Các hoạt động ở Misasa

Các địa điểm được yêu thích tại Misasa sắp xếp theo loại hình:

Đài Kỷ Niệm và Di Tích Lịch Sử

Nhà Hàng và Quán Cà Phê

Thông Tin Du Lịch và Du Hành

Trung Tâm và Khu Mua Sắm

Viện Bảo Tàng và Phòng Trưng Bày Nghệ Thuật