Cần giúp đỡ ư? Chúng tôi đến giúp quý khách đây!

Chỗ ở
Chuyến bay
Chi tiết đặt chỗ
Hủy bỏ
Thay đổi việc đặt chỗ
Yêu cầu đặc biệt
COVID-19
Bạn cần giúp đỡ ư? Chúng tôi luôn ở đây.
Nhận câu trả lời nhanh, thông tin liên lạc và nhiều thông tin khác với tính năng hỗ trợ tương tác của chúng tôi.

Chi tiết đặt chỗ

Làm thế nào tôi có được thêm thông tin về phòng hoặc cơ sở vật chất của chỗ nghỉ?
Khi nào tôi có thư điện tử xác nhận?
Tôi có thể kiểm tra chi tiết và trạng thái đặt phòng của mình ở đâu?
Agoda có thể gửi lại chứng từ đặt phòng cho tôi không?
Tôi có thể thêm giường phụ/cũi em bé trong phòng mình không?
Khách sạn cung cấp đưa đón sân bay không?
Giá phòng gồm cả bữa sáng chưa?
Tôi có thể chọn loại giường nào tôi muốn chứ?
Tôi chưa nhận được xác nhận đặt chỗ và không thể xác định vị trí đơn đặt chỗ của mình trực tuyến.
Tôi muốn nộp đơn đòi bồi thường về "Đảm Bảo Giá Tốt Nhất" hoặc "Đảm Bảo Giá Thấp Nhất".

Hủy bỏ

Làm thế nào tôi có thể hủy phòng của mình?
Tôi sẽ bị tính phí nếu tôi hủy phòng của mình chứ?
Làm sao tôi biết việc đặt phòng của mình đã bị hủy bỏ hãy chưa?
Tôi có thể tìm chính sách hủy ở đâu?
Bao lâu tôi sẽ nhận lại tiền của mình?

Thay đổi việc đặt chỗ

Tôi muốn thay đổi ngày đặt phòng của mình. Làm sao tôi có thể làm vậy?
Tôi muốn thay đổi tên của khách chính. Làm sao tôi có thể làm vậy?
Làm thế nào để tôi kéo dài thời gian ở?
Làm thế nào để tôi rút ngắn thời gian ở?

Yêu cầu đặc biệt

Làm thế nào tôi có thể đưa ra một yêu cầu đặc biệt?
Làm thế nào thì tôi sẽ biết là một yêu cầu đặc biệt được xác nhận?
Tôi có được yêu cầu nhận phòng sớm/trả phòng muộn không?
Tôi có thể chọn loại giường tôi muốn, yêu cầu phòng hút thuốc hoặc cấm hút thuốc, hoặc yêu cầu phòng nối liền nhau chứ?

COVID-19

Tôi có thể đổi hoặc hủy chỗ của mình do COVID-19 được không?
Nếu tôi đã đặt chỗ ở qua Agoda thì làm sao tôi có thể kiểm tra chính sách hủy của mình?
Nếu tôi đã đặt trọn gói qua Agoda thì làm sao tôi có thể kiểm tra chính sách hủy của mình?