Giảm đến 30% với Ưu đãi nội bộ Agoda!

Giá sẽ giảm ngay khi đăng nhập!

Đăng nhập
Chọn phòng
Loại phòng Bao gồm Sức chứa Giá
phòng/đêm
SL
 • 28 m²
 • 1 giường King và 1 giường sofa
 • Bữa sáng
 • Chính sách hủy phòng
 • 6.857.314
  • 2.450.348
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 122.480 ₫, Tax 7%
Ưu đãi giá tốt! Số lượng có hạn!

Còn phòng trống

 • Thanh toán cho khách sạn
 • Chính sách hủy phòng
 • 6.851.978
  • 2.473.090
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 7%, Thuế thành phố 123.623 ₫

Còn phòng trống

 • Bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Chính sách hủy phòng
 • 6.775.492
  • 2.790.596
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 7%, Thuế thành phố 139.505 ₫

Còn phòng trống

 • Thanh toán cho khách sạn
 • Chính sách hủy phòng
 • 7.098.715
  • 2.926.797
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 7%, Thuế thành phố 146.366 ₫

Còn phòng trống

 • Bữa sáng
 • Chính sách hủy phòng
 • 7.027.820
  • 3.221.688
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 161.104 ₫, Tax 7%

Còn phòng trống

 • Bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Chính sách hủy phòng
 • 6.946.252
  • 3.562.063
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 7%, Thuế thành phố 178.129 ₫

Còn phòng trống

Xem tiếp
Loại phòng Bao gồm Sức chứa Giá
phòng/đêm
SL
 • 28 m²
 • 1 giường King và 1 giường sofa
 • Bữa sáng
 • Chính sách hủy phòng
 • 6.857.314
  • 2.450.348
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 122.480 ₫, Tax 7%

Còn phòng trống

 • Thanh toán cho khách sạn
 • Chính sách hủy phòng
 • 6.851.978
  • 2.473.090
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 7%, Thuế thành phố 123.623 ₫

Còn phòng trống

 • Bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Chính sách hủy phòng
 • 6.775.492
  • 2.790.596
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 7%, Thuế thành phố 139.505 ₫

Còn phòng trống

 • Thanh toán cho khách sạn
 • Chính sách hủy phòng
 • 7.098.715
  • 2.926.797
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 7%, Thuế thành phố 146.366 ₫

Còn phòng trống

 • Bữa sáng
 • Chính sách hủy phòng
 • 7.027.820
  • 3.221.688
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 161.104 ₫, Tax 7%

Còn phòng trống

 • Bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Chính sách hủy phòng
 • 6.946.252
  • 3.562.063
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 7%, Thuế thành phố 178.129 ₫

Còn phòng trống

Xem tiếp
Loại phòng Bao gồm Sức chứa Giá
phòng/đêm
SL
 • Hướng phòng: Thành phố
 • 28 m²
 • phòng không hút thuốc
 • 1 giường Queen
 • Bữa sáng
 • Chính sách hủy phòng
 • 6.857.314
  • 2.450.348
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 122.480 ₫, Tax 7%

Còn phòng trống

 • Thanh toán cho khách sạn
 • Chính sách hủy phòng
 • 7.207.727
  • 2.473.090
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 7%, Thuế thành phố 123.623 ₫

Còn phòng trống

 • Chính sách hủy phòng
  • 2.557.497
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế 7%

Còn phòng trống

 • Bữa sáng
 • Chính sách hủy phòng
 • 7.136.831
  • 2.767.981
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 138.361 ₫, Tax 7%

Còn phòng trống

 • Bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Chính sách hủy phòng
 • 6.775.492
  • 2.790.596
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 7%, Thuế thành phố 139.505 ₫

Còn phòng trống

 • Bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Chính sách hủy phòng
 • 7.055.263
  • 3.108.356
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 7%, Thuế thành phố 155.386 ₫

Còn phòng trống

Xem tiếp
Loại phòng Bao gồm Sức chứa Giá
phòng/đêm
SL
 • Hướng phòng: Thành phố
 • 28 m²
 • phòng không hút thuốc
 • 1 giường Queen và 1 giường sofa
 • Bữa sáng
 • Giá rẻ (Không hoàn tiền)
  • 2.534.034
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế 7%

Còn phòng trống

 • Chính sách hủy phòng
  • 3.026.763
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế 7%

Còn phòng trống

 • Bữa sáng
 • Giá rẻ (Không hoàn tiền)
  • 3.331.786
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế 7%

Còn phòng trống

 • Chính sách hủy phòng
  • 3.496.029
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế 7%

Còn phòng trống

 • Bữa sáng
 • Giá rẻ (Không hoàn tiền)
  • 4.129.537
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế 7%

Còn phòng trống

Xem tiếp
Loại phòng Bao gồm Sức chứa Giá
phòng/đêm
SL
 • Hướng phòng: Thành phố
 • 28 m²
 • phòng không hút thuốc
 • 1 giường đơn
 • Bữa sáng
 • Giá rẻ (Không hoàn tiền)
  • 2.534.034
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế 7%

Còn phòng trống

 • Chính sách hủy phòng
  • 3.026.763
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế 7%

Còn phòng trống

 • Bữa sáng
 • Giá rẻ (Không hoàn tiền)
  • 3.331.786
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế 7%

Còn phòng trống

 • Chính sách hủy phòng
  • 3.496.029
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế 7%

Còn phòng trống

 • Bữa sáng
 • Giá rẻ (Không hoàn tiền)
  • 4.129.537
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế 7%

Còn phòng trống

Xem tiếp
Loại phòng Bao gồm Sức chứa Giá
phòng/đêm
SL
 • Hướng phòng: Thành phố
 • 36 m²
 • phòng không hút thuốc
 • 1 giường đôi
 • Bữa sáng
 • Chính sách hủy phòng
 • 7.356.379
  • 3.017.513
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 150.939 ₫, Tax 7%

Còn phòng trống

 • Thanh toán cho khách sạn
 • Chính sách hủy phòng
 • 7.706.792
  • 3.040.256
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 7%, Thuế thành phố 151.956 ₫

Còn phòng trống

 • Chính sách hủy phòng
  • 3.144.079
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế 7%

Còn phòng trống

 • Bữa sáng
 • Chính sách hủy phòng
 • 7.635.896
  • 3.335.146
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 166.694 ₫, Tax 7%

Còn phòng trống

 • Bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Chính sách hủy phòng
 • 7.274.811
  • 3.357.889
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 7%, Thuế thành phố 167.837 ₫

Còn phòng trống

 • Bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Chính sách hủy phòng
 • 7.554.328
  • 3.675.522
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 7%, Thuế thành phố 183.719 ₫

Còn phòng trống

Xem tiếp
Loại phòng Bao gồm Sức chứa Giá
phòng/đêm
SL
 • 28 m²
 • 1 giường King và 1 giường sofa
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Chính sách hủy phòng
 • 7.853.920
  • 3.380.631
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 7%, Thuế thành phố 168.981 ₫

Còn phòng trống

 • Bữa sáng
 • Chính sách hủy phòng
 • 7.706.792
  • 3.993.155
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 199.601 ₫, Tax 7%

Còn phòng trống

 • Bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Chính sách hủy phòng
 • 7.624.970
  • 4.333.403
Không bao gồm trong giá phòng:
Tax 7%, Thuế thành phố 216.626 ₫

Còn phòng trống

Xem tiếp
Loại phòng Bao gồm Sức chứa Giá
phòng/đêm
SL
 • 30 m²
 • 1 giường Queen
 • Bữa sáng
 • Giá rẻ (Không hoàn tiền)
  • 3.707.198
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế 7%

Còn phòng trống

 • Chính sách hủy phòng
  • 3.965.294
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế 7%

Còn phòng trống

 • Bữa sáng
 • Giá rẻ (Không hoàn tiền)
  • 4.270.317
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế 7%

Còn phòng trống

 • Chính sách hủy phòng
  • 4.434.560
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế 7%

Còn phòng trống

 • Bữa sáng
 • Giá rẻ (Không hoàn tiền)
  • 5.068.068
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế 7%

Còn phòng trống

Xem tiếp
Nhận xét trên Agoda (53)


1

Chọn chương trình thành viên

PointsMAX
Ngôn ngữ
Chương trình thành viên A Chương trình thành viên A
Chương trình thành viên B

Trong menu, nhấp PointsMAX và chọn chương trình thành viên yêu thích của bạn.

2

Chọn điểm ưu đãi

Phòng khách sạn A
Thông tin phòng
Tích lũy
5000 điểm

Chọn loại phòng và điểm cho khách sạn bạn đã chọn.

3

Nhập mã số thành viên

Nước cấp hộ chiếu
Mã số thành viên chương trình
1234

Điền số thẻ thành viên của chương trình đã chọn khi đặt phòng. Số điểm sẽ được cộng vào tài khoản của bạn sau khi trả phòng.

Bắt đầu ở đây và chọn chương trình yêu thích của bạn: