Giảm đến 30% với Ưu đãi nội bộ Agoda!

Ưu đãi tốt nhất vào ngày này:
25 Tháng Mười 2016 - 27 Tháng Mười 2016 | 2 đêm
Loại phòng Bao gồm Sức chứa Giá
phòng/đêm
SL
Superior
 • Hướng phòng: Thành phố
 • 34 m²
 • 2 giường đơn hoặc 1 giường Queen
 • Chính sách hủy phòng
 • 5.554.456
  • VND
  • 3.324.573
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 19.948 VND (khách sạn thu phí), Tax 12% (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)
Ưu đãi giá tốt! Số lượng có hạn!

Còn phòng trống

 • Thanh toán cho khách sạn
 • Chính sách hủy phòng
 • 5.554.456
  • VND
  • 3.911.263
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 23.468 VND (khách sạn thu phí), Tax 12% (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

Còn phòng trống

 • Bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Chính sách hủy phòng
 • 5.184.159
  • VND
  • 4.374.134
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 26.245 VND (khách sạn thu phí), Tax 12% (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

Còn phòng trống

 • Bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Chính sách hủy phòng
 • 5.554.456
  • VND
  • 4.744.431
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 28.467 VND (khách sạn thu phí), Tax 12% (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

Còn phòng trống

Phòng Deluxe (Deluxe Room)
 • Hướng phòng: Thành phố
 • 34 m²
 • 2 giường đơn hoặc 1 giường King
 • Chính sách hủy phòng
 • 6.017.327
  • VND
  • 3.718.014
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 22.308 VND (khách sạn thu phí), Tax 12% (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

Phòng cuối cùng của Agoda!

 • Thanh toán cho khách sạn
 • Chính sách hủy phòng
 • 6.017.327
  • VND
  • 4.374.134
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 26.245 VND (khách sạn thu phí), Tax 12% (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

Phòng cuối cùng của Agoda!

 • Bữa sáng
 • Chính sách hủy phòng
 • 5.647.030
  • VND
  • 4.788.151
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 12%, Phí dịch vụ 10%, Thuế thành phố 0.6%

Phòng cuối cùng của Agoda!

 • Bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Chính sách hủy phòng
 • 5.647.030
  • VND
  • 4.837.005
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 29.022 VND (khách sạn thu phí), Tax 12% (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

Phòng cuối cùng của Agoda!

 • Bữa sáng
 • Chính sách hủy phòng
 • 6.017.327
  • VND
  • 5.154.708
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 12%, Phí dịch vụ 10%, Thuế thành phố 0.6%

Phòng cuối cùng của Agoda!

 • Bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Chính sách hủy phòng
 • 6.017.327
  • VND
  • 5.207.302
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 31.244 VND (khách sạn thu phí), Tax 12% (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

Phòng cuối cùng của Agoda!

Premier
 • Hướng phòng: Thành phố
 • 36 m²
 • 2 giường đơn hoặc 1 giường King
 • Chính sách hủy phòng
 • 6.248.763
  • VND
  • 3.914.734
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 23.489 VND (khách sạn thu phí), Tax 12% (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

Còn phòng trống

 • Thanh toán cho khách sạn
 • Chính sách hủy phòng
 • 6.248.763
  • VND
  • 4.605.570
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 27.634 VND (khách sạn thu phí), Tax 12% (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

Còn phòng trống

 • Bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Chính sách hủy phòng
 • 5.878.466
  • VND
  • 5.068.441
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 30.411 VND (khách sạn thu phí), Tax 12% (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

Còn phòng trống

 • Bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Chính sách hủy phòng
 • 6.248.763
  • VND
  • 5.438.738
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 32.633 VND (khách sạn thu phí), Tax 12% (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

Còn phòng trống

Phòng Superior (Superior Room)
 • Hướng phòng: Thành phố
 • 34 m²
 • 2 giường đơn hoặc 1 giường Queen
 • Bữa sáng
 • Chính sách hủy phòng
 • 5.461.882
  • VND
  • 4.329.955
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 12%, Phí dịch vụ 10%, Thuế thành phố 0.6%

Còn phòng trống

 • Bữa sáng
 • Chính sách hủy phòng
  • VND
  • 4.696.512
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 12%, Phí dịch vụ 10%, Thuế thành phố 0.6%

Còn phòng trống

Deluxe - Gói Doanh nhân (Deluxe - Business Package)
 • Hướng phòng: Thành phố
 • 34 m²
 • 2 giường đơn hoặc 1 giường King
 • Bữa sáng
 • Chính sách hủy phòng
  • VND
  • 4.329.955
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 12%, Phí dịch vụ 10%, Thuế thành phố 0.6%

Phòng cuối cùng của Agoda!

 • Bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Chính sách hủy phòng
  • VND
  • 4.374.134
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 26.245 VND (khách sạn thu phí), Tax 12% (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

Chỉ còn lại 3 phòng!

Deluxe
 • Hướng phòng: Thành phố
 • 34 m²
 • 2 giường đơn hoặc 1 giường King
 • Chính sách hủy phòng
 • 5.184.159
  • VND
  • 4.329.955
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 12%, Phí dịch vụ 10%, Thuế thành phố 0.6%

Phòng cuối cùng của Agoda!

Premier - Gói dành cho Doanh nhân (Premier - Business Package)
 • Hướng phòng: Thành phố
 • 34 m²
 • 2 giường đơn và 1 giường King hoặc 1 giường King
 • Bữa sáng
 • Chính sách hủy phòng
  • VND
  • 4.559.053
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 12%, Phí dịch vụ 10%, Thuế thành phố 0.6%

Chỉ còn lại 5 phòng!

Nhà riêng Club Deluxe (Residence Club Deluxe Room)
 • Hướng phòng: Thành phố
 • 34 m²
 • 2 giường đơn hoặc 1 giường King
 • Bữa sáng
 • Chính sách hủy phòng
 • 5.748.862
  • VND
  • 4.740.960
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 28.446 VND (khách sạn thu phí), Tax 12% (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

Còn phòng trống

 • Bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Chính sách hủy phòng
 • 5.748.862
  • VND
  • 5.577.599
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 33.466 VND (khách sạn thu phí), Tax 12% (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

Còn phòng trống

Phòng Premier (Premier Room)
 • Hướng phòng: Thành phố
 • 36 m²
 • 2 giường đơn hoặc 1 giường King
 • Bữa sáng
 • Chính sách hủy phòng
 • 5.878.466
  • VND
  • 5.017.250
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 12%, Phí dịch vụ 10%, Thuế thành phố 0.6%

Chỉ còn lại 5 phòng!

 • Bữa sáng
 • Chính sách hủy phòng
 • 6.248.763
  • VND
  • 5.383.807
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 12%, Phí dịch vụ 10%, Thuế thành phố 0.6%

Chỉ còn lại 5 phòng!

Suite 1 phòng ngủ (One Bedroom Suite)
 • 54 m²
 • 1 giường King
 • Bữa sáng
 • Chính sách hủy phòng
 • 8.424.258
  • VND
  • 7.537.329
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 12%, Phí dịch vụ 10%, Thuế thành phố 0.6%

Chỉ còn lại 4 phòng!

 • Bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Chính sách hủy phòng
 • 8.424.258
  • VND
  • 7.614.233
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 45.686 VND (khách sạn thu phí), Tax 12% (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

Chỉ còn lại 3 phòng!

Directors Suite
 • Hướng phòng: Thành phố
 • 65 m²
 • 1 giường King
 • Bữa sáng
 • Chính sách hủy phòng
 • 10.275.743
  • VND
  • 9.370.114
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 12%, Phí dịch vụ 10%, Thuế thành phố 0.6%

Chỉ còn lại 5 phòng!

 • Thanh toán cho khách sạn
 • Chính sách hủy phòng
 • 10.275.743
  • VND
  • 9.465.718
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 56.795 VND (khách sạn thu phí), Tax 12% (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

Chỉ còn lại 5 phòng!

Thông tin về New World Makati Hotel

Mô tả

Tiêu chuẩn quốc tế và vị trí trung tâm của khách sạn hiện đại này tạo cho bạn dễ dàng khám phá khu vực xung quanh, như tất cả các nền văn hóa rực rỡ và vui nhộn rất nổi tiếng của đất nước Philippines. Sau một khám phá nhỏ, bạn sẽ thấy đây là vị trí tuyệt vời, khu vực từ trung đến cao cấp Greenbelt với các hộp đêm thời thượng và nhiều bảo tàng đáng xem, cũng như các điểm thu hút quốc gia khác. Thưởng thức đồ ăn tại nhà hàng để trải nghiệm những điều trong cuộc sống. Hoặc bạn có thể tham gia đêm gặp gỡ ở quán cà phê và quầy bar ở sảnh của khách sạn. Các tiện nghi khách sạn và dịch vụ gồm hồ bơi, phòng tiệc cho hội nghị và đối tác, phòng trò chơi, và dịch vụ du lịch hoàn hảo. Ngôi nhà hoàn hảo cho du khách tinh tế và thành thị khi xa nhà.
Xem tiếp Ẩn

Điểm đặc trưng

Truy cập Internet

 • miễn phí wifi tất cả các phòng
 • wifi công cộng

Di chuyển

 • đưa đón sân bay

Hoạt động và Thư giãn

 • câu lạc bộ đêm
 • hồ bơi (ngoài trời)
 • massage
 • phòng sauna
 • phòng tắm hơi
 • phòng thể dục
 • sân vườn
 • spa

Ăn uống

 • Dịch vụ phòng [24 giờ]
 • máy pha trà/cà phê
 • nhà hàng
 • nước đóng chai miễn phí
 • phục vụ phòng
 • quán bar cạnh hồ bơi
 • quán cà phê
 • quầy bar
 • quầy bar mini
 • tủ lạnh

Dịch vụ và Sự thuận tiện

 • cửa hàng
 • dịch vụ giặt là
 • dịch vụ làm đẹp
 • két sắt
 • khu vực hút thuốc
 • nhân viên hướng dẫn

Dành cho trẻ em

 • hồ bơi (trẻ em)

Được tham gia

 • cho phép vật nuôi
 • thang máy
 • tiện nghi cho người khuyết tật

Ngôn ngữ sử dụng

 • Tiếng Việt
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Nhật
 • Tiếng Phillipines
Xem tiếp Ẩn

Chính Sách

Trẻ em và giường phụ
Em bé 0-2 tuổi Ở miễn phí nếu sử dụng giường sẵn có. Chú ý, nếu bạn cần cũi thì có thể phải trả thêm phí.
Trẻ em 3-11 tuổi Ở miễn phí nếu sử dụng giường sẵn có.
 • Khách trên 11 tuổi được coi là người lớn.
 • Giường phụ tùy thuộc vào loại phòng bạn chọn, xin vui lòng kiểm tra thông tin phòng để biết thêm chi tiết.
Khi đặt trên 5 phòng, chính sách và điều khoản bổ sung có thể được áp dụng.
Xem tiếp Ẩn

Thông tin hữu ích

Điện áp trong phòng: 220
Khách sạn được trùng tu gần nhất vào năm: 2015
Khách sạn được xây vào năm: 1993
Khoảng cách tới sân bay: 9 Km
Khoảng cách từ trung tâm thành phố: 0.5 Km
Nhận phòng từ: 02:00 PM
Số lượng phòng: 580
Số tầng khách sạn: 25
Thời gian đến sân bay (phút): 20
Trả phòng đến: 12:00 PM
Xem tiếp Ẩn

Những nhận xét mới nhất của khách hàng

Xem nhận xét theo nhóm
Xuất sắctừ 2583 nhận xét
 • Điều kiện vệ sinh khách sạn 8,6
 • Tiện nghi 8,4
 • Vị trí 9,4
 • Tiêu chuẩn/chất lượng phòng 8,6
 • Dịch vụ 8,4
 • Đáng giá tiền 7,8
 • Thức ăn/Bữa ăn 8,0
Sắp xếp theo

Không phải nơi bạn đang tìm?1

Chọn chương trình thành viên

PointsMAX
Ngôn ngữ
Chương trình thành viên A Chương trình thành viên A
Chương trình thành viên B

Trong menu, nhấp PointsMAX và chọn chương trình thành viên yêu thích của bạn.

2

Chọn điểm ưu đãi

Phòng khách sạn A
Thông tin phòng
Tích lũy
5000 điểm

Chọn loại phòng và điểm cho khách sạn bạn đã chọn.

3

Nhập mã số thành viên

Nước cấp hộ chiếu
Mã số thành viên chương trình
1234

Điền số thẻ thành viên của chương trình đã chọn khi đặt phòng. Số điểm sẽ được cộng vào tài khoản của bạn sau khi trả phòng.

Bắt đầu ở đây và chọn chương trình yêu thích của bạn: