Các hoạt động ở Cape St. Francis

Các địa điểm được yêu thích tại Cape St. Francis sắp xếp theo loại hình:

Đài Kỷ Niệm và Di Tích Lịch Sử

Nhà Hàng và Quán Cà Phê

Vườn Bách Thảo và Vườn Thú