Chính Sách Quyền Riêng Tư Agoda


Giới Thiệu

Cập nhật Lần cuối vào tháng 8 năm 2020

Chính sách Quyền riêng tư này miêu tả cách Công ty TNHH Tư nhân Agoda (30 Cecil Street, Prudential Tower #19-08, Singapore 049712) ("Agoda", "chúng tôi", "của chúng tôi") thu thập, sử dụng, và chia sẻ thông tin về quý khách khi quý khách truy cập và tương tác với website (cho máy tính để bàn và di động) và ứng dụng di động của chúng tôi (sau đây gọi chung là "Trang web") hoặc các phương tiện khác có liên kết đến Trang web (như liên hệ nhóm dịch vụ khách hàng qua trò chuyện hoặc thư điện tử). Dưới đây là phần tóm tắt các thông lệ quyền riêng tư của chúng tôi. Chính sách Quyền riêng tư đầy đủ của chúng tôi sẵn có bên dưới, hoặc quý khách có thể bấm vào liên kết đến bất kỳ mục nào trong bảng tóm tắt để biết thêm chi tiết.

1. Thu ThậpChúng tôi có thể thu thập thông tin về quý khách, như tên, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử, và chi tiết thẻ tín dụng qua cách quý khách sử dụng Trang web.
2. Sử DụngChúng tôi có thể sử dụng thông tin của quý khách để cung cấp các dịch vụ được yêu cầu, để duy trì và cải thiện Trang web, và gửi truyền thông tiếp thị cho quý khách.
3. Thiết Bị Di ĐộngVới sự đồng ý của quý khách, chúng tôi có thể gửi cho quý khách thông báo đẩy chứa thông tin về các đơn đặt phòng của quý khách và các chương trình Agoda quý khách chọn.
4. Chia SẻChúng tôi có thể chia sẻ thông tin của quý khách với các nhà cung cấp và đại lý của chúng tôi.
5. Quyền Riêng Tư Theo Từng Quốc Gia Tùy thuộc vào quốc gia cư trú của quý khách, quý khách có thể có quyền yêu cầu thông tin từ chúng tôi gồm cả cách chúng tôi chia sẻ một số hạng mục thông tin của quý khách với các bên thứ ba.
6. CookieChúng tôi có thể dùng cookie và các công nghệ tương tự để giúp cung cấp Trang web, hiểu và tùy chỉnh các tùy chọn của quý khách, và hiển thị quảng cáo có liên quan.
7. Không Tham Gia Vào Thư Điện Tử Tiếp ThịQuý khách có thể không tham gia vào truyền thông tiếp thị thư điện tử của Agoda bằng cách dùng liên kết bỏ đăng ký trong thư điện tử tiếp thị của chúng tôi hoặc bằng cách thay đổi cài đặt tài khoản của quý khách.
8. Truyền Dữ Liệu Quốc TếChúng tôi duy trì các biện pháp bảo vệ phù hợp cho việc truyền dữ liệu xuyên biên giới theo quy định của pháp luật đối với việc truyền dữ liệu quốc tế.
9. Thông Tin từ Các Đối Tác KhácChúng tôi có thể thu thập thông tin từ các pháp nhân liên kết, các đối tác kinh doanh, hoặc các nhà cung cấp bên thứ ba khác và quý khách có thể không tham gia vào việc thu thập này.
10. An NinhChúng duy trì các biện pháp an ninh hợp lý để bảo vệ thông tin của quý khách, và yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi làm giống như thế.
11. Quyền Chủ Thể Dữ LiệuQuý khách có thể sử dụng một số quyền truy cập, điều chỉnh, xóa bỏ, chuyển giao, hoặc không đồng ý với quá trình xử lý thông tin của mình.
12. Cập Nhật cho Chính Sách Quyền Riêng TưChúng tôi sẽ thông báo cho quý khách về mọi thay đổi cần thiết bằng cách đăng lên phiên bản cập nhật cho Chính sách Quyền riêng tư này và có những biện pháp khác khi cần thiết.
13. Liên Kết Bên Thứ BaChúng tôi có thể cung cấp liên kết đến các Trang web Bên thứ ba không phải do Agoda sở hữu hoặc kiểm soát, và bị các điều khoản người dùng và điều khoản về quyền riêng tư riêng biệt chi phối.
14. Các Mối Quan Tâm KhácThông tin liên quan đến người vị thành niên, ngôn ngữ chính sách, và Điều khoản Sử dụng.
15. Liên Hệ Với Chúng TôiVui lòng liên hệ với chúng tôi với bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách Quyền riêng tư này hoặc các thông lệ quyền riêng tư như trình bày chi tiết dưới đây.

1. Thông Tin Chúng Tôi Thu Thập

Chúng tôi thu thập thông tin về quý khách mà quý khách cung cấp cho chúng tôi khi sử dụng Trang web, chẳng hạn như tên, địa chỉ, số điện thoại, chi tiết thẻ tín dụng, địa chỉ thư điện tử, tên chỗ ở, địa điểm chỗ ở và/hoặc thời gian ở, và mật khẩu tài khoản Agoda của quý khách để đặt chỗ ở. Ngoài ra, để đặt vé máy bay, chúng tôi cũng có thể thu thập tên hành khách, ngày sinh, quốc tịch và chi tiết hộ chiếu bao gồm số hộ chiếu, quốc gia cấp và ngày hết hạn.

Khi truy cập Trang web, chúng tôi cũng có thể tự động thu thập một số thông tin sử dụng như địa chỉ IP, dữ liệu địa lý, quốc gia, tùy chọn tìm kiếm liên quan đến những tìm kiếm cụ thể, trình duyệt, và thông tin về hệ điều hành của thiết bị, phiên bản ứng dụng, cài đặt ngôn ngữ và các trang đã được hiển thị cho quý khách. Nếu quý khách đang sử dụng thiết bị di động để truy cập ứng dụng di động Agoda hoặc Trang web được tối ưu hóa cho di động thì chúng tôi cũng có thể thu thập dữ liệu có khả năng nhận dạng thiết bị di động của quý khách, vị trí của thiết bị (với sự đồng ý của quý khách) và các cài đặt và tính năng cụ thể từng thiết bị.

Nếu quý khách tham gia các chương trình của Agoda thì chúng tôi có thể thu thập thêm một số thông tin hạn chế từ chỗ ở về thời gian quý khách ở; ví dụ, hãy xem thông tin dưới đây được thu thập như một phần của chương trình Umrah Agoda. Khi quý khách đặt phòng, hệ thống của chúng tôi ghi lại là quý khách đặt phòng thông qua phương thức nào và từ trang web nào. Chúng tôi cũng có thể thu thập một số thông tin qua việc sử dụng cookie, thẻ tag và các công nghệ tương tự dưới đây.

Nếu quý khách cần liên hệ với nhóm hỗ trợ khách hàng của chúng tôi, hoặc kết nối với chúng tôi thông qua các phương tiện khác (chẳng hạn như qua các phương tiện truyền thông xã hội, hoặc liên hệ với chỗ ở thông qua chúng tôi), thì chúng tôi cũng sẽ thu thập thông tin từ quý khách ở đó.

Trường hợp quý khách gửi bài đánh giá về chỗ ở hoặc các dịch vụ hỗ trợ khác có trên trang web của chúng tôi thông qua chúng tôi, chúng tôi sẽ thu thập thông tin từ quý khách có trong bài đánh giá của quý khách, bao gồm tên và quốc gia cư trú của quý khách.

Quý khách có thể quyết định tham gia chương trình giới thiệu của chúng tôi hoặc các khuyến mại khác, và việc làm này cũng sẽ có nghĩa là cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi. Thêm vào đó, quý khách có thể cung cấp cho chúng tôi thông tin phản hồi hoặc yêu cầu giúp đỡ bằng cách sử dụng Trang web hoặc các nền tảng truyền thông khác nhau của chúng tôi.

Khi quý khách đặt phòng cùng các khách khác và cung cấp chi tiết của họ cho chúng tôi như một bước của việc đặt phòng, hoặc nếu quý khách đặt phòng cho người khác, trách nhiệm của quý khách là đảm bảo rằng người hoặc những người mà quý khách đã cung cấp thông tin cá nhân đó nhận thức được rằng quý khách đã làm thế, và đã hiểu và chấp nhận cách Agoda sử dụng thông tin của họ (như miêu tả trong Chính sách Quyền riêng tư này).

Các đối tác chỗ ở cũng có thể chia sẻ thông tin về quý khách với chúng tôi – điều này có thể xảy ra nếu quý khách có thắc mắc về đơn đặt phòng đang chờ duyệt hoặc nếu tranh chấp xảy ra liên quan đến đơn đặt phòng của quý khách.

Chương Trình Umrah Agoda

Nếu quý khách đang đặt chỗ trên trang đích Umrah chuyên dụng của chúng tôi thì, là một phần của việc xử lý (các) đặt chỗ du lịch của quý khách và tạo điều kiện cho đơn xin thị thực của quý khách với các cơ quan Chính quyền ở Vương quốc Ả-rập Xê-út bao gồm Bộ Hajj và Umrah và Bộ Ngoại giao - chúng tôi có thể thu thập, lưu trữ, xử lý và tiết lộ thêm thông tin cá nhân của quý khách bao gồm số hộ chiếu, quốc tịch, chi tiết chuyến bay và ngày sinh của mỗi khách theo đặt chỗ được thực hiện trên trang đích cũng như địa chỉ email và số điện thoại của khách chính. Phải có những thông tin cá nhân này để xử lý cả (các) đặt chỗ du lịch và đơn xin thị thực, do các bộ phụ trách xử lý và phê duyệt, và để các bộ tiếp nhận đơn xin thị thực của quý khách, thông tin cá nhân của quý khách sẽ được tiết lộ thông qua đơn vị cung cấp dịch vụ của các bộ, có trụ sở tại Vương quốc Ả-rập Xê-út. Thông tin cá nhân của quý khách sẽ được Agoda giữ lại trong suốt thời gian được nêu trong Chính sách Quyền riêng tư này.

Chương trình TTogether Agoda (Thái Lan)

Nếu quý khách đang đặt phòng thông qua Chương trình TTogether Agoda, thì như một phần của việc xử lý (các) đơn đặt chỗ du lịch của quý khách và để điều phối các yêu cầu về tiêu chuẩn tham gia Chương trình - chúng tôi có thể thu thập, lưu trữ, xử lý và tiết lộ thông tin cá nhân bổ sung của quý khách bao gồm số cuối của thẻ căn cước công dân Thái Lan và số điện thoại quý khách đã sử dụng để đăng ký Chương trình. Đòi hỏi phải có thông tin những thông tin cá nhân đó để xử lý cả (các) đơn đặt chỗ du lịch và hội đủ các yêu cầu về tiêu chuẩn do chính phủ Thái Lan áp đặt. Thông tin cá nhân của quý khách có thể được tiết lộ nếu được yêu cầu nghiêm ngặt cho Bên thứ ba (bao gồm các cơ quan của chính phủ Thái Lan có liên quan và các đối tác được chỉ định như đối tác ngân hàng trong nước và các đối tác khác). Thông tin cá nhân của quý khách sẽ được Agoda giữ lại trong suốt thời gian được nêu trong Chính sách Quyền riêng tư này.

Các loại thông tin cá nhân đặc biệt

Một số loại dữ liệu cá nhân, như tôn giáo hoặc thông tin liên quan đến sức khỏe, được coi là nhạy cảm và có thể yêu cầu bảo vệ thêm theo điều luật hiện hành. Mặc dù chúng tôi bình thường không thu thập dữ liệu cá nhân nhạy cảm như một phần của các đơn đặt chỗ ở tiêu chuẩn, thỉnh thoảng có thể cần phải thu thập thông tin đó, ví dụ như có trong chứng minh thư do chính phủ cấp hoặc giấy khám sức khỏe nếu thông tin đó hỗ trợ cho giao dịch hoặc yêu cầu mà quý khách nhờ chúng tôi thực hiện thay mặt quý khách như hủy bỏ hoặc sửa đổi việc đặt phòng của quý khách. Quý khách cũng có thể quyết định cung cấp cho chúng tôi thông tin khác mà có thể ngụ ý hoặc gợi ra thông tin như tôn giáo, sức khỏe hoặc thông tin khác, như khi chỉ rõ nhu cầu ăn kiêng của quý khách. Việc thu thập và xử lý như vậy đối với dữ liệu cá nhân nhạy cảm như vậy sẽ giống với những gì được quy định tại điều khoản về quyền riêng tư.

Khi pháp luật có quy định, chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng dựa trên những căn cứ pháp lý sau:

 • Sự Cần Thiết phải Thực Hiện Hợp Đồng với Quý Khách - chúng tôi cần xử lý thông tin của quý khách để cung cấp các dịch vụ đặt chỗ du lịch cho quý khách, trả lời câu hỏi và yêu cầu của quý khách, và cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng;
 • Lợi Ích Hợp Pháp Của Chúng Tôi - chúng tôi xử lý thông tin của quý khách vì lý do an ninh và an toàn; để phát hiện và ngăn ngừa gian lận; để bảo vệ quyền lợi và tài sản của người khác, hoặc quyền lợi và lợi ích của chính chúng tôi; để tùy chỉnh và cung cấp các dịch vụ du lịch đặt trước; và để trả lời các yêu cầu hợp pháp, lệnh của tòa án, và quá trình tố tụng;
 • Tuân Thủ các Nghĩa Vụ Pháp Lý - chúng tôi cần xử lý thông tin của quý khách để tuân thủ theo pháp luật và các yêu cầu luật định có liên quan;
 • Cho Phép Các Loại Dữ Liệu Cá Nhân Đặc Biệt, Truyền Thông Tiếp Thị Trực Tiếp và Cookie Thứ Yếu - chúng tôi thu thập các loại thông tin cá nhân đặc biệt, gửi các nội dung tiếp thị trực tiếp và sử dụng/cho phép các cookie thứ yếu dựa trên sự cho phép của quý khách. Quý khách có thể bỏ đăng ký tiếp thị trực tiếp bất kỳ lúc nào bằng cách làm theo hướng dẫn đã được quy định tại Chính sách Quyền riêng tư này; và
 • Bảo Vệ Quyền Lợi Sống Còn - chúng tôi có thể cần xử lý thông tin của quý khách trong trường hợp khẩn cấp liên quan đến tính mạng hoặc sức khỏe của một cá nhân.

2. Cách Chúng Tôi Sử Dụng Thông Tin Chúng Tôi Thu Thập Được

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin thu thập được qua Trang web để:

 • Cung cấp cho quý khách các dịch vụ được yêu cầu, như tạo tài khoản người dùng, xử lý và xác nhận việc đặt phòng của quý khách, và liên hệ với quý khách về các dịch vụ đã yêu cầu như hỗ trợ trò truyện trước hoặc sau khi đặt phòng (không bao gồm số thẻ tín dụng), yêu cầu đặc biệt, hủy phòng, tặng thưởng
 • Gửi cho quý khách thư điện tử truyền thông tiếp thị về các sản phẩm và dịch vụ có thể liên quan đến quý khách
 • Tiến hành điều tra khảo sát hoặc cung cấp cho quý khách thông tin về các dịch vụ trên Trang web của chúng tôi hoặc trên các trang web khác mà quý khách có thể truy cập
 • Duy trì và cải thiện Trang web, cá nhân hóa trải nghiệm người dùng, và để đào tạo nội bộ
 • Bảo vệ an toàn cho quý khách và Trang web
 • Thực hiện quyền hoặc nghĩa vụ được trao hoặc áp dụng theo luật định, bao gồm việc trả lời các đòi hỏi và yêu cầu pháp lý.

Khi quý khách đặt phòng trên trang web hoặc ứng dụng của một trong các đối tác của chúng tôi, chúng tôi cũng có thể nhận được một số thông tin như tên và thông tin đặt phòng của quý khách, gồm cả chỗ ở đã đặt, để xử lý việc đặt phòng của quý khách và xác định được việc đặt phòng của quý khách bắt nguồn từ kênh nào.

Trong khi gọi đến nhóm hỗ trợ khách hàng của chúng tôi, việc lắng nghe trực tiếp có thể được thực hiện hoặc các cuộc gọi có thể được ghi âm cho các mục đích nâng cao chất lượng dịch vụ và tham khảo bao gồm việc sử dụng các đoạn ghi âm này cho các mục đích xử lý khiếu nại, đào tạo hoặc phát hiện gian lận. Nếu quý khách muốn cuộc gọi của mình không bị ghi âm thì quý khách có thể không tham gia bằng cách tuyên bố điều này, hoặc bằng cách cúp máy. Bản ghi âm cuộc gọi được lưu lại trong khoảng thời gian giới hạn và tự động bị xóa đi sau đó, trừ khi Agoda có lợi ích hợp pháp cần giữ bản ghi âm đó trong một thời gian dài hơn, gồm cả cho mục đích điều tra gian lận và pháp luật.

Nếu quý khách chưa hoàn tất việc đặt phòng trực tuyến thì chúng tôi có thể nhắc nhở quý khách tiếp tục với việc đặt phòng. Chúng tôi tin rằng dịch vụ bổ sung này có ích cho quý khách vì nó cho phép quý khách tiếp tục đặt phòng mà không phải tìm chỗ ở một lần nữa hay điền vào tất cả chi tiết đặt phòng lại từ đầu. Quý khách có thể không tham gia vào việc nhận những lời nhắc nhở này như trình bày chi tiết dưới đây trong mục "Không Tham Gia Vào Truyền Thông Tiếp Thị Từ Chúng Tôi".

Xin lưu ý rằng các tin nhắn và thư điện tử xác nhận được gửi đi sau khi quý khách đặt phòng, cũng như các thư điện tử đánh giá của khách được gửi đi sau khi quý khách trả phòng, không phải là thư tiếp thị. Các thư này là một phần của quá trình đặt chỗ ở của quý khách. Chúng lần lượt chứa các thông tin để quý khách nhận phòng tại chỗ ở đã đặt, và các công cụ để đánh giá chỗ ở đó nếu muốn sau khi quý khách ở. Quý khách vẫn tiếp tục nhận được chúng, thậm chí nếu đã chọn không tham gia vào thư tiếp thị của chúng tôi. Tương tự, chọn nhận Thông báo giá sẽ không ảnh hưởng đến các lựa chọn khác có liên quan đến việc nhận thông tin từ chúng tôi mà quý khách đã thực hiện. Nếu quý khách quyết định nhận Thông báo giá thì quý khách có thể không tham gia vào việc nhận thông báo giá bằng cách bấm vào "tắt thông báo giá" hoặc một thông điệp tương tự có trong Thông báo giá gửi cho quý khách.

Nếu quý khách đã chọn ưu đãi Kết hợp và Tiết kiệm nhưng có vẻ chỉ hoàn tất một phần của ưu đãi (ví dụ: chỉ hoàn tất đặt một chứ không phải cả hai phòng) thì chúng tôi có thể gửi cho quý khách một thư điện tử xác nhận quý khách đã chọn Kết hợp và Tiết kiệm và để nhắc quý khách hoàn thành tất cả các đơn đặt phòng cho ưu đãi Kết hợp và Tiết kiệm quý khách đã chọn. Thông điệp này là một phần của quy trình đặt phòng Kết hợp và Tiết kiệm, xác nhận lựa chọn của quý khách và phòng trường hợp quý khách đã bỏ qua việc hoàn thành tất cả các đơn đặt phòng. Ngoài ra, chúng tôi cũng có thể gửi cho quý khách một thư điện tử trước khi nhận phòng, nhắc quý khách về việc đổi phòng trong thời gian quý khách ở lại chỗ ở.

Như đã nói ở trên, nếu quý khách đang hoàn thành việc đặt phòng cho một người khác sẽ lưu trú tại chỗ ở đang đặt trước thì quý khách cũng có lựa chọn điền địa chỉ thư điện tử của khách cho mục đích gửi thư điện tử xác nhận đặt phòng cho khách và một thư mời hoàn thành một bài nhận xét của khách riêng.

Trao Đổi trên Trang Web

Chúng tôi đưa ra cho quý khách và các đối tác chỗ ở nhiều phương tiện để trao đổi về chỗ ở và đặt phòng hiện có, điều khiển việc trao đổi thông qua Trang web. Quý khách có thể liên lạc với chúng tôi, đặt câu hỏi về việc đặt phòng của quý khách hoặc về chỗ ở qua Trang web, và qua các kênh khác mà chúng tôi có thể cung cấp.

Chúng tôi có thể truy cập thông tin liên lạc và có thể sử dụng các hệ thống tự động để xem xét, rà soát, và phân tích thông tin liên lạc vì lý do an ninh; phòng chống gian lận; tuân thủ các yêu cầu pháp lý và quản lý; điều tra các dấu hiệu của hành vi sai trái; phát triển và cải thiện sản phẩm; nghiên cứu; gắn kết với khách hàng, gồm cả việc cung cấp cho quý khách thông tin và ưu đãi mà chúng tôi tin rằng có thể làm quý khách quan tâm; và hỗ trợ kỹ thuật hoặc khách hàng. Chúng tôi giữ quyền chặn việc gửi đi hoặc xem xét các thông tin liên lạc mà chúng tôi, theo quyết định riêng của mình, tin rằng có thể chứa nội dung độc hại, thư rác, hoặc có thể gây tác động xấu đến quý khách hoặc, các đối tác chỗ ở, chúng tôi, hoặc các bên khác. Lưu ý, chúng tôi sẽ nhận và lưu trữ tất cả các thông tin giao tiếp được gửi hoặc nhận bằng các công cụ giao tiếp của Trang web. Các đối tác kinh doanh sở hữu nền tảng mà quý khách dùng để đặt phòng và các đối tác chỗ ở có thể lựa chọn trao đổi trực tiếp với quý khách qua thư điện tử hoặc các kênh khác mà chúng tôi không kiểm soát.

3. Thiết Bị Di Động

Với sự đồng ý của quý khách, chúng tôi có thể gửi cho quý khách thông báo đẩy chứa thông tin về việc đặt phòng của quý khách, các lần lưu trú tiềm năng trong tương lai, hoặc như một phần của các chương trình Agoda mà quý khách tham gia, gồm cả phiếu giảm giá. Quý khách có thể cho phép chúng tôi truy cập thông tin định vị hoặc chi tiết liên lạc của quý khách để cung cấp các dịch vụ mà quý khách yêu cầu. Khi quý khách tải hình ảnh lên từ thiết bị di động, hình ảnh của quý khách cũng có thể được gắn thẻ kèm theo thông tin định vị của quý khách. Vui lòng đọc hướng dẫn của thiết bị di động của quý khách để hiểu cách thay đổi cài đặt và cho phép chia sẻ thông tin đó hoặc nhận (hoặc không tham gia vào nhận) thông báo đẩy (gồm cả Bộ công cụ Phát triển Phần mềm ("SDK") và dữ liệu về dữ liệu mã thông báo đẩy). Các hệ điều hành cho các thiết bị khác nhau có thể có các thiết lập mặc định khác nhau, vì vậy, xin hãy làm quen với các thiết lập chi phối thông báo đẩy.

4. Chia Sẻ Thông Tin Của Quý Khách

Về vấn đề quý khách truy cập Trang web của chúng tôi và sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của quý khách như sau:

 • Các Nhà cung cấp Du lịch như chỗ ở (ví dụ như chỗ ở cụ thể mà quý khách đã yêu cầu chúng tôi đặt trước) và/hoặc nhà cung cấp chỗ ở bên thứ ba (ví dụ như Booking.com), hãng hàng không, xe cho thuê, bảo hiểm, và, nếu có, nhà cung cấp hoạt động (hoàn thành các đơn đặt chỗ du lịch của quý khách). Các nhà cung cấp này có thể liên lạc với quý khách nếu thấy cần thiết để có thêm thông tin về quý khách, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đặt chỗ du lịch của quý khách bao gồm liên lạc với quý khách về kỳ nghỉ sắp tới trước khi quý khách đến, hoặc trả lời bài đánh giá mà quý khách có thể gửi theo các chính sách quyền riêng tư độc lập của riêng họ.
 • Các Nhà cung cấp Dịch vụ Bên thứ ba, bên cung cấp các dịch vụ xử lý dữ liệu cho chúng tôi (ví dụ như lưu trữ web), hoặc bên xử lý thông tin cá nhân cho các mục đích như xử lý thẻ tín dụng và thanh toán, phân tích kinh doanh, dịch vụ khách hàng, tiếp thị, hoặc phân bố khảo sát, để hỗ trợ phân phối các dịch vụ trực tuyến và quảng cáo theo sở thích của quý khách, và/hoặc phòng chống gian lận. Các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi sẽ chỉ xử lý thông tin khi cần thiết để thực hiện các chức năng của họ. Họ không được phép chia sẻ hoặc sử dụng thông tin cho bất kỳ mục đích nào khác.
 • Các Đối tác Kinh doanh, bên mà chúng tôi có thể cùng cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ, hoặc bên có sản phẩm hoặc dịch vụ có thể được cung cấp trên Trang web của chúng tôi. Quý khách có thể thấy khi nào một đối tác kinh doanh bên thứ ba có liên quan đến một sản phẩm hoặc dịch vụ quý khách đã yêu cầu vì tên của họ sẽ xuất hiện, hoặc là đơn lẻ hoặc là cùng với tên của chúng tôi. Nếu quý khách chọn tiếp cận với các dịch vụ không bắt buộc này thì chúng tôi sẽ thỉnh thoảng chia sẻ thông tin cá nhân của quý khách với các đối tác đó. Ví dụ cho đối tác kinh doanh đó là những chương trình thành viên bên thứ ba để quý khách tích điểm bằng cách đặt phòng.
 • Các Công ty cùng Tập đoàn Thành viên của chúng tôi - nhân viên của các công ty (cùng tập đoàn) thành viên của chúng tôi, những người có thể truy cập thông tin này với sự cho phép của chúng tôi và những người cần biết hoặc có thể truy cập thông tin này để thực hiện dịch vụ quý khách yêu cầu (gồm cả dịch vụ khách hàng) và điều tra (kiểm toán/tuân thủ) nội bộ.
 • Khi Pháp luật Yêu cầu hoặc Cho phép: ví dụ như để bảo vệ chúng tôi trước các trách nhiệm pháp lý, để hồi đáp trát hầu tòa, thủ tục tư pháp, các yêu cầu chính đáng, các bản án hoặc tương đương từ chính quyền hoặc nhân viên thi hành pháp luật, để điều tra gian lận hoặc các hành vi sai trái hoặc được yêu cầu hoặc nếu cần để tuân thủ pháp luật hiện hành, bảo vệ các lợi ích hợp pháp của chúng tôi hoặc bên mua trong bất kỳ giao dịch mua bán, bàn giao, chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ cơ sở kinh doanh hoặc công ty của chúng tôi. Theo đúng với luật hiện hành, chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin của quý khách để thi hành hoặc áp dụng các điều khoản và điều kiện áp dụng cho các dịch vụ của chúng tôi hoặc để bảo vệ quyền, tài sản, hoặc sự an toàn của Agoda, người dùng của chúng tôi, hoặc các đối tượng khác.
 • Tái cơ cấu Kinh doanh: như là một phần của việc mua bán, bàn giao hoặc chuyển nhượng hoạt động kinh doanh của chúng tôi, hoặc chuyển tiếp dịch vụ sang cho một nhà cung cấp khác. Chúng tôi sẽ hỏi trước khách hàng đồng ý hay không nếu pháp luật hiện hành yêu cầu.

Chúng tôi thực thi các biện pháp bảo vệ thích hợp khi chia sẻ như đã nêu theo yêu cầu của luật áp dụng, nghiêm cấm các bên thứ ba sử dụng thông tin khách hàng cho các mục đích riêng và đề cao vấn đề bảo vệ và bảo mật thông tin của khách hàng. Trừ những trường hợp được chỉ rõ trong Chính sách Quyền riêng tư này hoặc nếu luật hiện hành yêu cầu hoặc cho phép, chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin của quý khách cho các bên thứ ba mà không có sự đồng ý của quý khách.

5. Quyền Riêng Tư Theo Từng Quốc Gia

Quyền Riêng Tư California

Nếu quý khách là cư dân California thì vui lòng lưu ý những điều sau đây về cách chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của quý khách, gồm cả các quyền bổ sung mà quý khách có thể có đối với thông tin cá nhân của mình:

 • Thông Tin Cá Nhân CA. Phù hợp với điều "Thông Tin Chúng Tôi Thu Thập" ở trên, chúng tôi có thể thu thập các loại thông tin nhất định về cư dân California, chẳng hạn như:
  • Nhận dạng: tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử, mật khẩu tài khoản Agoda, địa chỉ IP, ID thiết bị, ID cookie, thông tin thu thập qua Cookie;
  • Thông tin Thương mại: chi tiết thẻ tín dụng, tên và chi tiết về chỗ ở của quý khách, dịch vụ đã mua, tùy chọn tìm kiếm, thông tin về các giao dịch cũ, thông tin về dân số;
  • Internet hay Hoạt động Mạng điện tử Khác: trình duyệt, hệ điều hành, phiên bản ứng dụng, các trang hiển thị;
  • Dữ liệu Vị trí địa lý: vị trí vật lý của thiết bị di động của quý khách hoặc hình ảnh được tải lên từ thiết bị di động của quý khách; và
  • Thông tin Âm thanh: chúng tôi có thể ghi âm những cuộc gọi của quý khách cho nhóm hỗ trợ của chúng tôi nếu quý khách cho phép.
 • Các Nguồn Thông Tin Cá Nhân CA. Phù hợp với điều "Thông Tin Chúng Tôi Thu Thập" ở trên, chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân trực tiếp từ quý khách, cũng như từ các Nhà cung cấp Du lịch, Đối tác Chỗ ở, Đối tác Kinh doanh (gồm cả các phương tiện truyền thông xã hội), và Những Công ty cùng Tập đoàn Thành viên của chúng tôi.
 • Sử Dụng Thông Tin Cá Nhân CA. Chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của quý khách phù hợp với điều "Cách Chúng Tôi Sử Dụng Thông Tin Chúng Tôi Thu Thập Được" ở trên.
 • Thông Tin Cá Nhân CA Được Bán Hoặc Tiết Lộ Cho Mục Đích Kinh Doanh.
  • Chia Sẻ Thông Tin Cá Nhân Cho Mục Đích Kinh Doanh: Chúng tôi tiết lộ các loại thông tin cá nhân sau đây cho mục đích kinh doanh: Nhận dạng, Thông tin Thương mại, Internet hay Hoạt động Mạng điện tử Khác, Dữ liệu Vị trí địa lý, Thông tin Âm thanh cho các nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ web, xử lý thẻ tín dụng và thanh toán, phân tích kinh doanh, dịch vụ khách hàng, tiếp thị, và khảo sát.
  • Bán Thông Tin Cá Nhân: Việc chúng tôi tiết lộ Nhận dạng (cụ thể là các tùy chọn và sở thích trên Trang web của chúng tôi, được thu thập qua Cookie cho các nhà cung cấp công nghệ quảng cáo và, trong các trường hợp giới hạn, địa chỉ thư điện tử ở định dạng băm, cho các công ty truyền thông xã hội) là các hoạt động chia sẻ được coi là bán hàng theo CCPA.
 • Quyền Riêng Tư California. Là cư dân California và chịu một số ngoại lệ nhất định, quý khách có thể có quyền biết và/hoặc xóa thông tin cá nhân của mình. Điều này bao gồm quyền yêu cầu thông tin về các thông tin cá nhân chúng tôi đã "bán" hoặc tiết lộ cho mục đích kinh doanh, bằng cách liên hệ với chúng tôi tại privacy@agoda.com hoặc qua trang Hỗ trợ Khách hàng của chúng tôi.

Để bảo vệ tính riêng tư và bảo mật của quý khách, chúng tôi sẽ xác minh nhân dạng của quý khách trước khi trả lời yêu cầu như thế, và có thể yêu cầu quý khách cung cấp cho chúng tôi thông tin khớp với các nhận dạng và thông tin thương mại Agoda đã giữ về quý khách hoặc bằng chứng bổ sung khi cần. Nếu quý khách đang thực hiện yêu cầu này cho người khác thì chúng tôi có thể yêu cầu đại lý được ủy quyền cung cấp cho chúng tôi bản sao giấy ủy quyền hợp lệ hay bằng chứng giấy cho phép. Quý khách sẽ không bị phạt vì thực hiện các quyền đối với thông tin cá nhân của mình.

"Đừng Bán Thông Tin Của Tôi." Quý khách cũng có quyền không tham gia vào việc Agoda "bán" thông tin cá nhân của quý khách theo quy định của CCPA. Để thực hiện quyền này, vui lòng bấm vào liên kết Đừng Bán Thông Tin Của Tôi. Nếu quý khách đang thực hiện yêu cầu này cho người khác thì chúng tôi có thể yêu cầu đại lý được ủy quyền cung cấp cho chúng tôi bản sao giấy ủy quyền hợp lệ hay bằng chứng giấy cho phép. Nếu chúng tôi thực tế biết rằng quý khách dưới 16 tuổi thì chúng tôi sẽ không bán thông tin cá nhân của quý khách mà không có sự đồng ý thích hợp.

Quyền Riêng Tư Hàn Quốc

Nếu cư trú tại Hàn Quốc, quý khách có quyền yêu cầu Agoda cung cấp thông tin về cách chúng tôi chia sẻ một số hạng mục dữ liệu về quý khách với các bên thứ ba. Agoda có thể cung cấp thông tin về khách hàng cho các bên thứ ba, cụ thể như sau:

Bên thứ ba Nhận thông tin Thông tin được Thu thập, Mục đích, và Duy trì
Đối tác cung cấp (như Chuỗi khách sạn & Resort Lotte
The Shilla Seoul
Chuỗi khách sạn Shilla Stay
The Plaza Seoul
Chuỗi khách sạn Skypark
Khách sạn Sejong Seoul Myeongdong
Khách sạn Grand Hyatt
Novotel Ambassador Seoul
Khách sạn Ramada Seoul
Oakwood Premier Coex Center)Công ty cung cấp chỗ ở bên thứ ba (như booking.com)
Các chi tiết trong quá trình đặt phòng (ví dụ như họ tên, địa chỉ email, số điện thoại, và số thẻ tín dụng (đối với các đặt phòng trả tiền tại khách sạn) liên quan đến việc hoàn thành đặt phòng của quý khách. Vui lòng xem mục "Duy trì Dữ liệu" dưới đây để biết thêm chi tiết về việc chúng tôi có thể duy trì thông tin của quý khách trong bao lâu.

Chúng tôi cũng ủy thác việc sử dụng thông tin khách hàng như đã ghi bên dưới và luôn kèm theo các điều khoản đảm bảo trong hợp đồng để bảo vệ thông tin của quý khách:

Tên Của Bên Được Ủy Thác Các Chức Năng Được Ủy Thác
Bên được ủy thác Lưu trữ Dữ liệuLưu trữ cơ sở dữ liệu dùng để duy trì thông tin khách hàng.
Bên được ủy thác Xử lý Thanh toánXử lý thông tin thẻ ghi nợ/tín dụng của khách hàng.
Bên được ủy thác Tiếp thị Trực tiếpQuản lý chương trình tiếp thị (như thư điện tử) trực tiếp của Agoda.
Bên được ủy thác Chăm sóc Khách hàngHồi đáp câu hỏi của khách hàng về Trang web và dịch vụ của Agoda.
Bên được ủy thác Chương trình Khách hàng trung thànhQuản lý chương trình khách hàng trung thành của Agoda.
Bên được ủy thác Phân tích và Quảng cáo Dựa trên sở thíchĐánh giá cách khách hàng tương tác với Trang web và các trang web bên thứ ba khác, để cải thiện Trang web và các dịch vụ và cá nhân hóa việc tiếp thị tới khách hàng.
Bên được ủy thác Chương trình Dặm bayQuản lý việc tham gia chương trình dặm bay của khách hàng.

Như đã nêu rõ trong phần "Cách Truy Cập và Sửa Đổi Thông Tin Của Quý khách", theo pháp luật của nước sở tại, quý khách có thể có một số quyền nhất định liên quan đến dữ liệu.

Để biết thêm chi tiết về tên các công ty bên thứ ba nhận thông tin và được ủy thác, nghĩa là những bên mà chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của quý khách, vui lòng liên hệ với Nhân viên Quản trị Dữ liệu Agoda qua email privacy@agoda.com và ghi rõ "Vấn đề Bảo mật Hàn Quốc" trong chủ đề để yêu cầu những thông tin này. Quý khách cũng có thể liên hệ với chính quyền địa phương của mình (số điện thoại địa phương đã cung cấp):

 • Trung tâm Báo cáo Xâm phạm Quyền riêng tư (privacy.kisa.or.kr / gọi số 118)
 • Ban Điều tra Tội phạm Công nghệ cao, Viện Công tố Tối cao (www.spo.go.kr / gọi số 1301)
 • Cục Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc, Sở An ninh Mạng (http://cyberbureau.police.go.kr / gọi số 182)

Tuy nhiên, xin lưu ý rằng như được quy định tại Điều Khoản Sử dụng của chúng tôi, Công ty TNHH Tư nhân Agoda ở Singapore cung cấp dịch vụ cho quý khách, và hiện tại không có tổ chức nào ở Hàn Quốc cung cấp dịch vụ đặt chỗ cho cư dân Hàn Quốc.

Chúng tôi sẽ giữ lại thông tin của quý khách trong khoảng thời gian cần thiết để cung cấp và bảo đảm cho Trang web và dịch vụ của chúng tôi, và thực hiện các quyền pháp lý của chúng tôi và tuân thủ các trách nhiệm pháp lý hay quản lý của chúng tôi. Khi Agoda không cần sử dụng thông tin của quý khách nữa thì chúng tôi sẽ loại bỏ thông tin của quý khách khỏi hệ thống và sổ sách của chúng tôi và/hoặc thực hiện các bước để nặc danh hóa thích đáng thông tin đó để không thể xác định được quý khách từ thông tin đó nữa, trừ khi chúng tôi cần giữ thông tin của quý khách để thực hiện nhiệm vụ của công ty và điều hành công việc kinh doanh hoặc để tuân thủ theo trách nhiệm pháp lý hoặc hợp pháp áp dụng.

Thông báo về Quyền riêng tư Trung Quốc

Nếu quý khách là cư dân Trung Quốc thì xin lưu ý những điều sau đây liên quan đến việc truyền/chia sẻ thông tin của quý khách xuyên biên giới.

Tiết lộ/Chuyển giao Thông tin

Chúng tôi luôn duy trì tính bảo mật thông tin của khách hàng, nhưng có thể sẽ chuyển dữ liệu cho các bên thứ ba như đã nêu trong mục "Chia sẻ thông tin khách hàng", gồm cả việc cung cấp dữ liệu khách hàng cho những cá nhân/đối tượng theo yêu cầu của luật pháp hiện hành trong phạm vi trong và ngoài Trung Quốc.

Truyền Dữ liệu ra Nước ngoài

Chúng tôi sẽ thường duy trì thông tin của quý khách trên các máy chủ ở Hồng Kông và Singapore, hoặc bất cứ trung tâm dữ liệu nào ngoài Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Tuy vậy, chúng tôi có thể chuyển thông tin sang cho các bên thứ ba nêu trên và các đối tác này có thể nằm ngoài Trung Quốc.

Thông báo về Quyền riêng tư Brazil

Theo luật pháp Brazil, chúng tôi phải thu thập, xử lý và lưu trữ số CPF (mã số thuế) của kiều dân hoặc cư dân Brazil nếu quý khách trả tiền bằng BRL trên Trang web của chúng tôi. Giá trị giao dịch của quý khách với chúng tôi và số CPF của quý khách sẽ được chia sẻ với bộ xử lý thanh toán ngoài của chúng tôi để tiết lộ cho Ngân hàng Trung ương Brazil. Nếu không, chúng tôi sẽ giữ lại số CPF của quý khách trong thời gian được đề cập trong Chính sách Quyền riêng tư này và thu thập và xử lý thông tin của quý khách, tuân thủ các quy tắc của Luật Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân (Luật Liên bang Brazil số 13,709/2018). Bằng cách tiến hành đặt phòng và chấp nhận Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi, quý khách thể hiện sự đồng ý đối với việc xử lý dữ liệu cá nhân của quý khách cho các mục đích đã xác định.

Thông báo về Quyền riêng tư Ấn Độ

Theo luật pháp Ấn Độ, chúng tôi phải thu thập, xử lý và lưu trữ số PAN (mã số thuế) của kiều dân hoặc cư dân Ấn Độ liên quan đến bất kỳ khoản thanh toán nước ngoài nào được thực hiện trên Trang web của chúng tôi. Giá trị giao dịch của quý khách với chúng tôi và số PAN của quý khách sẽ được chia sẻ với hệ thống xử lý thanh toán ngoài của chúng tôi để công bố cho ngân hàng nhận ủy thác. Nếu không, chúng tôi sẽ giữ lại số PAN của quý khách trong thời gian được đề cập trong Chính sách Quyền riêng tư này và thu thập và xử lý thông tin của quý khách, tôn trọng luật pháp Ấn Độ. Bằng cách tiến hành đặt phòng và chấp nhận Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi, quý khách thể hiện sự đồng ý đối với việc xử lý dữ liệu cá nhân của quý khách cho các mục đích đã xác định.

6. Cookie

Trang web của chúng tôi sử dụng và cho phép bên thứ ba đặt cookie (theo phiên và liên tục), điểm ảnh/thẻ, SDK, giao diện lập trình ứng dụng (sau đây gọi là "API") và các công nghệ khác (gọi chung là "Cookie") trên Trang web của chúng tôi để thu thập và lưu giữ một số thông tin về khách hàng. Một số Cookie là thực sự cần thiết để cung cấp, bảo về và duy trì Trang web, ví dụ như giữ chế độ đăng nhập khi quý khách truy cập Trang web. Những Cookie khác được dùng để mang đến cho khách hàng trải nghiệm tốt hơn, ví dụ như:

 • Cá nhân hóa Trang web bằng cách lưu giữ thông tin về hoạt động của khách hàng trên Trang web (ví dụ, ngôn ngữ sử dụng hoặc thông tin đăng nhập). Chúng tôi cũng có thể sử dụng các Cookie cùng với thông tin sử dụng được thu thập tự động khác để nhận ra người dùng trên các thiết bị, phiên hoặc trình duyệt khác nhau (kể cả khi họ chưa đăng nhập) để cung cấp thông tin phù hợp;
 • Thực hiện phân tích trang web, như báo cáo lượt hiển thị, báo cáo nhân khẩu học và báo cáo sở thích. Việc này có thể bao gồm việc ghi lại các cú bấm chuột, chuyển động, cuộn trang và văn bản bị hạn chế được nhập vào biểu mẫu Trang web của chúng tôi thông qua các bên thứ ba được chọn nhưng chúng tôi sẽ thực hiện phòng ngừa đầy đủ để đảm bảo rằng thông tin cá nhân sẽ không được thu thập trong các bản ghi đó, ví dụ thông qua việc áp dụng che dấu dữ liệu không thể đảo ngược. Phân tích trang web được sử dụng để cải thiện Trang web và dịch vụ của chúng tôi; và
 • Mang đến các nội dung quảng cáo được thiết kế theo thị hiếu của khách hàng (chi tiết bên dưới)

Quảng Cáo Dựa Trên Sở Thích

Chúng tôi cũng có thể cho phép một số đối tác bên thứ ba đặt cookie trên Trang web của mình để thu thập thông tin về hoạt động của khách hàng trên Trang web (như các trang truy cập và tìm kiếm đã thực hiện) trong nhiều thời điểm và tại nhiều trang web khác mà quý khách truy cập. Thông tin này được sử dụng để hiển thị cung cấp quảng cáo phù hợp với sở thích của quý khách từ chúng tôi (qua thư điện tử, trên Trang web của chúng tôi, và các trang web khác) và từ các bên thứ ba trên các trang web khác mà quý khách có thể truy cập, cũng được gọi là quảng cáo dựa trên sở thích, và để phân tích tính hiệu quả của quảng cáo dựa trên sở thích này. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin dạng băm một chiều với các đối tác bên thứ ba (như Facebook); họ có thể kết hợp thông tin dạng băm với những nhận dạng khác để phục vụ quảng cáo Agoda tùy chỉnh trên các trang web hoặc ứng dụng di động khác dựa trên những lần truy cập Trang web trước đó của quý khách. Agoda không hỗ trợ cũng không chứng nhận cho bất kỳ mục đích, động cơ hoặc phát biểu nào từ những trang web hoặc ứng dụng di động hiển thị quảng cáo của chúng tôi.

Theo dõi qua Nhiều Thiết bị

Chúng tôi cũng có thể kết hợp thông tin thu thập từ cookie và một số dữ liệu sử dụng từ một trình duyệt hoặc một thiết bị di động cụ thể với một máy tính hoặc thiết bị khác được kết nối đến quý khách (theo dõi qua nhiều thiết bị). Mục đích chính là để tối ưu hóa các dịch vụ của chúng tôi và mang đến các nội dung giao tiếp và quảng cáo dành riêng cho quý khách. Nếu quý khách không muốn Agoda kết hợp các thông tin trên nhằm mục đích tối ưu hóa giao tiếp với khách hàng, vui lòng bỏ đăng ký nhận liên lạc từ Agoda, ví dụ như bản tin.

Lựa Chọn Của Quý Khách

Vui lòng vào phần cài đặt trình duyệt web, thường nằm trong mục "Hỗ trợ" hoặc "Internet Options", để tùy chỉnh một số Cookie. Nếu quý khách tắt hoặc xóa bỏ một số Cookie trong cài đặt trình duyệt Internet của mình thì quý khách có thể sẽ không truy cập hoặc sử dụng được các tính năng và chức năng quan trong của Trang web này, và quý khách có thể phải nhập lại chi tiết đăng nhập của mình.

Để biết thêm chi tiết về việc sử dụng Cookie trong quảng cáo theo sở thích (gồm cả theo dõi qua nhiều thiết bị) và thực hiện một số tùy chỉnh có thể có về Cookie, quý khách vui lòng truy cập các trang Digital Advertising Alliance, Network Advertising Initiative, Digital Advertising Alliance-Canada, European Interactive Digital Advertising Alliance hoặc vào phần cài đặt trong ứng dụng di động của chúng tôi, cập nhật cài đặt thiết bị hoặc tải về ứng dụng AppChoices.

Ngoài ra, quý khách cũng có thể truy cập các trang web bên thứ ba dưới đây để thực hiện một số tùy chỉnh cho Cookie:

Khi đã tùy ý chọn hoặc bỏ chọn quảng cáo theo thị hiếu như trên, khách hàng vẫn có thể nhận được nội dung tiếp thị, nhưng các nền tảng mà quý khách đã bỏ đăng ký sẽ không gửi cho quý khách quảng cáo theo thị hiếu nữa. Đồng thời, đăng xuất khỏi tài khoản sử dụng cũng không có nghĩa là quý khách đã bỏ nhận các nội dung quảng cáo được cá nhân hóa.

Khách hàng có thể phải thực hiện các bước trên cho từng trình duyệt và thiết bị được sử dụng để tùy chỉnh cookie. Cuối cùng, tại thời điểm này Trang web chưa được cấu hình để thực hiện đúng tín hiệu "Đừng Theo Dõi" của trình duyệt, ngoại trừ các trường hợp khác theo luật tương ứng bắt buộc.

7. Bỏ nhận nội dung tiếp thị từ chúng tôi

Quý khách có thể không tham gia vào việc nhận truyền thông tiếp thị từ chúng tôi nữa bất cứ lúc nào bằng cách dùng liên kết "Bỏ đăng ký" trong mỗi bản tin hoặc truyền thông, hoặc qua tài khoản Agoda của quý khách (nếu quý khách đã tạo một tài khoản) - Cài đặt đăng ký thư điện tử nằm trong mục "Hồ sơ".

8. Chuyển giao Quốc tế

Về những mục đích đã nêu ở trên, thông tin của khách hàng có thể được lưu giữ tại các địa điểm nằm ngoài quốc gia của quý khách. Những quốc gia này có thể có tiêu chuẩn khác về việc bảo vệ dữ liệu. Chúng tôi luôn thực hiện các biện pháp bảo vệ thích hợp khi chuyển giao xuyên quốc gia, theo yêu cầu của pháp luật đối với việc truyền dữ liệu quốc tế, bao gồm cả việc chuyển dữ liệu cho các bên thứ ba. Đối với việc truyền dữ liệu từ Khu vực kinh tế châu Âu (sau đây gọi là "EEA") sang Hoa Kỳ hoặc các lãnh thổ tài phán ngoài EEA khác, chúng tôi có thể dựa trên Các điều khoản Mẫu của Liên minh Châu Âu và/hoặc nhu cầu xử lý thông tin để cung cấp các dịch vụ đã yêu cầu (thực hiện hợp đồng) để chuyển giao thông tin. Trong phạm vi luật pháp hiện hành cho phép, khách hàng có thể yêu cầu được biết về các biện pháp bảo vệ thích hợp mà chúng tôi thi hành bằng cách liên hệ với chúng tôi theo chi tiết bên dưới. Những khách cư trú tại Trung Quốc vui lòng tham khảo chi tiết trong mục "Quyền Riêng Tư Trung Quốc."

9. Thông tin từ các Đối tác Khác

Đôi khi, những công ty liên kết, đối tác kinh doanh, hoặc các nhà cung cấp bên thứ ba khác có thể chia sẻ thông tin với chúng tôi. Một ví dụ là nếu quý khác truy cập hay đăng nhập vào Trang Web của chúng tôi qua các phương tiện truyền thông xã hội, như Facebook Connect, thì chúng tôi có thể thu thập thông tin từ quý khách như tên người dùng, và những thông tin khác được cung cấp cho chúng tôi qua các dịch vụ như vậy. Thông thường, khả năng cung cấp thông tin trên do chính nhà cung cấp dịch vụ thực hiện. Quý khách có thể thay đổi các tùy chọn cài đặt này trong phần cài đặt tài khoản của dịch vụ có liên quan. Nói chung, chúng tôi có thể hợp tác với các đối tác để cải thiện và cá nhân hóa việc sử dụng trang web theo quy định của chính sách này.

Chúng tôi hợp tác với Facebook để mang đến các nội dung được cá nhân hóa trên Agoda cho người dùng Facebook. Nếu quý khách là người dùng Facebook và Agoda và quý khách đã đăng nhập vào Agoda qua tính năng đăng nhập một lần qua Facebook, thì Trang web của chúng tôi sẽ được cá nhân hóa cho quý khách để hiển thị thông tin/thời gian ở của bạn bè Facebook của quý khách tại chỗ ở trong quá khứ và cả trong tương lai tại chỗ ở có thể đặt qua Trang web. Những thông tin có thể được hiển thị bao gồm tên nơi ở, dữ liệu về thời gian ở, địa điểm chỗ ở, đánh giá của quý khách về các chỗ ở trước đó, phòng khách sạn, và giá phòng khách sạn (say đây gọi là "Thông tin Lưu trú"), và các thông tin này có thể được hiển thị và cá nhân hóa cho quý khách trên các trang tìm kiếm chỗ ở của Trang web, lịch tìm kiếm và các vị trí khác. Bên cạnh đó, Thông tin Lưu trú của quý khách cũng sẽ được hiển thị cho bạn bè trên Facebook, những người cũng là khách hàng Agoda và đã từng đăng nhập Trang web bằng tính năng đăng nhập một lần qua Facebook, hiển thị trên các trang tìm kiếm trong Trang web đã mô tả ở trên và được cập nhật mỗi lần quý khách đặt phòng qua Agoda.

Cách không tham gia: Quý khách có thể chọn không tham gia vào tính năng này bất cứ lúc nào bằng cách bật nút điều chỉnh sang "không" tại (i) trang cảm ơn sau khi đặt phòng, và (ii) trang "Quản lý đơn đặt phòng của tôi" trên Trang web. Ngoài ra, nếu cần được hỗ trợ thêm, quý khách có thể liên hệ với đội ngũ chăm sóc khách hàng của chúng tôi bất cứ lúc nào.

10. Bảo Vệ Thông Tin Của Quý Khách

Chúng tôi luôn duy trì các phương án an ninh về mặt vật lý, điện tử và có tổ chức để bảo vệ thông tin của khách hàng khỏi bị hủy hoại một cách vô tình hoặc phi pháp, hay bị mất mát, chỉnh sửa một cách vô tình, hoặc bị tiết lộ và truy cập trái phép. Agoda sử dụng công nghệ Tầng Ổ Bảo Mật (Secure Socket Layer) để mã hóa thông tin thẻ tín dụng khi truyền dữ liệu. Từ tài khoản cá nhân, khách hàng có thể lưu thông tin thẻ tín dụng để đặt phòng và thanh toán nhanh hơn về sau. Thông tin thẻ sẽ được mã hóa và quý khách có thể đăng nhập vào tài khoản cá nhân của mình để xóa, chỉnh sửa hoặc thêm thông tin thẻ tín dụng khác. Tuy không thể thay đổi số thẻ vì lý do an ninh nhưng có thể xóa bỏ thông tin thẻ. Khi xem chi tiết thẻ, chỉ có 4 chữ số cuối của thẻ sẽ được hiển thị. Xin lưu ý, chúng tôi sẽ lưu 4 chữ số cuối của thẻ tín dụng một cách an toàn mỗi khi đặt phòng (bắt buộc phải thực hiện việc này để quản lý các yêu cầu hoàn tiền nếu có cho đặt phòng đó).

Duy trì Dữ liệu

Chúng tôi sẽ giữ lại thông tin của quý khách trong khoảng thời gian cần thiết để cung cấp và bảo đảm cho Trang web và dịch vụ của chúng tôi, và thực hiện các quyền pháp lý của chúng tôi và tuân thủ các trách nhiệm pháp lý hay quản lý của chúng tôi. Khi Agoda không cần sử dụng thông tin của quý khách nữa thì chúng tôi sẽ loại bỏ thông tin của quý khách khỏi hệ thống và sổ sách của chúng tôi và/hoặc thực hiện các bước để nặc danh hóa thích đáng thông tin đó để không thể xác định được quý khách từ thông tin đó – trừ khi chúng tôi cần giữ thông tin của quý khách để tuân thủ theo trách nhiệm pháp lý hoặc hợp pháp áp dụng hoặc đòi hỏi phải có thông tin để thực hiện nhiệm vụ của công ty và điều hành công việc kinh doanh.

11. Cách Truy Cập hoặc Chỉnh Sửa Thông Tin

Khách hàng có thể sửa tên trong tài khoản, tên người đứng ra đặt phòng (tùy theo chính sách hủy phòng đính kèm) và số điện thoại liên lạc bất cứ lúc nào sau khi đăng nhập vào tài khoản trên trang web. Hoặc vui lòng liên hệ với chúng tôi qua trang Hỗ trợ khách hàng hoặc qua privacy@agoda.com để thực hiện một trong các quyền sau:

 • Truy cập: Bất kỳ lúc nào quý khách cũng được quyền lấy những thông tin cá nhân về bản thân được chúng tôi lưu trữ theo luật pháp hiện hành và không tốn phí. Tuy nhiên, trong một số trường hợp ngoại lệ và nếu được luật pháp hiện hành cho phép, chúng tôi có thể yêu cầu quý khách trả một khoản phí thích hợp trước khi cung cấp thông tin.
 • Chỉnh sửa: You được quyền yêu cầu chúng tôi điều chỉnh lại bất kỳ thông tin cá nhân không chính xác hoặc chưa hoàn chỉnh nào.
 • Xóa bỏ: Quý khách có thể yêu cầu chúng tôi xóa tài khoản của quý khách.
 • Hạn chế Xử lý: Quý khách được quyền yêu cầu chúng tôi ngừng xử lý thông tin cá nhân của mình, chẳng hạn như khi quý khách không đồng ý với việc xử lý và những căn cứ hợp pháp đang được xem xét.
 • Phản đối: Bất kỳ lúc nào, quý khách cũng có thể phản đối việc xử lý thông tin cá nhân của mình cho các mục đích tiếp thị trực tiếp.
 • Quyền Rút lại sự Đồng thuận: Quý khách được quyền rút lại sự đồng thuận của mình bất kỳ lúc nào mà không ảnh hưởng đến việc xử lý hợp pháp của chúng tôi dựa trên sự đồng thuận đó trước khi từ bỏ.
 • Cung cấp dữ liệu: Nếu được, quý khách có thể yêu cầu chúng tôi gửi cho quý khách những thông tin cá nhân được chúng tôi lưu trữ, dưới dạng tập tin được sử dụng rộng rãi, máy đọc được và theo quyết định riêng của chúng tôi.

Để bảo vệ quyền riêng tư và sự an toàn của khách hàng, chúng tôi sẽ xác minh danh tính của quý khách trước khi hồi đáp những yêu cầu như vậy và sẽ có câu trả lời cho quý khách trong thời gian thích hợp. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể không cấp quyền truy cập một số thông tin nhất định, chẳng hạn như nếu thông tin cá nhân của quý khách có liên đến thông tin cá nhân của người khác, hoặc vì lý do pháp lý. Trong tình huống đó, chúng tôi sẽ giải thích cho quý khách lý do tại sao quý khách không được truy cập thông tin này. Chúng tôi cũng có thể từ chối yêu cầu xóa bỏ hoặc chỉnh sửa thông tin cá nhân của quý khách do những điều khoản do luật pháp quy định, đặc biệt là những điều khoản ảnh hưởng đến quy trình kế toán, xử lý khiếu nại của chúng tôi, nhằm mục đích phát hiện hoặc ngăn ngừa gian lận, và duy trì dữ liệu bắt buộc, mà có thể cấm việc xóa bỏ hoặc ẩn danh tính.

12. Cập Nhật cho Chính Sách Quyền Riêng Tư

Thỉnh thoảng, Agoda có thể sửa đổi Chính sách Quyền riêng tư này để phản ánh những thay đổi về luật pháp, các thông lệ thu thập và sử dụng thông tin của chúng tôi, các tính năng trên Trang web, hoặc những bước tiến công nghệ. Nếu chúng tôi đưa ra những điều chỉnh làm thay đổi cách thức chúng tôi thu thập hoặc sử dụng thông tin của quý khách, những thay đổi đó sẽ được đăng trong Chính sách Quyền riêng tư này và ngày có hiệu lực sẽ được ghi rõ ở đầu Chính sách Quyền riêng tư này. Vì vậy, quý khách nên tham khảo Chính sách Quyền riêng tư này định kỳ để cập nhật những chính sách và thông lệ mới nhất của chúng tôi. Agoda cũng sẽ công khai đăng tải những thay đổi quan trọng như vậy trước khi áp dụng và sẽ hỏi sự đồng thuận của khách hàng trước nếu pháp luật yêu cầu.

13. Liên kết đến các Trang web Bên thứ Ba

Chúng tôi có thể cung cấp liên kết đến các trang web khác không do Agoda làm chủ hoặc điều hành ("Trang web Bên thứ ba"). Khi quý khách sử dụng một liên kết trực tuyến đến một Trang web bên thứ ba, quý khách sẽ phải tuân theo các thông lệ quyền riêng tư và bảo mật mà có thể sẽ khác với của chúng tôi. Quý khách nên làm quen với chính sách quyền riêng tư, các điều khoản sử dụng và các thực tiễn bảo mật của Trang web Bên thứ ba được liên kết trước khi cung cấp bất kỳ thông tin nào cho trang web đó.

14. Các Mối Quan Tâm Khác

Ghi Chú Riêng Về Người Vị Thành Niên

Trang web của chúng tôi không hướng đến người vị thành niên dưới 18 tuổi. Tuy vậy, người vị thành niên thường có thể đi cùng với bố mẹ hoặc người bảo hộ hợp pháp, là những người đã đặt chỗ ở, trừ khi chính sách tại nơi lưu trú không cho phép.

Ngôn ngữ

Chính sách Quyền riêng tư này có bản gốc được soạn thảo bằng tiếng Anh. Các bản dịch ra những ngôn ngữ khác chỉ có giá trị tham khảo. Trong trường hợp có mâu thuẫn giữa phiên bản tiếng Anh và bản dịch sang ngôn ngữ khác, bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.

Điều Khoản Sử Dụng

Vui lòng xem lại Điều khoản Sử dụng Agoda để biết thêm chi tiết về việc sử dụng Trang web. Chính sách Quyền riêng tư này là một phần không tách rời trong Điều khoản Sử dụng của chúng tôi.

15. Liên Hệ Với Chúng Tôi

Nếu quý khách có thắc mắc về Chính sách Quyền riêng tư hoặc về các thông lệ bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với Nhân viên Quản trị Dữ liệu Agoda bằng thư điện tử privacy@agoda.com hoặc gửi thư đến địa chỉ:

Agoda Company Pte. Ltd.
c/o Data Governance Officer
30 Cecil Street
Prudential Tower #19-08
Singapore 049712

Nếu quý khách cư trú tại Liên minh châu Âu thì quý khách cũng có thể liên hệ với đại diện tại khu vực của chúng tôi, Agoda International Pte. Ltd. (Chi nhánh Vương quốc Anh) tầng 9 phía Bắc, tòa nhà Metro, 1 Butterwick, Hammersmith, Luân Đôn W6 8DL, Vương quốc Anh hoặc cơ quan bảo vệ dữ liệu tại khu vực của quý khách nếu có câu hỏi hoặc khiếu nại gì về thông lệ quyền riêng tư của chúng tôi.

Nếu quý khách cư trú tại Thái Lan thì quý khách cũng có thể liên hệ với đại diện tại khu vực của chúng tôi, Agoda Services Co., Ltd. (Trụ sở chính) 999/9 đường Rama 1 The Offices at Central World tầng 6-9,16, 22, 27,28,36,44 và 45, Patumwan, Băng Cốc 10330, Thái Lan hoặc cơ quan bảo vệ dữ liệu tại khu vực của quý khách nếu có câu hỏi hoặc khiếu nại gì về thông lệ quyền riêng tư của chúng tôi.

Nếu quý khách cư trú tại Hàn Quốc thì quý khách cũng có thể liên hệ với đại diện thường trú của chúng tôi tại Hàn Quốc có chi tiết liên lạc như sau:
Kim, Choi & Lim (Đại diện: Won-Hyun Choi, Esq.)
Đại diện Thường trú: Boseong Kim, Esq., Korea Coal Center, tầng 10, 58 Jongno-5-gil (Susong-dong), Jongno-gu, Seoul, 03151, Hàn Quốc
Điện thoại:   02-721-4000
E-Mail:        privacy@agoda.com

***