên Khách sạn đều có các thủ tục cụ thể đối với các đặt phòng theo nhóm. Hãy liên hệ với nhóm Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi để biết thêm thông tin.

Các trường hợp như là việc sửa chữa đang trong quá trình thực hiện, các sai sót đặt phòng của bên Khách sạn, và các yêu cầu đặc biệt của khách có thể ảnh hưởng tới chất lượng của việc lưu trú của bạn. Hãy chắc chắn để cho Khách sạn biết về bất cứ đề nghị hoặc yêu cầu đặc biệt nào của bạn khi làm thủ tục nhận phòng

Tóm tắt về cấp độ xếp hạng theo sao

Số sao xếp hạng của Khách sạn hoặc các cấp độ xếp hạng khác (sau đây gọi là "xếp hạng sao") chỉ có giá trị tham khảo. Cấp độ xếp hạng sao dựa trên thông tin mà chúng tôi nhận được từ các nhà cung cấp của chúng tôi, bao gồm các Khách sạn và có thể tính đến các yếu tố như cơ sở vật chất, mức giá, đánh giá và dịch vụ của Khách sạn. Hình thức xếp hạng sao có thể không liên quan đến các tiêu chuẩn xếp hạng khác do các Cục Du lịch, cơ quan chính phủ ghi nhận. Chúng tôi không tự kiểm tra các cấp độ xếp hạng theo sao. Một cấp độ xếp hạng theo sao chỉ biểu thị mức độ tiện nghi mà bạn có thể kỳ vọng ở một Khách sạn cụ thể, một cấp độ xếp hạng theo sao cao hơn thường biểu thị một mức độ cao hơn của sự tiện nghi và thoải mái. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng kiểm tra mô tả chi tiết trên Trang Web. Xin lưu ý rằng các cấp độ xếp hạng theo sao có thể khác nhau rất nhiều tùy thuộc vào vị trí, lựa chọn thay thế có sẵn, điều kiện thị trường địa phương, thông lệ hoặc các trường hợp khác. Như vậy, có thể là một cấp độ xếp hạng theo sao tại một quốc gia hoặc thành phố cụ thể không thể được so sánh với cùng một cấp độ xếp hạng theo sao tại một quốc gia hoặc thành phố khác do các lý do như vậy. Các cấp độ xếp hạng theo sao không nhất thiết phản ánh tất cả các tiện nghi hay dịch vụ có thể có sẵn tại Khách sạn, và một số tiện nghi và các tính năng có thể không có sẵn trong mỗi phòng hoặc tại tất cả các cơ sở vật chất với một cấp độ xếp hạng theo sao cụ thể. Nếu có những tiện nghi hoặc các tính năng cụ thể quan trọng đối với bạn, xin vui lòng liên hệ với Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi và hỏi về tình trạng còn phòng của các tiện nghi hoặc tính năng đó.

B. Các dịch vụ phụ trợ khác

Agoda cung cấp một nền tảng trực tuyến mà qua đó, khách hàng có thể tìm các loại dịch vụ khác nhau, bao gồm nhưng không nhất thiết giới hạn ở tìm chuyến bay, thuê xe ("Dịch vụ Phụ trợ") và đặt các Dịch vụ Phụ trợ này. Tuy Trang Web Agoda được dùng như một nền tảng để khách tìm kiếm và đặt các Dịch vụ Phụ trợ, các Dịch vụ Phụ trợ này được cung cấp bởi các công ty liên doanh hoặc đối tác của Agoda ("Đối tác") mà chúng tôi đã xem xét và lựa chọn rất kỹ càng. Chẳng hạn, dịch vụ tìm kiếm, hiển thị thông tin và đặt vé máy bay trên Trang Web Agoda được cung cấp bởi KAYAK và các nhà cung ứng có liên quan. Các Đối tác này sẽ được ghi rõ trên Trang Web khi khách hàng tìm các Dịch vụ Phụ trợ và sẽ có một liên kết đến các điều kiện và điều khoản của Đối tác về việc sử dụng và/hoặc chính sách bảo mật. Các điều khoản, điều kiện và chính sách này sẽ chi phối mối liên hệ giữa khách hàng và Đối tác của chúng tôi trong việc đặt các Dịch vụ Phụ trợ tương ứng.

Bằng việc thực hiện đặt Dịch vụ Phụ trợ thông qua Trang Web, khách hàng đưa ra một đề nghị đặt dịch vụ (như đặt chuyến bay hoặc thuê xe) theo giá niêm yết của dịch vụ đó trên Trang Web và đồng ý với các điều khoản và điều kiện khác mà bên Đối tác đã thông báo cho bạn. Việc này cấu thành một hợp đồng ràng buộc khi đặt chỗ của bạn được chấp nhận bởi bên Đối tác. Đối tác sẽ thông báo việc chấp nhận đơn đặt Dịch vụ Phụ trợ của khách hàng bằng cách gửi cho bạn email xác nhận. Bên Đối tác bảo lưu quyền từ chối đặt dịch vụ như đã nêu trong điều khoản và điều kiện của bên đó.

2. Sử dụng Trang Web

Như đã nói ở trên, những Điều khoản Sử dụng này hình thành nên bản thoả thuận giữa bạn và các công ty Agoda. Agoda cũng làm việc với các công ty khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở Booking.com B.V., để cung cấp cho khách hàng các lựa chọn đặt Khách sạn trên toàn thế giới . Trong vài trường hợp, khách hàng sẽ nhận được xác nhận từ các công ty này. Agoda có thể cung cấp các lựa chọn để đặt Dịch vụ Phụ trợ (chuyến bay, thuê xe) do hợp tác với các Đối tác được chọn lựa nêu trên.

Agoda cấp cho bạn một giấy phép với tính chất giới hạn, hạn chế, cá nhân, không thể chuyển nhượng, không thể cấp phép lại cho người khác, có thể hủy ngang để truy cập và sử dụng Trang Web chỉ trong phạm vi được cho phép rõ ràng tại Điều khoản Sử dụng. Ngoại trừ giấy phép hạn chế này, chúng tôi không cấp cho bạn bất kỳ quyền hoặc giấy phép nào khác liên quan đến Trang Web; bất kỳ quyền hoặc giấy phép nào không được cấp một cách rõ ràng tại tài liệu này đều được bảo lưu. Nội dung và thông tin trên các Trang Web, cũng như phần mềm và cơ sở hạ tầng được sử dụng để cung cấp các nội dung và thông tin đó, thuộc quyền sở hữu của Agoda hoặc các nhà cung cấp của Agoda, bao gồm cả các Khách sạn và Dịch vụ Phụ trợ. Bạn chỉ có thể sử dụng Trang Web để thực hiện các yêu cầu hoặc đặt phòng thực sự và hợp pháp và qua đây bạn cam kết sẽ không thực hiện bất kỳ việc đặt phòng hay giữ phòng nào mang tính chất đầu cơ, lừa dối hay gian lận để dự phòng cho nhu cầu. Bạn cam kết rằng các thông tin thanh toán mà bạn cung cấp cho chúng tôi khi thực hiện việc đặt phòng là hoàn toàn chính xác. Ngoài ra bạn cũng cam kết sẽ cung cấp địa chỉ thư điện tử, thông tin chi tiết về bưu chính và/hoặc các hình thức liên lạc khác đúng và chính xác cho Agoda và xác nhận rằng Agoda có thể sử dụng các thông tin chi tiết đó để liên lạc với bạn trong trường hợp cần thiết. Xin vui lòng tham khảo thêm Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Theo đó, như là một điều kiện của việc sử dụng Trang Web, bạn đồng ý không sử dụng Trang Web hoặc các nội dung hoặc thông tin của Trang Web vì bất kỳ mục đích thương mại hoặc phi cá nhân nào (một cách trực tiếp hay gián tiếp) hoặc vì bất kỳ mục đích nào bất hợp pháp, trái pháp luật hoặc bị cấm theo Điều khoản Sử dụng. Ngoại trừ khi có văn bản cho phép trước của chúng tôi, bạn đồng ý không sửa đổi, sao chép, phân phát, truyền tải, hiển thị, thực hiện, mô phỏng lại, xuất bản, cấp phép, tạo lập các nội dung phái sinh, chuyển nhượng, hoặc bán hay bán lại bất kỳ thông tin, phần mềm, sản phẩm, hoặc dịch vụ nào có được từ Trang Web. Ngoài ra, bạn đồng ý sẽ không:

 • sử dụng Trang Web hoặc các nội dung của Trang Web vì bất kỳ mục đích thương mại nào không được phép (như tái phân phối hoặc bán lại các đặt phòng không được phép);
 • Thực hiện bất kỳ việc đặt phòng nào mang tính chất đầu cơ, giả dối hoặc gian lận;
 • Truy cập, điều chỉnh hoặc sao chép bất kỳ nội dung hay thông tin nào của Trang Web bằng việc sử dụng bất kỳ thiết bị tự động, phần mềm thu thập dữ liệu, hoặc các phương tiện tự động hóa khác hoặc bất kỳ quy trình bằng tay nào vì bất kỳ mục đích nào khi chưa có văn bản cho phép trước của chúng tôi;
 • Vi phạm các hạn chế trong bất kỳ danh mục loại trừ các thiết bị tự động nào trên Trang Web hoặc dùng các thủ đoạn để tránh né hoặc lách các biện pháp khác được sử dụng để ngăn ngừa hoặc hạn chế việc truy cập vào Trang Web;
 • Thực hiện bất kỳ hành động nào áp đặt, hoặc có thể áp đặt, theo sự suy xét của chúng tôi, một việc tải dữ liệu lớn không hợp lý hay không cân xứng trên cơ sở hạ tầng của chúng tôi;
 • Chỉ dẫn trực tiếp tới bất kỳ phần nào của Trang Web (bao gồm, nhưng không giới hạn ở các đường dẫn về việc mua) vì bất kỳ mục đích nào khi chưa có văn bản cho phép trước của chúng tôi;
 • Bán lại, sử dụng, sao chép, điều chỉnh (ví dụ như các phần mềm thu thập dữ liệu), hiển thị, tải về hoặc mô phỏng lại bất kỳ nội dung hoặc thông tin, phần mềm, sản phẩm hoặc dịch vụ nào có sẵn trên Trang Web vì bất kỳ hoạt động hay mục đích thương mại hoặc cạnh tranh nào;
 • "chắp ghép", "nhân bản" hay lồng ghép theo cách khác bất kỳ phần nào của Trang Web vào bất kỳ trang web nào khác khi chưa có văn bản cho phép trước của chúng tôi;
 • Đăng tải bất kỳ nội dung bất hợp pháp nào (theo bất kỳ và tất cả các luật hoặc quy định áp dụng) lên hoặc thông qua Trang Web, hoặc bất kỳ nội dung nào ủng hộ hoạt động bất hợp pháp;
 • Đăng tải, hoặc cung cấp các liên kết tới, bất kỳ nội dung nào có chứa tài liệu mà có thể được coi là có hại, tục tĩu, khiêu dâm, không đứng đắn, dâm ô, bạo lực, lạm dụng, xúc phạm, phân biệt chủng tộc, phân biệt đối xử, lăng mạ, đe dọa, không ngay thẳng, quấy rối, thù oán hoặc khó chịu theo cách khác;
 • Đăng tải hoặc cung cấp các liên kết tới, bất kỳ nội dung nào có chứa tài liệu mang tính chất phỉ báng, vu khống, giả dối hoặc bôi nhọ;
 • Đăng tải bất kỳ nội dung nào vi phạm hoặc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền khác của bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào, bao gồm, nhưng không giới hạn ở, bản quyền, bằng sáng chế, nhãn hiệu thương mại, pháp luật điều chỉnh bí mật thương mại, quyền bí mật đời tư, hoặc công khai;
 • Đăng tải bất kỳ nội dung nào mà bạn không có quyền cung cấp theo quy định của pháp luật hoặc các mối quan hệ hợp đồng hoặc ủy thác;
 • Mạo danh một cá nhân hoặc tổ chức khác hoặc đưa ra tuyên bố sai hoặc xuyên tạc mối liên kết của bạn với một cá nhân hoặc tổ chức, hoặc chấp nhận một nhận dạng sai nếu mục đích của việc làm như vậy là để lừa dối, đánh lừa, hoặc lừa đảo người khác;
 • Sửa đổi các định dạng, kể cả bằng cách giả mạo các danh mục, để che giấu nguồn gốc của bất kỳ nội dung nào mà bạn đăng tải;
 • Sử dụng Trang Web bằng bất cứ cách nào có thể gây tổn hại, vô hiệu hóa, quá tải, hoặc làm ảnh hưởng hoặc gây trở ngại theo cách khách với việc sử dụng Trang Web hoặc thiết bị máy tính của người dùng khác, hoặc gây thiệt hại, gián đoạn hoặc hạn chế các chức năng của bất kỳ phần mềm, phần cứng, hoặc thiết bị viễn thông nào;
 • Cố gắng truy cập trái phép vào Trang Web, bất kỳ trang web có liên quan nào, các tài khoản khác, hệ thống máy tính, hoặc các mạng kết nối vào Trang Web, thông qua việc xâm nhập, khai thác mật khẩu, hoặc bất kỳ phương tiện nào khác;
 • Đạt được hoặc cố gắng đạt được bất kỳ tài liệu hoặc thông tin nào thông qua bất kỳ phương tiện nào không được cố ý đăng tải thông qua Trang Web, kể cả việc khai thác hoặc thu thập theo cách khác các thông tin về những người khác như các địa chỉ thư điện tử;
 • Tham gia vào bất kỳ hành vi lừa đảo nào nhằm mục đích thao túng các Trang Kết quả Tìm kiếm (Search Engine Results Page (SERP)) hoặc sử dụng các kỹ thuật tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (“SEO”) được coi là chống lại các hướng dẫn công cụ tìm kiếm phổ biến. Các hành vi SEO được coi là phi đạo đức, hoặc "mũ đen" (hay “công cụ tìm kiếm rác”) bao gồm, mặc dù không giới hạn ở việc ngụy trang, gắn thẻ tiêu đề và thẻ dữ liệu, tự động thu thập nội dung, các trang liên kết, bom Google, nhồi nhét từ khoá, văn bản và liên kết ẩn, các trang dẫn dắt và bị che giấu, các nhóm trang web hoặc các trang liên kết, bình luận rác, v..v;
 • làm bất cứ điều gì khác mà có thể gây thiệt hại cho Trang Web, các công ty Agoda và nhân viên của họ, danh tiếng của Agoda, hoặc sẽ có tác động tiêu cực khác; hoặc
 • hỗ trợ hoặc tiếp tay cho các hoạt động trên.

Trừ khi có sự cho phép rõ ràng khác, các trang web không thể liên kết vào bất kỳ trang nào vượt ra ngoài trang chủ của Trang Web hoặc chắp ghép Trang Web hoặc bất kỳ trang web hoặc tài liệu nào trong Điều khoản Sử dụng này, hoặc bất kể tổ chức nào cũng không thể liên kết bất kỳ khía cạnh nào của Trang Web trong một thư điện tử vì các mục đích thương mại khi chưa có văn bản cho phép rõ ràng của Agoda.

Bằng cách thực hiện việc đặt phòng trên Trang Web, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn không phải là đối tượng bị kiểm soát bởi bất kỳ chương trình trừng phạt quốc tế nào.

Nếu và khi áp dụng, bạn sẽ phải thỏa mãn các nghĩa vụ, thuế, khấu trừ hoặc các yêu cầu khác từ quốc gia bạn cư trú.

3. Giá, Phụ phí và cam kết Agoda Đảm bảo Giá

A. Giá và Đảm bảo giá tốt nhất cho chỗ ở

Chúng tôi cố gắng để có giá cạnh tranh nhất và chúng tôi muốn bạn trả mức giá thấp nhất có thể cho kỳ nghỉ của bạn tại một Khách sạn. Nếu bạn tìm thấy việc đặt phòng Khách sạn của bạn, với cùng các điều kiện đặt phòng, với một mức giá thấp hơn trên Internet sau khi bạn đã thực hiện đặt phòng qua chúng tôi, thì chúng tôi sẽ điều chỉnh cho phù hợp sự chênh lệch giữa mức giá của chúng tôi và mức giá thấp hơn theo các điều khoản và điều kiện của Cam kết Giá Tốt nhất. Để một khiếu nại có hiệu lực theo cam kết này, thì khiếu nại đó phải đáp ứng và được đưa ra phù hợp với tất cả các điều khoản và điều kiện có liên quan đến Đảm Bảo Giá Tốt nhất của chúng tôi.

Đôi khi các mức giá rẻ hơn có sẵn trên Trang Web đối với một kỳ nghỉ cụ thể tại một Khách sạn cho cùng một loại phòng, tuy nhiên, các mức giá này do Khách sạn đưa ra có thể kèm theo một số giới hạn và điều kiện đặc biệt, ví dụ như về việc hủy phòng và hoàn trả. Xin vui lòng kiểm tra kỹ các thông tin về loại phòng và mức giá đối với bất kỳ điều kiện nào như vậy trước khi thực hiện việc đặt phòng của bạn. Cùng một loại phòng có thể có các mức giá khác nhau, tùy thuộc vào các hạn chế và điều kiện như vậy (xem thêm phần 6 dưới đây). Để tránh nghi ngờ, Chính sách Đảm Bảo Giá Tốt Nhất không được áp dụng cho các Dịch vụ phụ trợ được cung cấp trên Trang Web.

B. Phụ phí do Khách sạn thu thêm

Xin lưu ý rằng tất cả các mức giá trên Trang Web chỉ dành cho việc đặt phòng Khách sạn của bạn trong những ngày lưu trú được yêu cầu và với số người được nêu, trừ khi có chỉ dẫn khác. Các mức giá đặt phòng Khách sạn được hiển thị theo phòng và theo đêm. Trừ khi có chỉ dẫn khác, Agoda thường sẽ hiển thị mức giá chưa bao gồm thuế và phí dịch vụ (xem dưới đây để biết thêm chi tiết) trên Trang Web, và hiển thị các khoản thuế và phí dịch vụ bổ sung trong đường dẫn đặt phòng. Không phương hại tới những gì được nêu ra dưới đây, bạn sẽ thấy mức giá tổng cộng bao gồm tất cả các khoản trước khi xác nhận đặt phòng của bạn. Chế độ hiển thị có thể thay đổi, nhưng ít nhất các khoản tiền sẽ hiển thị trên trang đặt phòng cuối cùng (trước khi xuất hiện màn hình xác nhận cuối cùng). Xin vui lòng kiểm tra từng bước đặt phòng của bạn trên mẫu đặt phòng, bạn có thể ngừng đặt phòng tại bất kỳ thời điểm nào trước khi xuất hiện màn hình xác nhận cuối cùng (xin vui lòng xem dưới quy định về việc hủy sau khi đặt). Tất cả các khoản bao gồm trong giá được hiển thị trên Trang Web (dưới phần thông tin Khách sạn hoặc trước khi có xác nhận đặt phòng cuối cùng) và/hoặc trong email xác nhận/voucher. Bữa sáng thường không được bao gồm trong giá trừ khi có quy định khác rõ ràng. Phí nghỉ dưỡng tại khách sạn và các khoản phí bắt buộc khác (xem bên dưới) và một số loại thuế thành phố địa phương, khách du lịch hoặc thuế lưu trú (khi áp dụng) phải thu trực tiếp từ khách, thường không tính trong giá trừ khi được nêu rõ. Vui lòng kiểm tra lại mô tả hoặc chính sách của Khách sạn trên Trang Web. Bảo hiểm thuộc bất cứ loại nào cũng không bao giờ được bao gồm trong giá phòng. Các đặt phòng Khách sạn tiêu chuẩn là cho phòng đơn hoặc phòng đôi, giường phụ thường sẽ phải trả thêm phí. Khách sạn cũng có thể từ chối chấp nhận bổ sung thêm người nếu không được thông báo hợp lệ trước. Xin lưu ý rằng một số Khách sạn có thể tính phí cho bạn một khoản phí bổ sung nhưng bắt buộc gọi là "phí khu nghỉ dưỡng" (hoặc tương tự) cho việc sử dụng một số dịch vụ tại nơi lưu trú. Lệ phí khu nghỉ dưỡng này thường không được bao gồm trong giá, nhưng nó sẽ được đề cập đến trong phần mô tả Khách sạn trên Trang Web. Bạn cũng có thể bị Khách sạn trực tiếp thu các khoản phụ phí năng lượng, phí chuyển hành lý, phí giao báo, phí két sắt an toàn trong phòng, phí du lịch, hoặc phí dọn phòng. Thông lệ bổ sung thêm các khoản phụ phí Khách sạn là ngoài tầm kiểm soát của Agoda và diễn ra ở một số thị trường, bao gồm cả Mỹ. Hiển nhiên, các khoản phụ phí tùy chọn và các khoản chi tiêu cá nhân hầu như không bao giờ được bao gồm trong giá phòng, ví dụ, phí đậu xe, phí đồ uống, các cuộc gọi điện thoại, dịch vụ phòng, đồ ăn uống, các bữa dạ tiệc, tiền thuê phim, internet, v.v... Trong thời gian một số mùa cao điểm, một số Khách sạn sẽ thêm vào một tiệc tối bắt buộc (ví dụ như trong dịp Năm mới, Giáng sinh, Tết cổ truyền, v.v.). Bữa tiệc tối này không được bao gồm trong giá phòng, nhưng sẽ được hiển thị trên mẫu đặt phòng. Vui lòng kiểm tra "Thông tin Khách sạn", "Điều kiện Đặt phòng", "Chính sách Hủy phòng" hoặc các nội dung diễn đạt tương tự trên Trang Web. Khi nghi ngờ điều gì đó có được bao gồm trong giá phòng hay không, bạn có thể liên hệ với đội ngũ Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi.

Đối với một số Khách sạn, phí vận chuyển hoặc chuyển tiếp bắt buộc sẽ được tính ngoài giá phòng theo yêu cầu của Khách sạn hoặc theo tùy chọn của bạn nếu có. Phí này phổ biến đối với điểm du lịch là đảo (như Maldives) nơi bạn cần dịch vụ vận chuyển của Khách sạn để đến được Khách sạn. Vui lòng lưu ý Agoda không sắp xếp bất kỳ việc di chuyển đến Khách sạn nào, dịch vụ này được sắp xếp và cung cấp bởi hoặc đại diện cho Khách sạn, bên sẽ chịu trách nhiệm về các dịch vụ di chuyển, không phải Agoda. Agoda không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về chất lượng, tính an toàn, tần số hoặc mức độ dịch vụ của các dịch vụ vận chuyển đó. Theo quy định pháp luật của một số quốc gia, các Khách sạn cũng buộc phải trực tiếp thu của khách một khoản thuế giường hoặc thuế lưu trú của địa phương. Đôi khi các chính phủ cũng ban hành các sắc thuế bổ sung và có thể yêu cầu Khách sạn trực tiếp thu các khoản thuế đó. Các khoản phí này, nếu có, sẽ do bạn trả trực tiếp cho Khách sạn lúc trả phòng. Xin vui lòng kiểm tra với Khách sạn hoặc Dịch vụ Khách hàng để biết các khoản phụ phí nào được (không được) bao gồm trong giá phòng.

C. Phụ phí cho các Dịch vụ Phụ trợ

Vui lòng lưu ý rằng tất cả giá trên Trang Web đối với Dịch vụ phụ trợ được quy định bởi các Đối tác của chúng tôi, nếu không có thông báo nêu rõ khác. Vui lòng tham khảo các điều kiện và điều khoản của bên Đối tác cho các loại phụ phí cho thể áp dụng vào dịch vụ (ví dụ, thuế sân bay).

D. Quy đổi tiền tệ

Giá có thể quy đổi sang các đơn vị tiền tệ khác để thuận tiện cho bạn. Giá Khách sạn và Dịch vụ phụ trợ được cung cấp bằng một đơn vị tiền tệ khác với đơn vị tiền tệ hiển thị trên Trang Web được chuyển đổi sang đơn vị tiền tệ được hiển thị theo mức giá được quyết định bởi Agoda, có thể bao gồm một tỷ giá và/hoặc phí xử lý cho các đơn vị tiền tệ nhất định. Đơn vị tiền tệ và số tiền mà bạn thấy trên trang đặt phòng cuối cùng là số tiền mà các công ty Agoda sẽ tính vào thẻ tín dụng của bạn. Bạn có thể được cho tùy chọn thanh toán bằng loại tiền tệ của thẻ tín dụng của bạn trong trường hợp loại tiền tệ đó khác với loại tiền tệ được chọn trước đó. Đối với trường hợp Thanh toán ngay, bạn sẽ nhìn thấy số tiền quy đổi để tính vào thẻ tín dụng của bạn. Đối với trường hợp "Đặt phòng trước Thanh toán sau" (xem mục 5), bạn sẽ nhìn thấy số tiền quy đổi ước tính, số tiền này sẽ được tính theo tỷ giá quy đổi vào ngày bạn thanh toán trong tương lai, điều đó có nghĩa là nó có thể khác với số tiền ước tính. Ngân hàng của bạn có thể tính phí bổ sung đối với giao dịch, mà các công ty Agoda không kiểm soát điều này. Xin lưu ý tỷ giá hối đoái dao động hàng ngày. Đối với khách hàng sử dụng Alipay hoặc UnionPay để thanh toán, xin vui lòng lưu ý rằng tất cả các loại phí sẽ hiển thị bằng đồng Nhân Dân Tệ (CNY/RMB) (số tiền như hiển thị) và số tiền bằng đồng Đô La Mỹ được đặt trong dấu ngoặc đơn có tính chất tham khảo. Một số thẻ tín dụng nhất định không được chấp nhận thanh toán cho một vài tiền tệ nhất định, trong trường hợp có thể chọn loại tiền tệ thanh toán thay thế (thông thường phụ thuộc vào quốc gia của ngân hàng cấp thẻ) sẽ được đề nghị ở một ô mới. Xin vui lòng xem kỹ thông tin ở các ô trong mẫu đặt phòng trước khi nhấp nút xác nhận.

Tóm tắt về các khoản thu Thuế và Lệ phí

Nhằm mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho giao dịch của bạn với Khách sạn, việc thu phí từ thẻ tín dụng của bạn có thể bao gồm cả một khoản thuế và lệ phí ("Thuế và Lệ phí") trừ khi có chỉ dẫn khác. Đối với Khách sạn, khoản phí này bao gồm một số tiền ước tính để thu hồi số tiền mà các công ty Agoda trả cho Khách sạn liên quan tới việc đặt phòng của bạn cho các khoản thuế mà Khách sạn phải nộp bao gồm, nhưng không giới hạn ở, thuế doanh thu và sử dụng, thuế lưu trú, thuế phòng, thuế tiêu thụ gián tiếp, thuế giá trị gia tăng và/hoặc các loại thuế tương tự khác. Tại một số nơi, khoản tiền thuế cũng có thể bao gồm cả phí dịch vụ của chính phủ hoặc các khoản phí khác không được thanh toán trực tiếp cho cơ quan thuế nhưng theo quy định của pháp luật phải được Khách sạn thu. Số tiền thuế thanh toán cho Khách sạn liên quan tới việc đặt phòng của bạn có thể thay đổi so với số tiền mà các công ty Agoda ước tính và gộp trong khoản phí tính cho bạn. Số tiền còn lại từ khoản phí thanh toán Thuế và Lệ phí, nếu có, là một khoản phí mà Các công ty Agoda giữ lại làm một phần thù lao cho các dịch vụ của chúng tôi và để trang trải các chi phí đặt phòng của bạn, bao gồm cả, ví dụ như, chi phí dịch vụ khách hàng. Nếu số dư là âm, các công ty Agoda sẽ giữ khoản chênh lệch đó. Khoản tiền Thuế và Lệ phí thay đổi dựa trên một số yếu tố bao gồm, nhưng không giới hạn ở, số tiền các công ty Agoda thanh toán cho Khách sạn và địa điểm của Khách sạn nơi bạn sẽ lưu trú, và có thể bao gồm cả lợi nhuận mà các công ty Agoda giữ lại.

Ngoại trừ như được mô tả dưới đây, các công ty Agoda không phải là bên bán thu và nộp thuế cho cơ quan thuế áp dụng. Các nhà cung cấp Khách sạn của chúng tôi, với tư cách là bên bán, gộp tất cả các loại thuế áp dụng trong số tiền lập hóa đơn và các công ty Agoda thanh toán số tiền đó trực tiếp cho các bên bán. Các công ty Agoda không phải là một bên đồng bán hàng liên kết với bên bán hàng mà ở đó chúng tôi đặt chỗ hay đặt phòng cho chuyến du lịch của khách hàng của chúng tôi. Việc đánh thuế và thuế suất phù hợp và các loại thuế áp dụng khác nhau rất nhiều tùy theo địa điểm.

Đối với các giao dịch liên quan đến các Khách sạn thuộc một số quốc gia, việc thu tiền Thuế và Lệ phí từ thẻ tín dụng của bạn bao gồm cả một khoản thanh toán thuế mà các công ty Agoda buộc phải thu và nộp cho nhà nước đối với khoản thuế đánh trên số tiền mà các công ty Agoda giữ lại làm thù lao cho các dịch vụ của chúng tôi.

Đối với các Khách sạn nơi mà bạn cần phải thanh toán tại Khách sạn, giá có thể hoặc có thể không bao gồm thuế và phí. Xin vui lòng kiểm tra lại các điều kiện đặt phòng và thư xác nhận hoặc voucher của bạn hoặc liên hệ với nhóm Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi.

Như đã nói ở trên, một số thành phố hoặc chính quyền thành phố có tính thuế thành phố, giường, khách du lịch, lưu trú hoặc các loại thuế tương đương mà bên Khách sạn phải thu tại chỗ.

Đối với Dịch vụ phụ trợ, việc tính toán các khoản thuế và phí áp dụng sẽ được quy định trong điều kiện và điều khoản của Đối tác của chúng tôi.

4. Bảo mật

Chúng tôi tôn trọng bí mật riêng tư của bạn. Xin vui lòng xem mục Chính sách Bảo mật của chúng tôi để biết thêm thông tin.

5. Thanh toán - Thẻ tín dụng - "Đặt trước, Thanh toán sau" - Tuổi - Gian lận

Đối với các đặt phòng Khách sạn thanh toán trước với Agoda, thẻ tín dụng của bạn sẽ bị các công ty Agoda tính phí toàn bộ giá (đôi khi không có tùy chọn hoàn tiền tùy theo điều kiện đặt phòng của Khách sạn, xem bên dưới) khi đặt phòng và xác nhận đặt phòng hoặc trong trường hợp "Đặt phòng trước, Thanh toán sau" tại một thời điểm trong tương lai được thông báo trong email xác nhận. Khi sử dụng hình thức “Đặt phòng trước, Thanh toán sau”, xin vui lòng đảm bảo rằng thẻ tín dụng của bạn hợp lệ và còn đủ tiền ghi nợ vào ngày thanh toán trong tương lai. Nếu thẻ tín dụng không thể thanh toán vào ngày đó vì bất cứ lí do gì, đặt phòng sẽ bị hủy nếu bạn không thể đảm bảo việc thanh toán bằng thẻ được thực hiện đúng hạn. Xin vui lòng kiểm tra kỹ các thông tin chi tiết về đặt phòng để biết bất kỳ điều kiện nào như vậy trước khi thực hiện việc đặt phòng của bạn. Các công ty Agoda sẽ thanh toán tiền hoàn trả, nếu và khi áp dụng, trong một thời hạn hợp lý. Đối với một số Khách sạn nhất định, các công ty Agoda sẽ không thu tiền từ thẻ tín dụng của bạn, vì bạn sẽ thanh toán trực tiếp cho Khách sạn cho kỳ nghỉ của bạn (trả sau). Tuy nhiên, trong những trường hợp như vậy một số Khách sạn có thể tạm trừ vào thẻ của bạn, tiền đặt cọc hoặc thu trước toàn bộ tiền đặt phòng. Khách sạn có thể yêu cầu chi tiết thẻ tín dụng để đảm bảo đặt phòng của bạn. Như vậy, các công ty Agoda sẽ gửi thông tin thẻ tín dụng của bạn trực tiếp đến Khách sạn mà bạn đặt phòng và cũng có thể xác nhận (tức là ủy quyền trước) thẻ tín dụng của bạn. Để bảo vệ và mã hóa thông tin thẻ tín dụng của bạn trong khi chuyển tới cho chúng tôi, chúng tôi sử dụng công nghệ "Lớp cổng Bảo mật (SSL)" cho các dịch vụ của chúng tôi. Vui lòng lưu ý ngân hàng của bạn có thể tính phí bổ sung đối với giao dịch, mà các công ty Agoda không kiểm soát điều này.

Một số công ty thẻ tín dụng có thu phí đối với khách hàng của họ để xử lý các "giao dịch nước ngoài". Nếu khách hàng thực hiện giao dịch thẻ và hoá đơn sử dụng ngân hàng ở một quốc gia khác quốc gia cấp thẻ, dịch vụ thẩm định quốc tế, phí giao dịch quốc tế hoặc các chi phí tương tự sẽ thu phí. Ngân hàng cấp thẻ của khách hàng có thể hoặc không miễn phí này cho khách hàng (chủ thẻ). Vui lòng liên hệ ngân hàng cấp thẻ của bạn để biết thêm thông tin chi tiết vì điều này nằm ngoài tầm kiểm soát của các công ty Agoda.

Trong trường hợp có gian lận thẻ tín dụng hoặc việc sử dụng trái phép thẻ tín dụng của bạn bởi các bên thứ ba, bạn phải liên hệ với ngân hàng hoặc tổ chức phát hành thẻ của bạn ngay lập tức khi biết được việc sử dụng trái phép đó. Nếu bạn nghi ngờ một đặt phòng trái phép hoặc gian lận đã được thực hiện thông qua Agoda, xin vui lòng liên hệ với đội ngũ Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi ngay lập tức.

Để thực hiện việc đặt phòng bạn phải trên 18 tuổi (hoặc tuổi trưởng thành tại những quốc gia và vùng lãnh thổ nơi mà tuổi trưởng thành lớn hơn 18 tuổi) và có đầy đủ năng lực pháp luật để thực hiện giao dịch (hoặc có ủy quyền từ người giám hộ hợp pháp của bạn). Bạn cam kết rằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ mà bạn đang sử dụng là của riêng bạn hoặc bạn được ủy quyền hoàn thành đặt phòng bằng thẻ này và thẻ phải có đủ tiền để trang trải các chi phí giao dịch. Bạn chấp nhận trách nhiệm tài chính cho tất cả các giao dịch được thực hiện bằng tên hoặc tài khoản của bạn.

Bạn cam kết rằng các thông tin chi tiết mà bạn cung cấp cho chúng tôi khi thực hiện việc đặt phòng là đầy đủ và chính xác. Các công ty Agoda bảo lưu quyền không chấp nhận một số thẻ tín dụng. Agoda có thể thêm hoặc loại bỏ các phương thức thanh toán khác theo sự suy xét và quyết định của mình. Để tăng thêm tính thuận tiện cho khách hàng, Agoda cũng cung cấp thêm lựa chọn lưu thông tin chi tiết thẻ tín dụng của bạn đảm bảo an toàn trên hệ thống. Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng xem qua Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Chúng tôi đã triển khai cơ chế phát hiện và chống gian lận nghiêm ngặt. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể yêu cầu thêm thông tin hoặc xác minh để xác thực và xác nhận đặt phòng như được giải thích chi tiết trên Trang Web. Khoản phí xác minh nhỏ hoặc ủy quyền trước cũng có thể được tính vào thẻ của bạn, cũng như khi sử dụng tính năng "Đặt phòng trước, Thanh toán sau". Số dư sẽ được ghi nợ sau khi xác nhận hoặc trong trường hợp "Đặt phòng trước, Thanh toán sau" vào ngày thanh toán trong tương lai (xem các nhận xét trên về khả năng hủy phòng trong trường hợp thẻ không thể thanh toán vào ngày đã định vì bất cứ lí do gì). Các yêu cầu đặt phòng chưa được xác nhận cho đến khi bạn nhận được thư xác nhận có đính kèm voucher. Có thể khách sạn đã được đặt hết phòng trong thời gian kiểm tra gian lận. Trong trường hợp này, yêu cầu đặt phòng không còn hiệu lực. Agoda sẽ không chịu trách nhiệm trong các trường hợp như vậy. Thông tin bổ sung gửi đi sẽ được xử lý theo các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của ngành để bảo vệ quyền riêng tư thông qua mã hóa để truyền tin và thông qua các cơ quan chuyên môn để xác minh. Nếu bạn chọn không gửi thông tin bổ sung hoặc nếu chúng tôi không hài lòng với thông tin nhận được, yêu cầu đặt phòng sẽ không hoàn tất và hoàn toàn bị hủy và mọi số tiền đã tính (bao gồm phí xác minh nếu có) sẽ được hoàn lại.

Giải thích về việc thanh toán không thành công

Vì nhiều lý do khác nhau, việc thanh toán trên Trang Web có thể thất bại. Trong trường hợp đó, Agoda sẽ cung cấp cho khách hàng lựa chọn thanh toán thay thế để đảm bảo khách hàng có thể đặt được phòng. Nếu khách hàng có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng liên hệ Phòng Dịch vụ khách hàng của chúng tôi.

6. Các điều kiện đặt phòng - Hủy phòng, Không nhận phòng, Trả phòng Sớm và Trả phòng Muộn - Chính sách cụ thể của Khách sạn - Nhu cầu Đặc biệt - các dịch vụ hoặc sản phẩm bổ sung của Agoda

Bằng cách thực hiện đặt phòng trên Trang Web của chúng tôi, bạn chấp nhận và đồng ý các điều kiện đặt phòng Khách sạn có liên quan, bao gồm cả các chính sách hủy phòng và việc đã đặt phòng và được xác nhận nhưng không đến nhận phòng áp dụng đối với đặt phòng đó, và bất kỳ điều khoản và điều kiện (giao nhận) bổ sung nào của Khách sạn có thể áp dụng đối với đặt phòng của bạn hoặc trong thời gian lưu trú của bạn, bao gồm các dịch vụ và/hoặc sản phẩm được cung cấp bởi Khách sạn (các điều khoản và điều kiện giao nhận của một Khách sạn có thể đạt được với Khách sạn có liên quan) Chính sách hủy phòng và chính sách không đến nhận phòng chung của mỗi Khách sạn được đăng tải sẵn trên Trang Web tại các trang về thông tin Khách sạn hoặc trong các mục "Điều kiện Đặt phòng", "Chính sách Hủy phòng" hoặc các mục tương tự, và trong thư điện tử và voucher. Xin lưu ý rằng bạn có thể bị tính phí cho việc hủy phòng của bạn theo chính sách hủy phòng và không tới nhận phòng của Khách sạn, trong một số trường hợp bị tính phí toàn bộ thời gian lưu trú hoặc đêm đầu tiên. Chúng tôi đề nghị bạn đọc chính sách hủy phòng và không tới nhận phòng của Khách sạn một cách cẩn thận trước khi thực hiện việc đặt phòng của bạn. Nếu bạn không tới nhận phòng tại Khách sạn của bạn đúng giờ vào ngày theo đặt phòng của bạn và không báo cho Khách sạn biết, thì phần còn lại của đặt phòng của bạn có thể bị hủy và bạn có thể không được hoàn tiền, tùy thuộc vào các điều khoản và điều kiện của Khách sạn áp dụng. Cho dù chính sách hủy phòng của Khách sạn như thế nào, các công ty Agoda cũng bảo lưu quyền tính phí hủy phòng, điều này sẽ được chỉ rõ trên Trang Web. Xin vui lòng kiểm tra kỹ các thông tin chi tiết về đặt phòng để biết bất kỳ điều kiện nào như vậy trước khi thực hiện việc đặt phòng của bạn. Một số Khách sạn sẽ tính thêm tiền cho việc trả phòng sớm hoặc trả phòng muộn.

Nếu bạn muốn kiểm tra lại, điều chỉnh hoặc hủy đặt phòng của bạn, xin vui lòng trở lại thư điện tử xác nhận và làm theo hướng dẫn trong đó, sử dụng công cụ tự phục vụ của chúng tôi hoặc liên hệ Dịch vụ Khách hàng.

Nhiều Khách sạn có chính sách đặc biệt cho Trẻ em, khách đi cùng và/hoặc thú nuôi đi cùng. Như đã đề cập ở trên, vui lòng kiểm tra lại với nhân viên Chăm sóc khách hàng, trực tiếp với Khách sạn hoặc kiểm tra các chính sách Khách sạn.

Các Nhu cầu Đặc biệt: Nếu bạn có nhu cầu đặc biệt (ví dụ, phòng xe lăn có thể vào), bạn phải liên hệ Dịch vụ Khách hàng hoặc Khách sạn và kiểm tra xem các nhu cầu đặc biệt có thể được đáp ứng hay không. Xin lưu ý rằng tất cả các yêu cầu đặc biệt đều tùy thuộc vào tình trạng còn phòng trống hay không và không thể được Agoda đảm bảo. Tùy theo chính sách của Khách sạn áp dụng, đặt phòng của bạn sẽ được hoàn tiền, hủy bỏ hoặc sửa đổi nếu các nhu cầu đặc biệt không thể được đáp ứng. Nếu có thể, yêu cầu của bạn sẽ được xác nhận ngay khi nhận phòng.

Giải thích về Agoda Báo giá

Bạn có thể chọn tạo lập Agoda "Báo giá" cho các Khách sạn tìm thấy trên Trang Web của chúng tôi. Nếu chọn, chúng tôi sẽ gửi thông báo cho bạn khi mức giá cho Khách sạn trong khoảng thời gian mà bạn đã chọn thay đổi trên Trang Web của chúng tôi. Báo giá không về một loại phòng cụ thể hoặc các đặc điểm cụ thể khác có liên quan đến Khách sạn (ví dụ như bao gồm bữa sáng, ba bữa ăn, loại giường). Tối đa một Báo giá cho mỗi Khách sạn sẽ được gửi cho bạn hàng ngày. Báo giá chỉ được gửi nếu mức giá của Khách sạn thay đổi vượt ngưỡng "cần thiết" mà chúng tôi đặt ra. Việc Báo giá gửi đến bạn theo hình thức nào sẽ tùy thuộc vào phương tiện bạn sử dụng, đó sẽ là thư điện tử nếu bạn chọn trang Web Agoda và là tin nhắn nếu bạn sử dụng ứng dụng Agoda của chúng tôi. Bạn phải chịu trách nhiệm cho việc cập nhật các cài đặt Báo giá của mình. Báo giá theo cài đặt của bạn vẫn tiếp tục được gửi cho bạn ngay cả khi đã thực hiện đặt phòng cho Khách sạn đã chọn hoặc một Khách sạn khác trong khoảng thời gian đã chọn cho đến khi bạn thay đổi cài đặt Báo giá. Chọn nhận Báo giá sẽ không ảnh hưởng đến các lựa chọn khác có liên quan đến việc nhận thông tin từ chúng tôi mà bạn đã thực hiện. Ngoài ra, bạn cũng có thể bỏ chọn nhận Báo giá bất cứ lúc nào bằng cách bấm vào "tắt báo giá" hoặc nội dung tương tự trong Báo giá gửi cho bạn. Vui lòng tham khảo Chính sách Bảo mật của chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Giải thích về Ưu đãi Bí mật Agoda

Thông qua chương trình "Ưu Đãi Bí Mật", Agoda có thể thường xuyên cung cấp phòng Khách sạn chất lượng với mức giá vô cùng hấp dẫn, có nghĩa là bạn có thể tận hưởng tiết kiệm lớn cho một nơi nghỉ chất lượng được chọn lựa trên toàn cầu, từ khách sạn năm sao cho đến các khách sạn boutique. Vì nhiều lý do khác nhau, các Khách sạn tham gia chương trình này không muốn tiết lộ thông tin của mình cho đến khi đặt phòng được xác nhận và thanh toán.

Ưu Đãi Bí Mật được đánh dấu bởi một logo riêng và bạn có thể tìm và tham khảo thông tin chính về các khách sạn này (Khu vực chung, mô tả, tiện nghi) trước khi đặt phòng, nhưng bạn sẽ không biết đó là khách sạn nào. Cho đến khi đặt phòng của bạn hoàn tất, tên nơi lưu trú, địa chỉ, và chi tiết liên hệ sẽ được tiết lộ. Để đảm bảo Agoda có thể tiếp tục cung cấp giá đặc biệt so với loại thông thường, Ưu Đãi Bí Mật sẽ không thể hủy và không hoàn phí.

Giải thích về PointsMAX

Thông qua chương trình "PointsMAX", Agoda cung cấp cho khách hàng cơ hội thu thập điểm của các chương trình thành viên của bên thứ ba (ví dụ như chương trình tích lũy dặm bay của các hãng hàng không). Đối với một số Khách sạn, khách hàng có thể chọn chương trình thành viên bên thứ ba từ danh sách PointsMAX để xem các ưu đãi, kế bên các ưu đãi phòng khách sạn thông thường của chúng tôi. Nếu có, khách hàng sẽ được cung cấp các lựa chọn đặt phòng PointsMAX có tích điểm của chương trình thành viên bên thứ ba mà khách hàng đã chọn. Số điểm bạn đang tích lũy và tên chương trình sẽ được xác nhận lại trong mẫu đơn đặt phòng và thông tin trên trang cám ơn bạn nhận được sau khi hoàn tất đặt phòng có PointsMAX. Điểm sẽ được chuyển trực tiếp vào tài khoản chương trình bên thứ ba của bạn trong vòng 2 đến 8 tuần sau ngày trả phòng. Để tránh sự nghi ngờ, chương trình PointsMAX sẽ không áp dụng cho các Dịch vụ phụ trợ được cung cấp trên Trang Web.

Vài lưu ý quan trọng với tất cả các đặt phòng PointsMAX:

 • Mã số thành viên của người thụ hưởng điểm thưởng chương trình bên thứ ba phải thuộc về khách hàng đang nghỉ tại khách sạn (được xác minh theo tên của người nhận phòng);
 • Giá đặt phòng cho PointsMAX có thể khác với các đặt phòng thông thường có cùng điều kiện;
 • Giá đặt phòng PointsMAX không thể được liệt kê chi tiết phần giá phòng và phần điểm;
 • Các chính sách hủy phòng có thể sẽ áp dụng đầy đủ cho các đặt phòng PointsMAX;
 • Chỉ có điểm thưởng hoặc dặm bay được tích lũy, không bao gồm hạng điểm;
 • Các đặt phòng đã hủy sẽ không được tích lũy điểm; bất kể điều kiện hủy tài chính nào;
 • Điểm không thể quy đổi thành tiền mặt và không được áp dụng chung với các ưu đãi khác
 • Agoda đảm bảo giá phòng không áp dụng có các đặt phòng PointsMAX; và
 • Điều khoản và điều kiện của chương trình thành viên bên thứ ba sẽ áp dụng cho từng chương trình.

Giải thích về Agoda Tiếp tân

Chương trình chỉ áp dụng cho một số khách sạn, Agoda có thể mời khách hàng tham gia vào chương trình "Agoda Tiếp tân" trong ứng dụng Agoda trên điện thoại, khách hàng có thể xem danh sách các chi phí của mình, trả phòng (nếu các khách sạn liên quan cho phép) và nhận các thông báo có liên quan trong suốt quá trình lưu trú tại khách sạn đã đặt qua Agoda. Khách hàng sẽ được thông báo về việc tham gia vào chương trình Agoda Tiếp tân trong xác nhận đặt phòng Agoda gởi đối với các khách sạn có liên quan. Ban đầu, tham gia chương trình Agoda Tiếp tân sẽ được miễn phí và khách hàng có thể chọn không tham gia chương trình Agoda Tiếp tân tại các điểm được chỉ định của kỳ nghỉ của mình. Các chi phí phát sinh tại khách sạn trong quá trình lưu trú sẽ được khách hàng xem qua mục Agoda Tiếp tân có thể bao gồm chi phí dịch vụ phòng, trị liệu spa, nhà hàng/ quầy bar (mini), giường phụ, thêm ngày lưu trú, điện thoại, internet, chương trình truyển hình có thu phí, trung tâm dịch vụ văn phòng, và các chi phí khác có thể phát sinh trong quá trình lưu trú. Các chi phí này chỉ có thể xem trong mục Agoda Tiếp tân và sẽ được cập nhật trong suốt quá trình lưu trú. Tất cả các chi phí có thể xem trong mục Agoda Tiếp tân là các chi phí phát sinh, được thu và thanh toán cho khách sạn có liên quan và không có các chi phí nào có thể xem trong mục Agoda Tiếp tân sẽ thanh toán cho Agoda. Ngoài ra, vào cuối kỳ nghỉ, khách hàng sẽ có thể xem danh sách chi phí phát sinh tại khách sạn và có thể gởi email đến địa chỉ khách hàng muốn. Xin lưu ý, các chi phí phát sinh trong mục Agoda Tiếp tân không được, và không thể lấy hóa đơn thuế - hóa đơn thuế có liên quan chỉ có thể được cung cấp trực tiếp bởi khách sạn. Các chi phí sẽ trong hầu hết các trường hợp, được thu trong thẻ tín dụng của khách hàng, có thể chọn thẻ tín dụng mà khách hàng lưu trong hồ sơ Agoda dùng khi đặt phòng khách sạn với Agoda,  hoặc thẻ tín dụng mà khách hàng cung cấp cho khách sạn có liên quan khi nhận phòng hoặc trả phòng. Để biết thêm thông tin chi tiết về việc chia sẻ thông tin giới hạn và bảo mật thẻ tín dụng của khách hàng bởi Agoda cho khách sạn có liên quan được khách hàng đặt phòng, vui lòng xem Chính sách Bảo mật.

Bất kỳ tranh chấp hoặc vấn đề xảy ra đối với các chi phí có thể xem trong mục Agoda Tiếp tân phải được khách hàng giải quyết trực tiếp với khách sạn có liên quan và Agoda từ chối bất cứ rủi ro và không chịu trách nhiệm cho các chi phí phát sinh giữa khách hàng và khách sạn có liên quan. Để sử dụng và tham gia vào chương trình Agoda Tiếp tân, Agoda không đảm bảo hoặc cam kết cho các bên bao gồm bên bán, bên cung cấp các dịch vụ phù hợp hoặc bên trung tâm thể thao cho mục đích sử dụng cụ thể, Agoda cũng không đảm bảo hoặc cam kết chương trình Tiếp tân Agoda đang và sẽ luôn được phục vụ, chính xác, đáng tin cậy hoặc không có bất kỳ khiếm khuyết nào. Với việc đồng ý tham gia vào chương trình Agoda Tiếp tân, khách hàng phải tự chịu trách nhiệm cho hành động của mình.

7. Quyền Sở hữu Trí tuệ - Thông báo Thương hiệu

Thương hiệu "Agoda", cũng như các phiên dịch theo ngôn ngữ địa phương là thương hiệu đã đăng ký của hoặc được cấp phép cho Agoda và/hoặc các công ty liên kết của hãng tại nhiều quốc gia trên thế giới, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn là Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu (EU) Canada, Singapore, Thái Lan, Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ, Malaysia, Úc, Nga, Hàn Quốc, Indonesia, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Thụy Sĩ, v.v... Các tên sản phẩm và công ty được xác định trên Trang Web có thể là tên, thương hiệu, tên thương mại, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng, biểu trưng hoặc tên gọi độc quyền khác của Agoda, bên nhượng quyền hoặc các công ty liên kết của Agoda hoặc một bên thứ ba. Việc sử dụng trên Trang Web bất kỳ tên, tên thương mại, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng, biểu trưng nào hoặc tên gọi hay dấu hiệu độc quyền khác của hoặc thuộc về bất kỳ bên thứ ba nào, và tình trạng sẵn có của các hàng hóa hoặc dịch vụ cụ thể từ bên thứ ba đó thông qua Trang Web, không được hiểu là một sự bảo đảm hoặc tài trợ Trang Web bởi bất kỳ bên thứ ba nào như vậy, hoặc sự tham gia của bên thứ ba đó trong việc cung cấp hàng hoá, dịch vụ hoặc thông tin thông qua Trang Web. Agoda sở hữu bản quyền đối với Trang Web. Bạn không thể sử dụng tài sản sở hữu trí tuệ của Agoda khi chưa có sự đồng ý của chúng tôi.

Trang Web chứa tài liệu về bản quyền, tên thương mại và các thông tin thuộc quyền sở hữu khác, bao gồm, nhưng không giới hạn ở, văn bản, phần mềm, hình ảnh, đồ họa và có thể trong tương lai bao gồm cả video, đồ họa, âm nhạc và âm thanh. Toàn bộ nội dung của Trang Web được bảo vệ theo luật bản quyền. Chúng tôi, và các bên nhượng quyền của chúng tôi, sở hữu bản quyền và/hoặc quyền về cơ sở dữ liệu trong việc lựa chọn, phối hợp, sắp xếp và củng cố các nội dung này, cũng như các nội dung gốc của các nội dung này. Bạn không thể chỉnh sửa, xuất bản, truyền tải, tham gia vào việc chuyển nhượng hay bán, tạo ra tác phẩm phái sinh, hoặc khai thác bằng bất cứ cách nào, bất kỳ nội dung nào, toàn bộ hoặc từng phần ngoại trừ theo quy định tại các Điều khoản Sử dụng.

Trừ khi có quy định khác, các phần mềm cần thiết cho các dịch vụ của chúng tôi hoặc có sẵn tại Trang Web hoặc được Trang Web sử dụng và các quyền sở hữu trí tuệ (bao gồm cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng, thiết kế, bản quyền, v.v.) trong nội dung và thông tin và tài liệu trên Trang Web là thuộc sở hữu của Agoda, các công ty trực thuộc hoặc liên kết của Agoda, các bên nhượng quyền, các nhà cung cấp của Agoda (bao gồm cả các Khách sạn). Agoda không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với các tài liệu có bản quyền được cung cấp bởi các bên thứ ba hoặc bất kỳ hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ nào gây ra bởi các bên thứ ba đó.

Các thông tin từ Trang Web chỉ có thể dành cho việc sử dụng cho mục đích cá nhân mà thôi. Trừ khi có sự cho phép rõ ràng theo quy định của pháp luật về bản quyền, bất cứ việc sao chép, phân phối lại, truyền tải lại, xuất bản hoặc khai thác thương mại các tài liệu tải về nào sẽ không được cho phép khi chưa có sự cho phép rõ ràng của chúng tôi và của chủ sở hữu bản quyền. Trong trường hợp có bất kỳ việc sao chép, phân phối lại hoặc xuất bản các tài liệu bản quyền nào được phép, thì sẽ không có bất cứ sự thay đổi hoặc xóa bỏ nào đối với đóng góp của tác giả, chú giải thương hiệu hoặc thông báo bản quyền được thực hiện. Bạn thừa nhận rằng bạn không có được bất kỳ quyền sở hữu nào bằng cách tải về các tài liệu bản quyền.

Chúng tôi có thể cung cấp các siêu văn bản liên kết đến các trang web khác được điều hành bởi những người khác. Khi sử dụng một liên kết như vậy, bạn thừa nhận việc rời khỏi Trang Web và tiếp tục hành động với trách nhiệm riêng của bạn.

Khiếu nại Vi phạm Bản quyền

Nếu bạn tin một cách thiện chí rằng các tài liệu lưu trữ trong máy chủ của chúng tôi vi phạm bản quyền của bạn, thì bạn hoặc đại diện của bạn ("người khiếu nại") có thể gửi cho chúng tôi một văn bản thông báo bao gồm các thông tin sau đây:

1. tên và địa chỉ của người khiếu nại;

2. trường hợp người khiếu nại không phải là chủ sở hữu bản quyền hoặc người được cấp li-xăng độc quyền, tên và địa chỉ của chủ sở hữu bản quyền hoặc người được cấp li-xăng độc quyền;

3. trường hợp người khiếu nại không cư trú tại Singapore, địa chỉ nhận thư của người khiếu nại tại Singapore;

4. số điện thoại, số fax (nếu có) và một địa chỉ thư điện tử có thể liên lạc được với người khiếu nại;

5. các thông tin chi tiết cụ thể đủ để cho phép chúng tôi xác định được công trình có bản quyền bị cho là đã bị vi phạm;

6. các thông tin chi tiết cụ thể đủ để cho phép chúng tôi xác định được và định vị được bản sao điện tử bị cáo buộc vi phạm, bao gồm cả vị trí trực tuyến của bản sao điện tử;

7. một tuyên bố rằng người khiếu nại yêu cầu chúng tôi loại bỏ hoặc vô hiệu hóa truy cập vào bản sao điện tử;

8. một tuyên bố rằng người khiếu nại tin một cách thiện chí rằng bản sao điện tử vi phạm bản quyền đối với công trình được xác định tại khoản 5 trên đây;

9. một tuyên bố rằng các thông tin trong thông báo là chính xác;

10. một tuyên bố rằng người khiếu nại (a) là chủ sở hữu hoặc người được cấp li-xăng độc quyền của bản quyền đối với công trình được xác định tại khoản 5 trên đây, hoặc (b) được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu hoặc người được cấp li-xăng độc quyền đó; và

11. một tuyên bố rằng người khiếu nại đệ trình các thủ tục tố tụng lên thẩm quyền xét xử của các tòa án tại Singapore theo các quy định liên quan của Đạo Luật Bản quyền Singapore.

Thông báo phải có chữ ký của người khiếu nại và được gửi cho chúng tôi bằng thư bảo đảm đến địa chỉ được nêu theo Mục 11, c/o Phòng Pháp chế - Khiếu nại Bản quyền.

Chúng tôi sẽ xem xét và gửi tất cả các thông báo tuân thủ các yêu cầu trên đây theo quy định của pháp luật hiện hành.

Chúng tôi đề nghị bạn nên tham khảo ý kiến cố vấn pháp lý của bạn trước khi nộp đơn thông báo. Ngoài ra, hãy lưu ý rằng bạn có thể bị coi là cố ý vi phạm hoặc chịu trách nhiệm đối với các thiệt hại nếu bạn đưa ra một khiếu nại sai về vi phạm bản quyền.

8. Ý kiến Đánh giá – Thư từ giao dịch khác – Quyền đối với Nội dung người sử dụng - Dịch vụ khác

Bằng việc hoàn tất một đặt phòng, bạn đồng ý nhận một thư xác nhận (thư điện tử và/hoặc tin nhắn) cũng như là một thư điện tử mời bạn điền mẫu đánh giá của chúng tôi dành cho khách mà mẫu đánh giá này sẽ được chúng tôi gửi ngay cho bạn sau kỳ nghỉ của bạn tại Khách sạn, có thể được gởi bởi một hoặc nhiều thư nhắc nhở. Việc điền mẫu là không bắt buộc. Để rõ ràng hơn, thư xác nhận và mời khách hàng nhận xét (email, tin nhắn) là một thư giao dịch và không phải là thư quảng cáo nên bạn không thể bỏ đăng ký theo dõi (xem Chính sách Bảo mật của chúng tôi để biết thêm chi tiết). Đối với các Dịch vụ phụ trợ, bên Đối tác cung cấp Dịch vụ phụ trợ có thể mời bạn hoàn tất nhận xét liên quan đến Dịch vụ phụ trợ mà họ đã cung cấp. Bản ý kiến đánh giá của khách hàng được điền đầy đủ (bao gồm các tập tin đính kèm, nếu có) có thể sẽ được tải lên trang thông tin của Khách sạn có liên quan trên Trang Web nhằm mục đích duy nhất là thông tin cho các khách hàng (tương lai) ý kiến của bạn về (cấp độ) dịch vụ và chất lượng của Khách sạn. Bằng việc viết một ý kiến đánh giá và gởi kèm cùng hình ảnh, bạn sẽ cung cấp cho Agoda các quyền đầy đủ, vĩnh viễn, miễn phí, có thể chuyển nhượng và không thể hủy ngang đối với tất cả các nội dung người sử dụng đã gửi, kể cả tên của bạn. Agoda bảo lưu quyền dịch thuật, hiệu chỉnh, điều chỉnh, từ chối hoặc xóa các bài đánh giá theo quyết định của riêng mình. Bạn xác nhận bạn sẽ tuân thủ Các nguyên tắc về đánh giá khách sạn. Ngoài ra, bạn tuyên bố và bảo đảm rằng (i) bạn sở hữu và kiểm soát toàn bộ các quyền đối với nội dung người sử dụng mà bạn đăng hoặc phân phát theo cách khác, hoặc bạn có quyền hợp pháp để đăng và phân phát nội dung người sử dụng đó cho hoặc thông qua Trang Web; (ii) nội dung đó là chính xác và không sai lệch; và (iii) việc sử dụng và đăng tải hoặc truyền dẫn nội dung đó không vi phạm các Điều khoản Sử dụng hoặc bất kỳ luật và quy định áp dụng nào và sẽ không vi phạm bất kỳ quyền nào của bất kỳ người hoặc tổ chức nào hoặc gây tổn hại cho bất kỳ người hoặc tổ chức nào. Hơn nữa bạn cũng cấp cho Agoda quyền khởi kiện bất kỳ người hay tổ chức nào vi phạm các quyền của bạn hoặc của Agoda đối với nội dung thong qua việc vi phạm Điều khoản Sử dụng. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với bất kỳ nội dung người sử dụng nào mà bạn cung cấp hoặc gửi.

Nội dung do người sử dụng gửi sẽ được coi là không có tính chất bảo mật và Agoda không có bất cứ nghĩa vụ nào trong việc coi nội dung đó là các thông tin sở hữu độc quyền. Không làm hạn chế quy định nêu trên, Agoda bảo lưu quyền sử dụng nội dung đó nếu xét thấy thích hợp, bao gồm nhưng không giới hạn ở, việc xóa bỏ, chỉnh sửa, sửa đổi, loại bỏ, hoặc từ chối đăng tải thông tin đó. Agoda không có nghĩa vụ trong việc dành cho bạn bất kỳ khoản thanh toán nào cho nội dung mà bạn đã gửi hoặc cơ hội để chỉnh sửa, xóa bỏ hoặc sửa đổi nội dung một khi nội dung đó đã được gửi lên Agoda. Agoda sẽ không có trách nhiệm ghi nhận quyền tác giả nội dung cho bạn, và sẽ không có nghĩa vụ thực thi bất kỳ hình thức ghi nhận nào bởi các bên thứ ba. Xin vui lòng tham khảo các Chính sách Agoda trên Trang Web để biết thêm chi tiết.

Nếu xác định rằng bạn vẫn nắm các quyền nhân thân (bao gồm cả các quyền ghi tên tác giả hoặc tính nguyên vẹn) đối với nội dung, bạn qua đây tuyên bố rằng (a) bạn không yêu cầu bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào phải được sử dụng liên quan tới nội dung, hoặc bất kỳ sản phẩm phái sinh nào của nội dung hoặc bất kỳ việc nâng cấp hay cập nhật nào đối với nội dung; (b) bạn không phản đối việc Agoda hoặc các bên được Agoda cấp li-xăng, các bên kế quyền và các bên nhận chuyển nhượng của Agoda, xuất bản, sử dụng, sửa đổi, xóa bỏ và khai thác nội dung; (c) bạn vĩnh viễn từ bỏ và đồng ý không khiếu nại hoặc đòi bất cứ quyền lợi nào đối với bất kỳ và tất cả các quyền nhân thân của một tác giả trong bất kỳ nội dung nào; và (d) bạn vĩnh viễn miễn trách nhiệm cho Agoda hoặc các bên được Agoda cấp giấy phép, các bên kế quyền và các bên nhận chuyển nhượng của Agoda, khỏi bất kỳ khiếu nại nào mà bạn có thể đưa ra chống lại Agoda vì bất kỳ lý do liên quan đến quyền đạo đức.

9. Tư vấn Du lịch – Yêu cầu Thị thực

Mặc dù hầu hết các chuyến du lịch đều được hoàn thành mà không có sự cố, du lịch tới một số điểm đến có thể sẽ có nhiều rủi ro hơn các điểm đến khác. Chúng tôi khuyên hành khách hãy kiểm tra lại các nội dung ngăn cấm, cảnh báo, thông báo và các khuyến cáo do chính phủ sở tại ban hành, trước khi đặt chỗ du lịch, đặc biệt là khi đi du lịch tới các điểm du lịch quốc tế.

Bằng cách hiển thị các Khách sạn tại các điểm du lịch cụ thể, Agoda không tuyên bố hoặc bảo đảm việc du lịch đến các điểm đó được khuyến khích hoặc không có rủi ro và Agoda không bao giờ chịu trách nhiệm bồi thường cho các thiệt hại hoặc tổn thất có thể xảy ra do việc du lịch tới các điểm đến đó. Trong bất cứ trường hợp nào, Agoda cũng không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự cố nào xảy ra trong quá trình lưu trú của bạn tại Khách sạn. Chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên kiểm tra các khuyến cáo du lịch có liên quan do chính phủ của bạn đưa ra đối với bất kỳ quốc gia nào mà bạn đang thăm quan và thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết. Chúng tôi cũng khuyên bạn nên mua bảo hiểm du lịch cá nhân.

Agoda không thể chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào phát sinh trong trường hợp bạn không có được hộ chiếu, thị thực và các tài liệu cần thiết cho chuyến đi của bạn. Chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra với các đại sứ quán, cơ quan lãnh sự liên quan và/hoặc các bộ phận thị thực của các nước bạn muốn tới thăm quan. Việc xin được cấp bất kỳ giấy tờ du lịch nào cần thiết là trách nhiệm của bạn.

Xin lưu ý rằng một số quốc gia có những nguyên tắc và quy định nghiêm ngặt về việc nhập khẩu các hàng hóa, sản phẩm hoặc các chất bị hạn chế hoặc bị ngăn cấm. Các hàng hóa, sản phẩm hoặc các chất này có thể bao gồm nhưng không nhất thiết phải giới hạn ở rượu, thuốc lá, nước hoa, thuốc gây nghiện, thuốc men, sách, phim ảnh, đĩa DVD, tài liệu giải trí người lớn, thực phẩm, cây thực vật, các bộ phận động vật, v.v ... Việc kiểm tra lại và tuân thủ các quy định hiện hành là trách nhiệm của bạn. Không tuân thủ quy định có thể nhận hình phạt nặng.

10. Khiếu nại

Nếu quý khách có khiếu nại về dịch vụ của Agoda, quý khách có thể liên hệ với bộ phận Hỗ trợ Khách hàng của chúng tôi bằng một trong những cách thức được liệt kê tại đây. Chúng tôi sẽ cố gắng hỗ trợ quý khách. Vui lòng lưu ý, bất kỳ khiếu nại về Khách sạn (chính sách, tiêu chuẩn, dịch vụ, tiện nghi, thiết kế, thức ăn, v.v.) thuộc về vấn đề của chính Khách sạn đó. Agoda sẽ hỗ trợ liên hệ trực tiếp với khách sạn để tìm ra phương án giải quyết chung được đồng ý bởi hai bên nhưng không đảm bảo đây là kết quả hài lòng nhất. Các khiếu nại về Dịch vụ phụ trợ được giải quyết dựa theo điều kiện và điều khoản của bên Đối tác cung cấp cho Dịch vụ phụ trợ.

11. Pháp lý

Khước từ Bảo đảm

TẤT CẢ NỘI DUNG, BAO GỒM CẢ CÁC PHẦN MỀM, SẨN PHẨM, DỊCH VỤ, THÔNG TIN, VĂN BẢN VÀ CÁC NỘI DUNG ĐỒ HỌA LIÊN QUAN CÓ CHỨA TRONG PHẠM VI HOẶC CÓ SẴN THÔNG QUA TRANG WEB ĐƯỢC CUNG CẤP CHO BẠN TRÊN CƠ SỞ "NHƯ VỐN THẾ", "NHƯ SẴN CÓ". CÁC CÔNG TY AGODA KHÔNG ĐƯA RA BẤT CỨ TUYÊN BỐ HAY BẢO ĐẢM NÀO DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, DÙ LÀ MỘT CÁCH RÕ RÀNG HAY NGẦM HIỂU, VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRANG WEB NÀY HOẶC VỀ CÁC THÔNG TIN, NỘI DUNG HOẶC CÁC TÀI LIỆU CÓ TRÊN TRANG WEB NÀY VÀ TRONG PHẠM VI TỐI ĐA CÓ THỂ ĐƯỢC PHÉP THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT ÁP DỤNG, CÁC CÔNG TY AGODA KHƯỚC TỪ ĐƯA RA MỌI TUYÊN BỐ, ĐIỀU KIỆN VÀ BẢO ĐẢM DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, DÙ LÀ MỘT CÁCH RÕ RÀNG HAY NGẦM HIỂU, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở, CÁC ĐIỀU KIỆN HOẶC BẢO ĐẢM MẶC NHIÊN VỀ KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC HAY NỖ LỰC CHUYÊN MÔN THỎA ĐÁNG, NỘI DUNG THÔNG TIN, QUYỀN SỞ HỮU, HOẶC VIỆC KHÔNG VI PHẠM CÁC QUYỀN CỦA CÁC BÊN THỨ BA. CÁC CÔNG TY AGODA KHÔNG BẢO ĐẢM HOẶC ĐƯA RA BẤT KỲ TUYÊN BỐ NÀO VỀ VIỆC TRANG WEB SẼ HOẠT ĐỘNG KHÔNG CÓ LỖI HOẶC KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN, VIỆC CÁC KHIẾM KHUYẾT SẼ ĐƯỢC SỬA CHỮA, HOẶC VIỆC TRANG WEB VÀ/HOẶC CÁC MÁY CHỦ CỦA TRANG WEB SẼ KHÔNG CÓ VI-RÚT VÀ/HOẶC CÁC PHẦN TỬ GÂY HẠI KHÁC. CÁC CÔNG TY AGODA KHÔNG BẢO ĐẢM HOẶC ĐƯA RA BẤT KỲ TUYÊN BỐ NÀO VỀ TÍNH PHÙ HỢP, TÍNH SẴN CÓ, ĐỘ CHÍNH XÁC, ĐỘ TIN CẬY, TÍNH ĐẦY ĐỦ, HOẶC TÍNH CHẤT HỢP THỜI CỦA BẤT KỲ TÀI LIỆU THUỘC DẠNG NÀO CÓ CHỨA TRONG PHẠM VI TRANG WEB VÌ BẤT KỲ MỤC ĐÍCH NÀO, BAO GỒM CẢ CÁC PHẦN MỀM, SẢN PHẨM, DỊCH VỤ, THÔNG TIN, VĂN BẢN VÀ NỘI DUNG ĐỒ HỌA CÓ LIÊN QUAN.

TRỪ KHI AGODA CÓ LỖI DO CÁC HÀNH VI SAI TRÁI CỐ Ý HOẶC SỰ BẤT CẨN NGHIÊM TRỌNG, CÁC CÔNG TY AGODA KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ LỖI HỎNG HÓC NÀO DO LỖI MÁY CHỦ GÂY RA, VIỆC TRUYỀN DẪN BỊ SAI HƯỚNG HOẶC BỊ CHUYỂN HƯỚNG, VIỆC KHÔNG KẾT NỐI ĐƯỢC INTERNET, CÁC GIÁN ĐOẠN TRONG VIỆC TRUYỀN DẪN HOẶC NHẬN ĐẶT PHÒNG HOẶC, BẤT KỲ VI-RÚT MÁY TÍNH NÀO HOẶC LỖI KỸ THUẬT KHÁC, DÙ MANG TÍNH CON NGƯỜI HAY KỸ THUẬT.

LUẬT PHÁP ÁP DỤNG CÓ LIÊN QUAN CÓ THỂ KHÔNG CHO PHÉP HẠN CHẾ CỦA HOẶC MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM ĐÃ NÓI TRÊN. TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP NHƯ VẬY, AGODA SẼ CHỊU TRÁCH NHIỆM GIỚI HẠN TRONG PHẠM VI ĐƯỢC QUY ĐỊNH BỞI PHÁP LUẬT CÓ LIÊN QUAN.

Giới hạn Trách nhiệm Pháp lý Chung

TRONG PHẠM VI LUẬT CHO PHÉP, TRONG BẤT CỨ TRƯỜNG HỢP NÀO, CÁC CÔNG TY AGODA, BAO GỒM CẢ CÁC CÁN BỘ, GIÁM ĐỐC, NHÂN VIÊN, ĐẠI DIỆN, CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT, NHÀ PHÂN PHỐI, NHÀ CUNG CẤP, BÊN NHƯỢNG QUYỀN LI-XĂNG, ĐẠI LÝ HOẶC NHỮNG NGƯỜI KHÁC CỦA HỌ THAM GIA VÀO VIỆC TẠO LẬP, TÀI TRỢ, QUẢNG BÁ, HOẶC ĐƯA RA TRANG WEB VÀ NỘI DUNG CỦA TRANG WEB (GỌI CHUNG LÀ "CÁC BÊN ĐƯỢC BẢO ĐẢM"), CŨNG SẼ KHÔNG PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM TRƯỚC BẤT KỲ NGƯỜI HOẶC TỔ CHỨC NÀO VỀ BẤT CỨ THIỆT HẠI NÀO MANG TÍNH TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT, ĐIỂN HÌNH, BỒI THƯỜNG, HẬU QUẢ HAY TRỪNG PHẠT NÀO HOẶC BẤT CỨ THIỆT HẠI HAY TỔN THẤT NÀO, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở (TRƯỜNG HỢP CÓ LIÊN QUAN, GÂY RA BỞI): (I) TỔN THẤT KINH DOANH, LỖ, TỔN THẤT DOANH THU, MẤT HỢP ĐỒNG, TỔN THẤT HOẶC TỔN HẠI ĐẾN UY TÍN HOẶC DANH TIẾNG, BẤT TIỆN, KHÓ CHỊU, PHIỀN MUỘN, TỔN THẤT DO KHIẾU NẠI, GIÁN ĐOẠN KINH DOANH, MẤT DỮ LIỆU HOẶC CÁC TỔN THẤT VÔ HÌNH KHÁC; (II) VIỆC BẠN KHÔNG THỂ SỬ DỤNG, SỬ DỤNG TRÁI PHÉP, SỰ CHẬM TRỄ, TÌNH TRẠNG HOẠT ĐỘNG HOẶC KHÔNG HOẠT ĐỘNG CỦA TRANG WEB; (III) VIỆC TRUY CẬP TRÁI PHÉP VÀO HOẶC VIỆC GIẢ MẠO BẰNG CÁC THÔNG TIN CÁ NHÂN HOẶC TRUYỀN DẪN CỦA BẠN; (IV) VIỆC CUNG CẤP HOẶC KHÔNG CUNG CẤP BẤT KỲ DỊCH VỤ NÀO, KỂ CẢ CÁC DỊCH VỤ HAY CÁC SẢN PHẨM DO NƠI LƯU TRÚ CUNG CẤP, VIỆC HỦY BỎ (TỪNG PHẦN) HAY ĐẶT PHÒNG QUÁ SỐ LƯỢNG CHO PHÉP; (V) CÁC LỖI HAY SỰ THIẾU CHÍNH XÁC CÓ CHỨA TRÊN TRANG WEB HOẶC BẤT KỲ THÔNG TIN NÀO (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở CÁC THÔNG TIN (MÔ TẢ) (BAO GỒM CÁC MỨC GIÁ, TÌNH TRẠNG PHÒNG TRỐNG VÀ CẤP ĐỘ XẾP HẠNG) CỦA NƠI LƯU TRÚ NHƯ CÓ SẴN TRÊN TRANG WEB), PHẦN MỀM, SẢN PHẨM, DỊCH VỤ, VÀ NHỮNG HÌNH ẢNH ĐỒ HỌA CÓ LIÊN QUAN CÓ ĐƯỢC QUA TRANG WEB; (VI) BẤT KỲ GIAO DỊCH NÀO ĐƯỢC KÝ KẾT THÔNG QUA TRANG WEB; (VII) BẤT KỲ THIỆT HẠI TÀI SẢN NÀO BAO GỒM CẢ THIỆT HẠI ĐỐI VỚI MÁY TÍNH HOẶC HỆ THỐNG MÁY TÍNH CỦA BẠN DO VI-RÚT HAY CÁC PHẦN TỬ CÓ HẠI KHÁC GÂY RA, TRONG QUÁ TRÌNH HOẶC TRÊN TÀI KHOẢN TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG TRANG WEB HAY BẤT KỲ TRANG WEB NÀO CÓ ĐƯỜNG DẪN LIÊN KẾT TỪ TRANG WEB; HOẶC (VIII) CÁC THIỆT HẠI KHÁC PHÁT SINH TỪ VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB, TỪ BẤT KỲ VIỆC SỬ DỤNG, TRÌ HOÃN HOẶC KHÔNG THỂ SỬ DỤNG TRANG WEB, HOẶC TỪ BẤT KỲ THÔNG TIN, SẢN PHẨM, HAY DỊCH VỤ NÀO CÓ ĐƯỢC THÔNG QUA TRANG WEB; HOẶC (IX) BẤT KỲ TỔN HẠI (VỀ MẶT THÂN THỂ), VIỆC TỬ VONG, THIỆT HẠI TÀI SẢN NÀO, HAY CÁC THIỆT HẠI KHÁC THUỘC VỀ NƠI LƯU TRÚ (NHÂN VIÊN, GIÁM ĐỐC, CÁN BỘ, ĐẠI LÝ, ĐẠI DIỆN HOẶC CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT CỦA NƠI LƯU TRÚ); (X) BẤT CỨ THIỆT HẠI NÀO DO MỘT SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG GÂY RA. CÁC GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM SẼ ÁP DỤNG BẤT KỂ HÌNH THỨC HÀNH ĐỘNG, DÙ LÀ DỰA TRÊN CƠ SỞ HỢP ĐỒNG, NGOÀI HỢP ĐỒNG, SƠ SUẤT, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NGHIÊM NGẶT HOẶC CÁC CƠ SỞ KHÁC, NGAY CẢ KHI CÁC BÊN ĐƯỢC BẢO ĐẢM ĐÃ ĐƯỢC KHUYẾN CÁO VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA THIỆT HẠI. Một sự kiện bất khả kháng là một sự kiện ngoài tầm kiểm soát của Các Bên Được Bảo đảm và có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở, thiên tai, điều kiện thời tiết, hỏa hoạn, sự cố hạt nhân, xung điện từ, hành động khủng bố, bạo động, chiến tranh, các cuộc tấn công đốt phá, nổi dậy, nổi loạn, chiến tranh vũ trang thuộc bất cứ loại nào, tranh chấp lao động, đóng cửa nhà máy, đình công, tình trạng thiếu hụt, hành động hoặc hạn chế của chính phủ, tình trạng mất cắp vặt, phá sản, sự cố máy móc, mạng lưới hoặc hệ thống bị gián đoán hay sập, kiểm dịch, sự cố thông tin liên lạc và mạng internet, nhiễm virus, dịch bệnh, đại dịch v.v… Không có bất cứ trách nhiệm nào được chấp nhận đối với bất kỳ chi phí bổ sung, thiếu sót, sự chậm trễ, tái định tuyến nào hay hành động của bất kỳ cơ quan chính phủ nào. Không có trách nhiệm nào được chấp nhận cho bất cứ chi phí phát sinh, thiếu sót, chậm trễ, tái định tuyến hoặc hành động của chính quyền địa phương nào. Không có bất cứ Bên Được Bảo đảm nào sẽ phải chịu trách nhiệm đối với bất kỳ vi phạm nào của Khách sạn về bất kỳ điều kiện hoặc bảo đảm nào bao gồm, nhưng không giới hạn ở, điều kiện hoặc bảo đảm mang tính mặc nhiên về sự phù hợp vì một mục đích cụ thể hoặc về khả năng bán được, bất cứ Bên Được Bảo đảm nào cũng sẽ không phải chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hành vi sai trái nào khác của một Khách sạn (bao gồm bất kỳ trách nhiệm nào ngoài hợp đồng), về bất kỳ sản phẩm và/hoặc dịch vụ có sẵn thông qua Trang Web. Các công ty Agoda không bảo đảm việc truy cập Trang Web luôn thông suốt mà không bị gián đoạn.

Agoda chỉ chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật liên quan khi Agoda có lỗi cho các hành vi sai trái cố ý hoặc do sự bất cẩn nghiêm trọng khi cung cấp các dịch vụ có liên quan. Trong phạm vi được pháp luật áp dụng có liên quan cho phép, mà không ảnh hưởng đến các giới hạn được quy định trong Điều khoản Sử dụng, nghĩa vụ của các công ty Agoda, nhìn chung, sẽ không vượt quá khoản thấp hơn trong những khoản sau: (a) tổng chi phí đặt phòng của bạn được ghi trong thư điện tử xác nhận (dù là cho một sự kiện hoặc hàng loạt sự kiện có liên quan với nhau) hoặc (b) hai trăm năm mươi đô la Mỹ (hoặc số tiền tương đương trong loại tiền tệ địa phương). Trong trường hợp việc thu tiền quá mức hoặc thu nhầm gây ra bởi Agoda, khách hàng có thể khiếu nại về việc thu sai lệch bất kể các quy định nêu trên.

Ngoài ra, luật pháp có liên quan có thể không cho phép việc giới hạn hoặc miễn trừ trách nhiệm đã nêu trên. Trong các trường hợp như vậy, Agoda sẽ chịu trách nhiệm giới hạn trong phạm vi được quy định bởi pháp luật có liên quan. Khiếu nại nên được gởi càng sớm càng tốt sau khi sự kiện xảy ra phát sinh khiếu nại. Khiếu nại được gởi chậm trễ một cách không hợp lý có thể được xem là vô hiệu theo các quy chế thời hiệu hiện hành. Chỉ những khiếu nại có thiện ý sẽ được xem xét.

Các quy định khác

Trong mọi trường hợp, các công ty Agoda không (trực tiếp hoặc gián tiếp, độc lập hoặc kết hợp với bất kỳ bên nào) sở hữu, quản lý, điều hành hoặc kiểm soát các Khách sạn, hoặc bất kỳ phòng nào trong các Khách sạn đó. Các Khách sạn có nghĩa vụ và chịu trách nhiệm về việc cung cấp dịch vụ chỗ nghỉ và tiếp đón những người đã đặt phòng thông qua Trang Web như là khách của Khách sạn.

Bạn đồng ý bồi thường và bảo đảm cho các công ty Agoda không bị thiệt hại bởi bất kỳ trách nhiệm pháp lý, thiệt hại hay tổn thất nào bao gồm cả các khoản chi phí và lệ phí pháp lý mà các công ty Agoda phải chi trả hay gánh chịu do hậu quả của bất kỳ hành động, việc không hành động hay sự sơ suất nào của bạn. Nếu bạn sử dụng Trang Web thay mặt cho một bên thứ ba ("Bên Thứ Ba"), chẳng hạn như một thành viên trong gia đình hoặc một người bạn đồng hành du lịch, bạn chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót nào trong tính chính xác của các thông tin được cung cấp liên quan đến việc sử dụng đó. Ngoài ra, bạn phải thông báo cho Bên Thứ Ba về tất cả các điều khoản và điều kiện áp dụng. Mỗi khách hàng sử dụng Trang Web thay mặt cho một Bên Thứ Ba đồng ý mỗi người sẽ bồi thường cho các công ty Agoda và bảo đảm cho Agoda không bị thiệt hại bởi bất kỳ và toàn bộ các trách nhiệm pháp lý, tổn thất, thiệt hại, việc kiện cáo và khiếu nại (bao gồm cả chi phí bào chữa), liên quan đến việc Bên Thứ Ba hoặc người sử dụng không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào của mình như đã mô tả ở trên.

Tại mọi thời điểm, bạn đang bị ràng buộc bởi luật pháp và các quy định của địa phương. Có những điều là hợp pháp ở một số quốc gia lại có thể là bất hợp pháp ở những quốc gia khác. Bạn nên tìm hiểu về các hạn chế áp dụng. Các công ty Agoda không thể chịu trách nhiệm trong trường hợp một Khách sạn từ chối để bạn nhận phòng hoặc yêu cầu bạn rời Khách sạn vì các lý do pháp lý hoặc theo quy định.

Để tiện cho bạn, Trang Web và các Điều khoản Sử dụng được viết bằng một số ngôn ngữ và có các phiên bản địa phương (được xác định bằng các tên miền cấp cao nhất khác nhau trong một số trường hợp), nhưng ban đầu đã được soạn thảo bằng tiếng Anh. Trong trường hợp có mâu thuẫn giữa phiên bản tiếng Anh và một phiên bản dịch, thì phiên bản tiếng Anh của các Điều khoản Sử dụng sẽ được ưu tiên áp dụng.

Điều khoản Sử dụng sẽ được coi là riêng rẽ. Trường hợp có bất kỳ điều khoản nào được xác định là không có hiệu lực thi hành hoặc không hợp lệ, thì điều khoản đó vẫn sẽ được thi hành trong phạm vi tối đa được phép theo quy định của pháp luật áp dụng và việc xác định đó sẽ không ảnh hưởng đến giá trị hiệu lực và hiệu lực thi hành của bất kỳ điều khoản còn lại nào khác. Các quy định được tách ra sẽ được thay thế bởi một điều khoản gần nhất có thể với diễn đạt và ý định ban đầu.

Agoda có toàn quyền quyết định, trong phạm vi cho phép của pháp luật có liên quan, tạm thời hoặc vĩnh viễn sửa đổi, tạm ngừng, hoặc chấm dứt Trang Web và/hoặc bất kỳ phần nào của Trang Web, bao gồm cả bất kỳ dịch vụ hoặc sản phẩm nào có sẵn thông qua Trang Web, và/hoặc việc bạn sử dụng Trang Web, hoặc bất cứ phần nào của việc sử dụng đó. Trong trường hợp Trang Web ngừng hoạt động, đặt phòng đã thực hiện qua Agoda vẫn có hiệu lực trừ khi bạn nhận được thông báo khác. Bạn sẽ vẫn bị ràng buộc bởi các nghĩa vụ của bạn theo các Điều khoản Sử dụng, bao gồm cả các bảo đảm do bạn đưa ra, và theo các nội dung khước từ và giới hạn trách nhiệm pháp lý. Ngoài ra, Agoda sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba về bất kỳ sự chấm dứt nào đối với quyền truy cập của bạn vào Trang Web. Agoda bảo lưu quyền sửa đổi hoặc hủy bỏ các Điều khoản Sử dụng (hoặc một phần của các Điều khoản Sử dụng) nếu thấy cần thiết. Khách sạn có quyền thay đổi các ưu đãi và chào giá của khách sạn và việc này nằm ngoài tầm kiểm soát của Agoda.

Để tránh hiểu nhầm, các Điều khoản Sử dụng không áp dụng đối với các quan hệ thương mại theo hợp đồng mà các công ty Agoda có thể có với các bên khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở các Khách sạn và một số đối tác tiếp thị.

Biên lai thuế tại địa phương chỉ được cung cấp bởi khách sạn đối với các đặt phòng thanh toán cho khách sạn. Đối với các đặt phòng trả trước (thanh toán cho Agoda), các công ty Agoda chỉ có thể cung cấp hóa đơn đối với các đặt phòng ở Singapore vì nơi đăng ký thuế của Agoda ở Singapore và cũng áp dụng cho các biên lai Agoda ở các nơi khác.

Các Điều khoản Sử dụng và việc cung cấp các dịch vụ của chúng tôi sẽ được điều chỉnh và diễn giải theo pháp luật của Singapore mà không tham chiếu đến các quy tắc xung đột pháp luật của Singapore, và bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ các Điều khoản Sử dụng và dịch vụ của các công ty Agoda sẽ chỉ được đệ trình lên các tòa án có thẩm quyền tại Singapore. Đạo luật về Hợp đồng 2001(Quyền của Các Bên Thứ Ba) (Phần 53B) bị loại trừ một cách rõ ràng và sẽ không áp dụng đối với các Điều khoản Sử dụng.

Việc các công ty Agoda không thực thi được một quyền không dẫn đến việc từ bỏ quyền đó. Bạn không được chuyển nhượng hoặc chuyển giao các quyền của mình. Chúng tôi có thể sửa đổi các Điều khoản Sử dụng tại bất cứ thời điểm nào bằng việc đăng tải một bản thay đổi trên Trang Web. Phiên bản mới nhất của các Điều khoản Sử dụng sẽ hủy bỏ và thay thế tất cả các phiên bản trước đó.

12. Giới thiệu về Agoda – Câu hỏi thường gặp (FAQs)

Tất cả các dịch vụ đặt phòng trực tuyến được thực hiện thông qua Trang Web được cung cấp bởi Công ty TNHH Agoda. đó là một công ty trách nhiệm hữu hạn tư nhân, được thành lập theo luật pháp của Singapore và có trụ sở đăng ký tại 30 Cecil Street, Prudential Tower #19-08, Singapore 049712 và được đăng ký với Cơ quan Quản lý Đăng ký Kế toán và Doanh nghiệp của Singapore theo đăng ký công ty số 200506877R.

Agoda được hỗ trợ bởi các công ty đối tác cụ thể cung cấp các dịch vụ cho khách hàng ở các địa điểm khác nhau có liên quan đến dịch vụ đặt phòng của họ ("Các công ty Hỗ trợ Khách hàng"). Các dịch vụ đó bao gồm chấp nhận và xử lý thanh toán cho đặt phòng, cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng, liên lạc với Khách sạn và xử lý khiếu nại và hoàn tiền.

Các công ty Hỗ trợ Khách hàng chỉ cung cấp các dịch vụ liên quan đến đặt phòng của khách hàng, nhưng không sở hữu, kiểm soát, làm chủ, quản lý hoặc duy trì trang web agoda.com (hoặc các trang web khác). Trang web Agoda.com cư trú tại địa chỉ văn phòng đăng ký ở Singapore và không phải ở văn phòng của bất kỳ công ty Hỗ trợ Khách hàng nào trên toàn thế giới. Các công ty Hỗ trợ Khách hàng không được uỷ quyền để hành động như quy trình hoặc nhân viên dịch vụ của Agoda, không có bất cứ quyền lực hoặc thẩm quyền nào để đại diện cho Agoda hoặc để ký kết bất cứ hợp đồng nào nhân danh, hoặc thay mặt cho Agoda. Khách hàng cũng sẽ không thể đặt phòng tại hoặc thông qua bất cứ các văn phòng này vì đặt phòng chỉ có thể được thực hiện thông qua Trang Web.

Ngoài ra, Agoda và các công ty liên quan có những công ty con, chi nhánh và văn phòng khác trên thế giới, cung cấp các dịch vụ nhất định không liên quan đến khách hàng và mang vai trò hỗ trợ nội bộ (sau đây gọi là "Các công ty Hỗ trợ Agoda"). Các công ty Hỗ trợ Agoda không có bất cứ quyền lực hoặc thẩm quyền nào để cung cấp các dịch vụ của chúng tôi, đại diện cho Agoda hoặc để ký kết bất cứ hợp đồng nào nhân danh, cho hoặc thay mặt Agoda và không được ủy quyền để hành động như là đại lý xử lý và dịch vụ của Agoda, trừ khi được Agoda ủy quyền cụ thể.

Agoda và các công ty đối tác (bao gồm tất cả các công ty Hỗ trợ Khách hàng và tất cả các công ty Hỗ trợ Agoda) không hoạt động như một đại lý du lịch trừ khi được nêu rõ trên Trang Web. Để biết thêm thông tin chi tiết về các Đối tác cung cấp Dịch vụ Phụ trợ (chuyến bay, thuê xe) của chúng tôi, vui lòng tham khảo ở trang web tương ứng của các bên đó.

Đối với tất cả câu hỏi về agoda.com, các dịch vụ hoặc Trang Web, hoặc nếu bạn muốn gởi hoặc đưa bất kỳ tài liệu, phản hồi, thông báo hoặc các trao đổi khác liên quan đến agoda.com, Trang Web hoặc những thứ khác, vui lòng liên hệ trực tiếp với Công ty Agoda Pte. Ltd.

Nếu bạn cần biết thêm Thông tin hoặc có thêm các câu hỏi?

Chúng tôi xin cảm ơn bạn đã ghé thăm trang web của Agoda cho các nhu cầu đặt phòng ở và thông tin của bạn. Chúng tôi mong quý khách tìm đọc Điều khoản sử dụng có đầy đủ thông tin. Để biết thêm thông tin và tìm hiểu thêm về Agoda xin vui lòng tham khảo phần Các thắc mắc thường gặp của chúng tôi trên Trang Web.