Các hoạt động ở Tsuwano

Các địa điểm được yêu thích tại Tsuwano sắp xếp theo loại hình:

Ga Tàu Hoả, Ga Tàu Điện Ngầm và Bến Xe Buýt

Nơi Thờ Cúng

Phố Nổi Tiếng

Tòa Nhà Lịch Sử

Tòa Nhà Nổi Tiếng

Viện Bảo Tàng và Phòng Trưng Bày Nghệ Thuật