2015
Rất Tốt 8,0
dựa trên 1065 đánh giá

Giảm đến 30% với Ưu đãi nội bộ Agoda!

Ưu đãi tốt nhất vào ngày này:
29 Tháng Chín 2016 - 01 Tháng Mười 2016 | 2 đêm
Loại phòng Bao gồm Sức chứa Giá
phòng/đêm
SL
Deluxe 2 giường (Deluxe Twin)
 • Giá thấp (Không hoàn tiền)
  • VND
  • 4.180.437
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 12% (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 31.354 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)
Ưu đãi giá tốt! Số lượng có hạn!

Còn phòng trống

 • Đã bao gồm Bữa sáng
 • Giá thấp (Không hoàn tiền)
  • VND
  • 4.451.534
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 12% (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 33.386 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

Còn phòng trống

 • Đã bao gồm Bữa sáng
 • Giá thấp (Không hoàn tiền)
  • VND
  • 4.722.627
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 12% (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 35.419 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

Còn phòng trống

 • Đã bao gồm Bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Giá thấp (Không hoàn tiền)
  • VND
  • 4.946.148
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 12% (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 37.097 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

Còn phòng trống

 • Đã bao gồm Bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Giá thấp (Không hoàn tiền)
  • VND
  • 5.247.366
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 12% (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 39.355 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

Còn phòng trống

 • Đã bao gồm Bữa sáng và Bữa tối
 • Giá thấp (Không hoàn tiền)
  • VND
  • 5.738.637
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 12% (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 43.041 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

Còn phòng trống

 • Đã bao gồm Bữa sáng và Bữa tối
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Giá thấp (Không hoàn tiền)
  • VND
  • 6.376.264
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 12% (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 47.822 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

Còn phòng trống

Deluxe giường King (Deluxe King)
 • Giá thấp (Không hoàn tiền)
  • VND
  • 4.180.437
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 12% (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 31.354 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

Còn phòng trống

 • Đã bao gồm Bữa sáng
 • Giá thấp (Không hoàn tiền)
  • VND
  • 4.451.534
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 12% (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 33.386 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

Còn phòng trống

 • Thanh toán cho khách sạn
 • Giá thấp (Không hoàn tiền)
  • VND
  • 4.644.930
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 12% (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 34.837 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

Còn phòng trống

 • Đã bao gồm Bữa sáng
 • Giá thấp (Không hoàn tiền)
  • VND
  • 4.722.627
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 12% (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 35.419 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

Còn phòng trống

 • Đã bao gồm Bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Giá thấp (Không hoàn tiền)
  • VND
  • 4.946.148
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 12% (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 37.097 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

Còn phòng trống

 • Đã bao gồm Bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Giá thấp (Không hoàn tiền)
  • VND
  • 5.247.366
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 12% (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 39.355 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

Còn phòng trống

 • Đã bao gồm Bữa sáng và Bữa tối
 • Giá thấp (Không hoàn tiền)
  • VND
  • 5.738.637
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 12% (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 43.041 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

Còn phòng trống

 • Đã bao gồm Bữa sáng và Bữa tối
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Giá thấp (Không hoàn tiền)
  • VND
  • 6.376.264
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 12% (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 47.822 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

Còn phòng trống

Deluxe 2 giường (Deluxe Twin)
 • Hướng phòng: Biển (một góc)
 • 1 phòng ngủ
 • 33 m²
 • 2 Giường đơn
 • Giá thấp (Không hoàn tiền)
 • Khuyến mãi trong thời gian có hạn Giá phòng đã giảm 5%!
  • VND
  • 4.368.115
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 12%, Thuế thành phố 0.75%, Phí dịch vụ 10%

Còn phòng trống

 • Đã bao gồm Bữa sáng
 • Giá thấp (Không hoàn tiền)
 • Khuyến mãi trong thời gian có hạn Giá phòng đã giảm 5%!
  • VND
  • 4.651.385
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 12%, Thuế thành phố 0.75%, Phí dịch vụ 10%

Còn phòng trống

 • Đã bao gồm Bữa sáng
 • Giá thấp (Không hoàn tiền)
 • Khuyến mãi trong thời gian có hạn Giá phòng đã giảm 5%!
  • VND
  • 4.934.644
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 12%, Thuế thành phố 0.75%, Phí dịch vụ 10%

Còn phòng trống

 • Giá thấp (Không hoàn tiền)
 • Khuyến mãi trong thời gian có hạn Giá phòng đã giảm 5%!
  • VND
  • 5.020.072
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 12%, Thuế thành phố 0.75%, Phí dịch vụ 10%

Còn phòng trống

 • Đã bao gồm Bữa sáng
 • Giá thấp (Không hoàn tiền)
 • Khuyến mãi trong thời gian có hạn Giá phòng đã giảm 5%!
  • VND
  • 5.869.872
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 12%, Thuế thành phố 0.75%, Phí dịch vụ 10%

Còn phòng trống

 • Đã bao gồm Bữa sáng và Bữa tối
 • Giá thấp (Không hoàn tiền)
 • Khuyến mãi trong thời gian có hạn Giá phòng đã giảm 5%!
  • VND
  • 6.810.350
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 12%, Thuế thành phố 0.75%, Phí dịch vụ 10%

Còn phòng trống

Deluxe giường King (Deluxe King)
 • Hướng phòng: Biển (một góc)
 • 33 m²
 • Giá thấp (Không hoàn tiền)
 • Khuyến mãi trong thời gian có hạn Giá phòng đã giảm 5%!
  • VND
  • 4.368.115
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 12%, Thuế thành phố 0.75%, Phí dịch vụ 10%

Còn phòng trống

 • Đã bao gồm Bữa sáng
 • Giá thấp (Không hoàn tiền)
 • Khuyến mãi trong thời gian có hạn Giá phòng đã giảm 5%!
  • VND
  • 4.651.385
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 12%, Thuế thành phố 0.75%, Phí dịch vụ 10%

Còn phòng trống

 • Đã bao gồm Bữa sáng
 • Giá thấp (Không hoàn tiền)
 • Khuyến mãi trong thời gian có hạn Giá phòng đã giảm 5%!
  • VND
  • 4.934.644
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 12%, Thuế thành phố 0.75%, Phí dịch vụ 10%

Còn phòng trống

 • Giá thấp (Không hoàn tiền)
 • Khuyến mãi trong thời gian có hạn Giá phòng đã giảm 5%!
  • VND
  • 5.020.072
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 12%, Thuế thành phố 0.75%, Phí dịch vụ 10%

Còn phòng trống

 • Đã bao gồm Bữa sáng
 • Giá thấp (Không hoàn tiền)
 • Khuyến mãi trong thời gian có hạn Giá phòng đã giảm 5%!
  • VND
  • 5.869.872
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 12%, Thuế thành phố 0.75%, Phí dịch vụ 10%

Còn phòng trống

 • Đã bao gồm Bữa sáng và Bữa tối
 • Giá thấp (Không hoàn tiền)
 • Khuyến mãi trong thời gian có hạn Giá phòng đã giảm 5%!
  • VND
  • 6.810.350
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 12%, Thuế thành phố 0.75%, Phí dịch vụ 10%

Còn phòng trống

Deluxe giường King (Deluxe King Bed)
 • Giá thấp (Không hoàn tiền)
  • VND
  • 4.513.208
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 12% (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 33.850 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

Còn phòng trống

 • Đã bao gồm Bữa sáng
 • Giá thấp (Không hoàn tiền)
  • VND
  • 4.784.305
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 12% (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 35.882 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

Còn phòng trống

 • Thanh toán cho khách sạn
 • Giá thấp (Không hoàn tiền)
  • VND
  • 5.014.675
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 12% (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 37.610 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

Còn phòng trống

 • Đã bao gồm Bữa sáng
 • Giá thấp (Không hoàn tiền)
  • VND
  • 5.055.398
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 12% (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 37.915 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

Còn phòng trống

 • Đã bao gồm Bữa sáng và Bữa tối
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Giá thấp (Không hoàn tiền)
  • VND
  • 5.880.342
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 12% (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 44.104 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

Còn phòng trống

 • Đã bao gồm Bữa sáng và Bữa tối
 • Giá thấp (Không hoàn tiền)
  • VND
  • 6.071.408
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 12% (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 45.536 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

Còn phòng trống

 • Đã bao gồm Bữa sáng và Bữa tối
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Giá thấp (Không hoàn tiền)
  • VND
  • 6.746.009
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 12% (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 50.595 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

Còn phòng trống

Deluxe Hướng biển giường King (Deluxe Ocean View King)
 • Hướng phòng: Biển
 • 1 phòng ngủ
 • 33 m²
 • 1 Giường King
 • Giá thấp (Không hoàn tiền)
 • Khuyến mãi trong thời gian có hạn Giá phòng đã giảm 5%!
  • VND
  • 4.715.826
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 12%, Thuế thành phố 0.75%, Phí dịch vụ 10%

Còn phòng trống

 • Đã bao gồm Bữa sáng
 • Giá thấp (Không hoàn tiền)
 • Khuyến mãi trong thời gian có hạn Giá phòng đã giảm 5%!
  • VND
  • 4.999.096
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 12%, Thuế thành phố 0.75%, Phí dịch vụ 10%

Còn phòng trống

 • Đã bao gồm Bữa sáng
 • Giá thấp (Không hoàn tiền)
 • Khuyến mãi trong thời gian có hạn Giá phòng đã giảm 5%!
  • VND
  • 5.282.355
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 12%, Thuế thành phố 0.75%, Phí dịch vụ 10%

Còn phòng trống

 • Giá thấp (Không hoàn tiền)
 • Khuyến mãi trong thời gian có hạn Giá phòng đã giảm 5%!
  • VND
  • 5.367.782
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 12%, Thuế thành phố 0.75%, Phí dịch vụ 10%

Còn phòng trống

 • Đã bao gồm Bữa sáng
 • Giá thấp (Không hoàn tiền)
 • Khuyến mãi trong thời gian có hạn Giá phòng đã giảm 5%!
  • VND
  • 6.217.582
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 12%, Thuế thành phố 0.75%, Phí dịch vụ 10%

Còn phòng trống

 • Đã bao gồm Bữa sáng và Bữa tối
 • Giá thấp (Không hoàn tiền)
 • Khuyến mãi trong thời gian có hạn Giá phòng đã giảm 5%!
  • VND
  • 7.158.061
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 12%, Thuế thành phố 0.75%, Phí dịch vụ 10%

Còn phòng trống

Executive giường King (Executive King Bed)
 • Giá thấp (Không hoàn tiền)
  • VND
  • 5.012.364
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 12% (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 37.594 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

Còn phòng trống

 • Thanh toán cho khách sạn
 • Giá thấp (Không hoàn tiền)
  • VND
  • 5.569.294
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 12% (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 41.770 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

Còn phòng trống

 • Thanh toán cho khách sạn
 • Giá thấp (Không hoàn tiền)
  • VND
  • 6.262.567
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 12% (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 46.969 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

Còn phòng trống

Phòng Suite 1 phòng ngủ giường King (1 Bedroom King Suite)
 • Giá thấp (Không hoàn tiền)
  • VND
  • 5.220.346
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 12% (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 39.151 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

Còn phòng trống

 • Đã bao gồm Bữa sáng
 • Giá thấp (Không hoàn tiền)
  • VND
  • 5.491.444
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 12% (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 41.185 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

Còn phòng trống

 • Đã bao gồm Bữa sáng
 • Giá thấp (Không hoàn tiền)
  • VND
  • 5.762.537
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 12% (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 43.219 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

Còn phòng trống

 • Thanh toán cho khách sạn
 • Giá thấp (Không hoàn tiền)
  • VND
  • 5.800.385
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 12% (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 43.503 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

Còn phòng trống

 • Đã bao gồm Bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Giá thấp (Không hoàn tiền)
  • VND
  • 6.101.603
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 12% (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 45.763 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

Còn phòng trống

 • Đã bao gồm Bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Giá thấp (Không hoàn tiền)
  • VND
  • 6.402.821
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 12% (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 48.021 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

Còn phòng trống

 • Đã bao gồm Bữa sáng và Bữa tối
 • Giá thấp (Không hoàn tiền)
  • VND
  • 6.778.547
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 12% (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 50.840 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

Còn phòng trống

 • Đã bao gồm Bữa sáng và Bữa tối
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Giá thấp (Không hoàn tiền)
  • VND
  • 7.531.719
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 12% (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 56.488 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

Còn phòng trống

Executive giường King (Executive King)
 • Hướng phòng: Biển (một góc)
 • 1 phòng ngủ
 • 33 m²
 • 1 Giường King
 • Giá thấp (Không hoàn tiền)
 • Khuyến mãi trong thời gian có hạn Giá phòng đã giảm 5%!
  • VND
  • 5.237.390
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 12%, Thuế thành phố 0.75%, Phí dịch vụ 10%

Còn phòng trống

 • Giá thấp (Không hoàn tiền)
 • Khuyến mãi trong thời gian có hạn Giá phòng đã giảm 5%!
  • VND
  • 5.889.351
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 12%, Thuế thành phố 0.75%, Phí dịch vụ 10%

Còn phòng trống

Phòng Suite giường King (Suite King)
 • Hướng phòng: Biển (một góc)
 • 1 phòng ngủ
 • 48 m²
 • 1 Giường King
 • Giá thấp (Không hoàn tiền)
 • Khuyến mãi trong thời gian có hạn Giá phòng đã giảm 5%!
  • VND
  • 5.454.710
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 12%, Thuế thành phố 0.75%, Phí dịch vụ 10%

Còn phòng trống

 • Đã bao gồm Bữa sáng
 • Giá thấp (Không hoàn tiền)
 • Khuyến mãi trong thời gian có hạn Giá phòng đã giảm 5%!
  • VND
  • 5.737.980
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 12%, Thuế thành phố 0.75%, Phí dịch vụ 10%

Còn phòng trống

 • Đã bao gồm Bữa sáng
 • Giá thấp (Không hoàn tiền)
 • Khuyến mãi trong thời gian có hạn Giá phòng đã giảm 5%!
  • VND
  • 6.021.241
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 12%, Thuế thành phố 0.75%, Phí dịch vụ 10%

Còn phòng trống

 • Giá thấp (Không hoàn tiền)
 • Khuyến mãi trong thời gian có hạn Giá phòng đã giảm 5%!
  • VND
  • 6.106.669
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 12%, Thuế thành phố 0.75%, Phí dịch vụ 10%

Còn phòng trống

 • Đã bao gồm Bữa sáng
 • Giá thấp (Không hoàn tiền)
 • Khuyến mãi trong thời gian có hạn Giá phòng đã giảm 5%!
  • VND
  • 6.956.469
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 12%, Thuế thành phố 0.75%, Phí dịch vụ 10%

Còn phòng trống

 • Đã bao gồm Bữa sáng và Bữa tối
 • Giá thấp (Không hoàn tiền)
 • Khuyến mãi trong thời gian có hạn Giá phòng đã giảm 5%!
  • VND
  • 7.896.945
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 12%, Thuế thành phố 0.75%, Phí dịch vụ 10%

Còn phòng trống

Phòng Executive Suite giường King (Executive Suite King Bed)
 • Giá thấp (Không hoàn tiền)
  • VND
  • 6.052.274
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 12% (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 45.391 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

Còn phòng trống

 • Thanh toán cho khách sạn
 • Giá thấp (Không hoàn tiền)
  • VND
  • 6.724.749
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 12% (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 50.436 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

Còn phòng trống

 • Thanh toán cho khách sạn
 • Giá thấp (Không hoàn tiền)
  • VND
  • 7.418.022
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 12% (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 55.635 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

Còn phòng trống

Executive Suite giường King (Executive Suite King)
 • Hướng phòng: Biển
 • 1 phòng ngủ
 • 48 m²
 • 1 Giường King
 • Giá thấp (Không hoàn tiền)
 • Khuyến mãi trong thời gian có hạn Giá phòng đã giảm 5%!
  • VND
  • 6.323.987
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 12%, Thuế thành phố 0.75%, Phí dịch vụ 10%

Còn phòng trống

 • Giá thấp (Không hoàn tiền)
 • Khuyến mãi trong thời gian có hạn Giá phòng đã giảm 5%!
  • VND
  • 6.975.943
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 12%, Thuế thành phố 0.75%, Phí dịch vụ 10%

Còn phòng trống

Suite Nhìn ra Đại dương - 2 Phòng ngủ (Suite Ocean View - 2 Bedrooms)
 • Hướng phòng: Biển
 • 99 m²
 • Đã bao gồm Bữa sáng
 • Giá thấp (Không hoàn tiền)
  • VND
  • 7.779.245
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 12% (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 58.344 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

Còn phòng trống

 • Giá thấp (Không hoàn tiền)
 • Khuyến mãi trong thời gian có hạn Giá phòng đã giảm 5%!
 • 13.865.461
  • VND
  • 7.845.222
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 12%, Thuế thành phố 0.75%, Phí dịch vụ 10%

Còn phòng trống

 • Đã bao gồm Bữa sáng
 • Giá thấp (Không hoàn tiền)
  • VND
  • 8.050.338
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 12% (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 60.377 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

Còn phòng trống

 • Giá thấp (Không hoàn tiền)
 • Khuyến mãi trong thời gian có hạn Giá phòng đã giảm 5%!
  • VND
  • 8.497.178
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 12%, Thuế thành phố 0.75%, Phí dịch vụ 10%

Còn phòng trống

 • Đã bao gồm Bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Giá thấp (Không hoàn tiền)
  • VND
  • 8.643.604
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 12% (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 64.828 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

Còn phòng trống

 • Đã bao gồm Bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Giá thấp (Không hoàn tiền)
  • VND
  • 8.944.822
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 12% (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 67.086 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

Còn phòng trống

 • Đã bao gồm Bữa sáng và Bữa tối
 • Giá thấp (Không hoàn tiền)
  • VND
  • 9.066.348
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 12% (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 67.999 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

Còn phòng trống

 • Đã bao gồm Bữa sáng và Bữa tối
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Giá thấp (Không hoàn tiền)
  • VND
  • 10.073.720
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 12% (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 75.553 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

Còn phòng trống

 • Đã bao gồm Bữa sáng
 • Giá thấp (Không hoàn tiền)
 • Khuyến mãi trong thời gian có hạn Giá phòng đã giảm 5%!
  • VND
  • 11.217.423
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 12%, Thuế thành phố 0.75%, Phí dịch vụ 10%

Còn phòng trống

 • Đã bao gồm Bữa sáng và Bữa tối
 • Giá thấp (Không hoàn tiền)
 • Khuyến mãi trong thời gian có hạn Giá phòng đã giảm 5%!
  • VND
  • 11.915.607
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 12%, Thuế thành phố 0.75%, Phí dịch vụ 10%

Còn phòng trống

Phòng Suite Tổng Thống (Presidential Suite)
 • Hướng phòng: Biển
 • 2 phòng ngủ
 • 2 phòng tắm
 • 125 m²
 • 2 Giường đơn và 1 Giường King
 • Giá thấp (Không hoàn tiền)
 • Khuyến mãi trong thời gian có hạn Giá phòng đã giảm 5%!
  • VND
  • 43.463.830
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 12%, Thuế thành phố 0.75%, Phí dịch vụ 10%

Phòng cuối cùng của Agoda!

 • Đã bao gồm Bữa sáng
 • Giá thấp (Không hoàn tiền)
 • Khuyến mãi trong thời gian có hạn Giá phòng đã giảm 5%!
  • VND
  • 43.747.097
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 12%, Thuế thành phố 0.75%, Phí dịch vụ 10%

Phòng cuối cùng của Agoda!

 • Đã bao gồm Bữa sáng
 • Giá thấp (Không hoàn tiền)
 • Khuyến mãi trong thời gian có hạn Giá phòng đã giảm 5%!
  • VND
  • 44.030.360
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 12%, Thuế thành phố 0.75%, Phí dịch vụ 10%

Phòng cuối cùng của Agoda!

 • Giá thấp (Không hoàn tiền)
 • Khuyến mãi trong thời gian có hạn Giá phòng đã giảm 5%!
  • VND
  • 44.767.743
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 12%, Thuế thành phố 0.75%, Phí dịch vụ 10%

Phòng cuối cùng của Agoda!

 • Đã bao gồm Bữa sáng và Bữa tối
 • Giá thấp (Không hoàn tiền)
 • Khuyến mãi trong thời gian có hạn Giá phòng đã giảm 5%!
  • VND
  • 45.091.984
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 12%, Thuế thành phố 0.75%, Phí dịch vụ 10%

Phòng cuối cùng của Agoda!

 • Đã bao gồm Bữa sáng
 • Giá thấp (Không hoàn tiền)
 • Khuyến mãi trong thời gian có hạn Giá phòng đã giảm 5%!
  • VND
  • 45.900.812
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 12%, Thuế thành phố 0.75%, Phí dịch vụ 10%

Phòng cuối cùng của Agoda!

 • Đã bao gồm Bữa sáng và Bữa tối
 • Giá thấp (Không hoàn tiền)
 • Khuyến mãi trong thời gian có hạn Giá phòng đã giảm 5%!
  • VND
  • 46.720.138
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 12%, Thuế thành phố 0.75%, Phí dịch vụ 10%

Phòng cuối cùng của Agoda!

Phòng Suite Tổng Thống (Presidential Suite)
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Giá thấp (Không hoàn tiền)
  • VND
  • 46.218.204
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 12% (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 346.637 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

Phòng cuối cùng của Agoda!

 • Đã bao gồm Bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Giá thấp (Không hoàn tiền)
  • VND
  • 46.519.422
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 12% (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 348.897 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

Phòng cuối cùng của Agoda!

 • Đã bao gồm Bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Giá thấp (Không hoàn tiền)
  • VND
  • 46.820.640
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 12% (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 351.154 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

Phòng cuối cùng của Agoda!

 • Đã bao gồm Bữa sáng và Bữa tối
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Giá thấp (Không hoàn tiền)
  • VND
  • 47.949.538
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 12% (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 359.622 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

Phòng cuối cùng của Agoda!

Ibiza Phòng trên gác mái (Ibiza Loft)
 • Hướng phòng: Biển
 • 3 phòng ngủ
 • 3 phòng tắm
 • 224 m²
 • 2 Giường Queen và 1 Giường King
 • Giá thấp (Không hoàn tiền)
 • Khuyến mãi trong thời gian có hạn Giá phòng đã giảm 5%!
  • VND
  • 54.329.789
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 12%, Thuế thành phố 0.75%, Phí dịch vụ 10%

Phòng cuối cùng của Agoda!

 • Đã bao gồm Bữa sáng
 • Giá thấp (Không hoàn tiền)
 • Khuyến mãi trong thời gian có hạn Giá phòng đã giảm 5%!
  • VND
  • 54.613.057
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 12%, Thuế thành phố 0.75%, Phí dịch vụ 10%

Phòng cuối cùng của Agoda!

 • Đã bao gồm Bữa sáng
 • Giá thấp (Không hoàn tiền)
 • Khuyến mãi trong thời gian có hạn Giá phòng đã giảm 5%!
  • VND
  • 54.896.316
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 12%, Thuế thành phố 0.75%, Phí dịch vụ 10%

Phòng cuối cùng của Agoda!

 • Đã bao gồm Bữa sáng và Bữa tối
 • Giá thấp (Không hoàn tiền)
 • Khuyến mãi trong thời gian có hạn Giá phòng đã giảm 5%!
  • VND
  • 55.957.943
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 12%, Thuế thành phố 0.75%, Phí dịch vụ 10%

Phòng cuối cùng của Agoda!

 • Giá thấp (Không hoàn tiền)
 • Khuyến mãi trong thời gian có hạn Giá phòng đã giảm 5%!
  • VND
  • 56.285.659
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 12%, Thuế thành phố 0.75%, Phí dịch vụ 10%

Phòng cuối cùng của Agoda!

 • Đã bao gồm Bữa sáng
 • Giá thấp (Không hoàn tiền)
 • Khuyến mãi trong thời gian có hạn Giá phòng đã giảm 5%!
  • VND
  • 57.701.991
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 12%, Thuế thành phố 0.75%, Phí dịch vụ 10%

Phòng cuối cùng của Agoda!

 • Đã bao gồm Bữa sáng và Bữa tối
 • Giá thấp (Không hoàn tiền)
 • Khuyến mãi trong thời gian có hạn Giá phòng đã giảm 5%!
  • VND
  • 58.400.174
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 12%, Thuế thành phố 0.75%, Phí dịch vụ 10%

Phòng cuối cùng của Agoda!

Phòng Suite Trên Gác Mái (Suite Loft)
 • Đã bao gồm Bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Giá thấp (Không hoàn tiền)
  • VND
  • 58.073.973
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 12% (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 435.556 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

Phòng cuối cùng của Agoda!

 • Đã bao gồm Bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Giá thấp (Không hoàn tiền)
  • VND
  • 58.375.191
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 12% (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 437.813 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

Phòng cuối cùng của Agoda!

 • Đã bao gồm Bữa sáng và Bữa tối
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Giá thấp (Không hoàn tiền)
  • VND
  • 59.504.089
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 12% (khách sạn thu phí), Thuế thành phố 446.281 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

Phòng cuối cùng của Agoda!

Thông tin khách sạn này

Mô tả

Với khách du lịch muốn ngắm cảnh và cảm nhận Cebu, Moevenpick Hotel Mactan Island Cebu là sự lựa chọn hoàn hảo. Chỉ cách trung tâm thành phố khoảng 20. Km và bạn có thể đến sân bay trong vòng 10 phút. Một điểm không kém phần đặc biệt là vị trí khách sạn dễ dàng tiệp cận vô số địa điểm thú vị như Lăng Mactan, Chợ Hải sản Sutukil, Điểm lặn đảo Mactan.

Tại Moevenpick Hotel Mactan Island Cebu, mọi sự cố gắng đều nhằm mục đích khiến cho du khách hài lòng. Để làm được điều đó, khách sạn sẽ cung cấp dịch vụ và tiện nghi tốt nhất. Nói đến một số thiết bị trong khách sạn, có miễn phí wifi tất cả các phòng, an ninh 24 giờ, dịch vụ phòng hàng ngày, máy fax, cửa hàng quà tặng.

Thêm vào đó, tất cả những phòng khách đều mang một nét thoải mái đặc trưng khác nhau. Nhiều phòng còn được đặc biệt trang bị những tiện nghi như tủ áo, trà miễn phí, khăn tắm, thảm, cân để làm hài lòng những vị khách khó tính nhất. Khách sạn mang lại phương tiện giải trí tuyệt vời như bồn tắm nước nóng, bãi biển riêng, phòng thể dục, hồ bơi ngoài trời, lặn để làm cho chuyến đi của bạn thật khó quên. Moevenpick Hotel Mactan Island Cebu là nơi bạn có thể dừng chân ở một khách sạn chất lượng tại Cebu.
Thêm Ẩn danh sách

Điểm đặc trưng

Truy cập Internet

 • miễn phí wifi tất cả các phòng
 • wifi công cộng

Di chuyển

 • bãi đậu xe
 • bãi đậu xe có nhân viên
 • Cho thuê xe
 • cho thuê xe đạp
 • dịch vụ taxi
 • đưa đón sân bay
 • xe đưa đón

Hoạt động và Thư giãn

 • bãi biển riêng
 • bóng bàn
 • bồn tắm nước nóng
 • câu lạc bộ đêm
 • hồ bơi (ngoài trời)
 • lặn
 • massage
 • phòng tắm hơi
 • phòng thể dục
 • sân vườn
 • spa
 • thể thao dưới nước (có động cơ)
 • thể thao dưới nước (không có động cơ)
 • tour du lịch

Ăn uống

 • Dịch vụ phòng [24 giờ]
 • nhà hàng
 • phục vụ phòng
 • quán bar cạnh hồ bơi
 • quán cà phê
 • quầy bar
 • vật dụng nướng BBQ

Dịch vụ và Sự thuận tiện

 • ATM
 • báo chí
 • cửa hàng
 • cửa hàng quà tặng
 • dịch vụ giặt là
 • dịch vụ phòng hàng ngày
 • giặt khô
 • giữ hành lý
 • két sắt
 • khu vực hút thuốc
 • nhân viên hướng dẫn
 • thu đổi ngoại tệ
 • tủ đồ có khoá

Dành cho trẻ em

 • câu lạc bộ trẻ em
 • dịch vụ trông trẻ
 • hồ bơi (trẻ em)
 • phòng gia đình

Được tham gia

 • an ninh (24 giờ)
 • cho phép vật nuôi
 • nhận/trả phòng (nhanh)
 • nhận/trả phòng (riêng)
 • quầy lễ tân (24 giờ)
 • thang máy
 • tiện nghi cho người khuyết tật
 • xe lăn có thể vào

Ngôn ngữ sử dụng

 • Tiếng Anh
 • Tiếng Hàn
 • Tiếng Nhật
 • Tiếng Phillipines
Thêm Ẩn danh sách

Chính Sách

Trẻ em và giường phụ
Em bé 0-2 tuổi Ở miễn phí nếu sử dụng giường sẵn có. Chú ý, nếu bạn cần cũi thì có thể phải trả thêm phí.
Trẻ em 3-11 tuổi Ở miễn phí nếu sử dụng giường sẵn có.
 • Khách trên 11 tuổi được coi là người lớn.
 • Giường phụ tùy thuộc vào loại phòng bạn chọn, xin vui lòng kiểm tra thông tin phòng để biết thêm chi tiết.
Khi đặt trên 5 phòng, chính sách và điều khoản bổ sung có thể được áp dụng.
Thêm Ẩn danh sách

Thông tin hữu ích

Điện áp trong phòng: 220
Khách sạn được trùng tu gần nhất vào năm: 2012
Khách sạn được xây vào năm: 2004
Khoảng cách tới sân bay: 6 Km
Khoảng cách từ trung tâm thành phố: 20. Km
Nhận phòng từ: 03:00 PM
Phí bữa sáng (áp dụng khi không bao gồm trong giá phòng): 1200 PHP
Phí đưa đón sân bay: 575 PHP
Phí sử dụng Internet : 0 php
Phòng / tầng không hút thuốc: Yes
Số lượng nhà hàng: 4
Số lượng phòng: 245
Số lượng quán bar: 2
Số tầng khách sạn: 22
Thời gian đến sân bay (phút): 10
Trả phòng từ: 12:00 PM
Thêm Ẩn danh sách

Những nhận xét mới nhất của khách hàng

Xem nhận xét theo nhóm
Rất Tốttừ 1065 nhận xét
 • Điều kiện vệ sinh khách sạn 8,4
 • Tiện nghi 8,4
 • Vị trí 7,9
 • Tiêu chuẩn/chất lượng phòng 8,3
 • Thái độ phục vụ 8,3
 • Đáng giá tiền 7,4
 • Thức ăn/Bữa ăn 7,4
Sắp xếp theo

Stephanie từ Philippines
Du lịch cặp đôi
Deluxe giường King
Đã ở 1 đêm vào Tháng Chín 2016
Excellent Stay
We had a very relaxing stay at Movenpick! Since we were celebrating our Anniversary, as well as my boyfriend's birthday, we were treated with a free room upgrade! Thank you so much to Niesa (and the Movenpick team) for helping my boyfriend plan his surprise for me and for going out of her way to make his surprise possible. :) They also surprised my bf with birthday cupcakes! Breakfast buffet is superb! Wide selection and yummy dishes! :) Will definitely go back to Movenpick Cebu! :)
Đã nhận xét vào 27 Tháng Chín 2016

Neryl từ Philippines
Du lịch nhóm
Executive giường King
Đã ở 3 đêm vào Tháng Tám 2016
had a great stay here
love the ibiza
Đã nhận xét vào 27 Tháng Chín 2016

ANGELYN từ Philippines
Du lịch nhóm
Deluxe Hướng biển giường King
Đã ở 1 đêm vào Tháng Mười Một 2015
Beautiful
Relaxing
Đã nhận xét vào 27 Tháng Chín 2016

Boram từ Hàn Quốc
Du lịch một mình
Deluxe 2 giường
Đã ở 1 đêm vào Tháng Chín 2016
Beautiful hotel
Some one has been party at bar on weekend We couldn't enjoy the bar but I love this hotel and steffs so kind thanks
Đã nhận xét vào 26 Tháng Chín 2016

Maria từ Philippines
Du lịch cặp đôi
Deluxe giường King
Đã ở 1 đêm vào Tháng Mười Hai 2015
Awesome place..
perfect place to chill and relax..
Đã nhận xét vào 26 Tháng Chín 2016

Jihee từ Hàn Quốc
Gia đình với trẻ nhỏ
Phòng Suite giường King
Đã ở 1 đêm vào Tháng Chín 2016
Front staffs are not friendly!
I think they don't communicate each other at all. They were not friendly. Other staffs were fine except front staffs. This was my second visiting but disappointing.
Đã nhận xét vào 23 Tháng Chín 2016

Arel từ Philippines
Du lịch cặp đôi
Đã ở 1 đêm vào Tháng Sáu 2015
Nice
Nice hotel
Đã nhận xét vào 22 Tháng Chín 2016

irene từ Malaysia
Du lịch một mình
Deluxe 2 giường
Đã ở 1 đêm vào Tháng Chín 2016
I loved the beach so much and the breakfast too
-clean -friendly staff
Đã nhận xét vào 22 Tháng Chín 2016

marlon từ Philippines
Gia đình với trẻ lớn
Executive Suite giường King
Đã ở 1 đêm vào Tháng Chín 2016
Family friendly
Staff were very accomodating!
Đã nhận xét vào 21 Tháng Chín 2016

Rochelle từ Philippines
Du lịch cặp đôi
Deluxe Hướng biển giường King
Đã ở 1 đêm vào Tháng Chín 2016
Paradise
My husband and I enjoyed our overnight stay. It was a very relaxing environment because it wasn't crowded at all so we didn't feel stressed out. We booked a room that has a view of the ocean and I felt like I was swept somewhere far away. The staff was very courteous, helpful, and very respectful. They made our trip very pleasant and convenient. We regretted that we only stayed for a night so we will DEFINITELY come back!
Đã nhận xét vào 17 Tháng Chín 2016

Thuế và lệ phí dịch vụ nói chung là chi phí mà Agoda trả lại cho nhà cung cấp hoặc được thu bởi các nhà cung cấp. Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng đọc Điều khoản sử dụng của Agoda. Thuế và phí dịch vụ cũng có thể chứa các lệ phí mà Agoda giữ lại như phí vận hành quá trình xử lý đặt phòng.

Không phải nơi bạn đang tìm?1

Chọn chương trình thành viên

PointsMAX
Ngôn ngữ
Chương trình thành viên A Chương trình thành viên A
Chương trình thành viên B

Trong menu, nhấp PointsMAX và chọn chương trình thành viên yêu thích của bạn.

2

Chọn điểm ưu đãi

Phòng khách sạn A
Thông tin phòng
Tích lũy
5000 điểm

Chọn loại phòng và điểm cho khách sạn bạn đã chọn.

3

Nhập mã số thành viên

Nước cấp hộ chiếu
Mã số thành viên chương trình
1234

Điền số thẻ thành viên của chương trình đã chọn khi đặt phòng. Số điểm sẽ được cộng vào tài khoản của bạn sau khi trả phòng.

Bắt đầu ở đây và chọn chương trình yêu thích của bạn: