Các hoạt động ở Jeongeup

Các địa điểm được yêu thích tại Jeongeup sắp xếp theo loại hình:

Công Viên Quốc Gia

Đài Kỷ Niệm và Di Tích Lịch Sử

Trung Tâm và Khu Mua Sắm