Các hoạt động ở Tateyama

Các địa điểm được yêu thích tại Tateyama sắp xếp theo loại hình:

Công Viên Quốc Gia

Đài Kỷ Niệm và Di Tích Lịch Sử

Nhà Hàng và Quán Cà Phê

Thông Tin Du Lịch và Du Hành

Trung Tâm và Khu Mua Sắm