Agoda Đảm Bảo Giá

Agoda thực hiện chính sách “Agoda Đảm Bảo Giá” sau đây. Nếu bạn đã đặt một phòng khách sạn thông qua Agoda và sau đó, cho chúng tôi thấy rằng bạn có thể đặt một phòng tương tự trong cùng khoảng thời gian ở mức giá thấp hơn có thể xem và đặt được trên một website khác, chúng tôi sẽ giảm giá bằng hoặc thấp hơn mức giá đó.


Gửi Khiếu Nại

Xin vui lòng thu thập thông tin trước khi hoàn thành Phiếu khiếu nại Agoda Đảm bảo Giá

• Mã Đặt phòng Agoda của bạn.
• Địa chỉ trang web bạn tìm thấy giá tốt hơn.
• Tên khách sạn, thành phố, quốc gia.
• Bạn có thể đính kèm tới 3 ảnh chụp màn hình của trang web đối thủ hiển thị rõ thông tin Phòng còn trống, Loại phòng, Loại Khuyến mãi và Giá phòng cho ngày yêu cầu đặt phòng
• XIN LƯU Ý RẰNG: Bạn không cần đặt phòng trên trang web đối thủ, chỉ cần gửi chúng tôi sự so sánh của bạn


Điểu Khoản và Điều Kiện

1. Chính sách “Agoda Đảm Bảo Giá” của chúng tôi chỉ áp dụng cho các đặt phòng đã được xác nhận. Bạn phải cung cấp cho chúng tôi Mã Đặt Phòng Agoda của bạn để đưa ra khiếu nại.


2. Những điều kiện sau phải được áp dụng:

• Cùng khách sạn
• Cùng thời gian nghỉ lại
• Cùng loại Phòng/Giường
• Cùng các yêu cầu mua Trước, yêu cầu trả trước và đặt cọc (nếu có)
• Cùng chính sách Hủy và Sửa Đổi
• Phòng đó phải còn trống để được xác nhận ngay tại thời điểm các đại lý của chúng tôi kiểm tra phòng trống


3. Chính sách “Agoda Đảm Bảo Giá” không áp dụng cho các đặt phòng được cung cấp bởi chương trình tặng thưởng thành viên bên thứ ba (ví dụ: PointsMAX) hoặc các mức giá không công bố, như:

• Mức giá riêng
• Mức giá trọn gói hoặc khuyến mại
• Các phòng khách sạn đã báo giá như một phần của du lịch trọn gói
• Các mức giá không được áp dụng ra bên ngoài, bao gồm:

- Các mức giá giảm cho công ty
- Mức giá nhóm hoặc mức giá hội nghị
- Bất kỳ mức giá nào yêu cầu tư cách thành viên, (tức là mức giá AAA hoặc AARP)
- Chương trình khách hàng thân thiết
- Bất kỳ tổ chức nào với các mức giá dành cho nhóm cá nhân cụ thể và không nhằm mục đích áp dụng ra bên ngoài

4. Agoda có toàn quyền xác định tính hợp lệ của bất kỳ khiếu nại nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc xác định rằng khiếu nại đó có cùng khách sạn, loại phòng, ngày hay không và rằng nó có đáp ứng tất cả những Điều Khoản, Điều Kiện và các yêu cầu về xử lý Khiếu Nại hay không.


5. Chính sách “Agoda Đảm Bảo Giá” của chúng tôi không thể kết hợp với các ưu đãi hoặc chương trình khuyến mãi khác.


6. Agoda có quyền sửa đổi, thay đổi, bổ sung, đình chỉ hoặc chấm dứt chính sách “Agoda Đảm Bảo Giá” vào bất kỳ lúc nào. Ngoài ra, Agoda có quyền đình chỉ việc trao điểm Thưởng Agoda cho những đặt phòng được xác nhận theo chính sách “Agoda Đảm Bảo Giá” của chúng tôi.


Mọi thắc mắc về khiếu nại xin được gửi trực tiếp đến nhóm Dịch Vụ Khách Hàng của chúng tôi.