Rất Tốt 7,7
dựa trên 334 đánh giá

Giảm đến 30% với Ưu đãi nội bộ Agoda!

Ưu đãi tốt nhất vào ngày này:
23 Tháng Mười 2016 - 25 Tháng Mười 2016 | 2 đêm
Loại phòng Bao gồm Sức chứa Giá
phòng/đêm
SL
Phòng Superior (Superior Room)
 • Hướng phòng: Không có cảnh
 • 1 phòng ngủ
 • 17 m²
 • 2 giường đơn hoặc 1 giường đôi
 • Chính sách hủy phòng
 • 11.158.160
  • VND
  • 3.941.572
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 6%, Thuế thành phố trên mỗi đặt phòng 5% (khách sạn thu phí)
Ưu đãi giá tốt! Số lượng có hạn!

Còn phòng trống

 • Thanh toán cho khách sạn
 • Chính sách hủy phòng
 • 8.145.457
  • VND
  • 3.981.765
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 199.149 VND (khách sạn thu phí), Tax 6%

Còn phòng trống

 • Chính sách hủy phòng
 • 11.158.160
  • VND
  • 4.168.099
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 6%, Thuế thành phố trên mỗi đặt phòng 5% (khách sạn thu phí)

Còn phòng trống

 • Thanh toán cho khách sạn
 • Chính sách hủy phòng
 • 8.518.285
  • VND
  • 4.210.629
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 210.550 VND (khách sạn thu phí), Tax 6%

Còn phòng trống

 • Bữa sáng
 • Chính sách hủy phòng
 • 11.158.160
  • VND
  • 4.315.472
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 6%, Thuế thành phố trên mỗi đặt phòng 5% (khách sạn thu phí)

Chỉ còn lại 2 phòng!

 • Bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Chính sách hủy phòng
 • 8.100.097
  • VND
  • 4.359.323
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 217.948 VND (khách sạn thu phí), Tax 6%

Còn phòng trống

 • Bữa sáng
 • Chính sách hủy phòng
 • 11.158.160
  • VND
  • 4.915.639
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 6%, Thuế thành phố trên mỗi đặt phòng 5% (khách sạn thu phí)

Chỉ còn lại 2 phòng!

 • Bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Chính sách hủy phòng
 • 8.427.564
  • VND
  • 4.965.745
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 248.269 VND (khách sạn thu phí), Tax 6%

Còn phòng trống

Phòng Urban (Urban Room)
 • Hướng phòng: Không có cảnh
 • 1 phòng ngủ
 • 22 m²
 • 2 giường đơn hoặc 1 giường đôi
 • Chính sách hủy phòng
 • 11.764.582
  • VND
  • 4.507.890
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 6%, Thuế thành phố trên mỗi đặt phòng 5% (khách sạn thu phí)

Còn phòng trống

 • Thanh toán cho khách sạn
 • Chính sách hủy phòng
 • 8.440.663
  • VND
  • 4.553.864
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 227.651 VND (khách sạn thu phí), Tax 6%

Còn phòng trống

 • Chính sách hủy phòng
 • 11.764.582
  • VND
  • 4.734.417
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 6%, Thuế thành phố trên mỗi đặt phòng 5% (khách sạn thu phí)

Còn phòng trống

 • Thanh toán cho khách sạn
 • Chính sách hủy phòng
 • 9.056.060
  • VND
  • 4.782.727
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 239.173 VND (khách sạn thu phí), Tax 6%

Còn phòng trống

 • Bữa sáng
 • Chính sách hủy phòng
 • 11.764.582
  • VND
  • 4.881.790
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 6%, Thuế thành phố trên mỗi đặt phòng 5% (khách sạn thu phí)

Chỉ còn lại 2 phòng!

 • Bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Chính sách hủy phòng
 • 8.395.303
  • VND
  • 4.931.422
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 246.571 VND (khách sạn thu phí), Tax 6%

Còn phòng trống

 • Bữa sáng
 • Chính sách hủy phòng
 • 11.764.582
  • VND
  • 5.481.957
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 6%, Thuế thành phố trên mỗi đặt phòng 5% (khách sạn thu phí)

Chỉ còn lại 2 phòng!

 • Bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Chính sách hủy phòng
 • 8.965.339
  • VND
  • 5.537.843
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 276.892 VND (khách sạn thu phí), Tax 6%

Còn phòng trống

Phòng Executive (Executive Room)
 • Hướng phòng: Không có cảnh
 • 1 phòng ngủ
 • 26 m²
 • 2 giường đơn hoặc 1 giường đôi
 • Chính sách hủy phòng
 • 12.007.150
  • VND
  • 4.960.944
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 6%, Thuế thành phố trên mỗi đặt phòng 5% (khách sạn thu phí)

Còn phòng trống

 • Thanh toán cho khách sạn
 • Chính sách hủy phòng
 • 8.385.842
  • VND
  • 5.011.591
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 250.574 VND (khách sạn thu phí), Tax 6%

Còn phòng trống

 • Chính sách hủy phòng
 • 12.007.150
  • VND
  • 5.187.471
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 6%, Thuế thành phố trên mỗi đặt phòng 5% (khách sạn thu phí)

Còn phòng trống

 • Thanh toán cho khách sạn
 • Chính sách hủy phòng
 • 9.001.239
  • VND
  • 5.240.454
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 261.974 VND (khách sạn thu phí), Tax 6%

Còn phòng trống

 • Bữa sáng
 • Chính sách hủy phòng
 • 12.007.150
  • VND
  • 5.334.844
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 6%, Thuế thành phố trên mỗi đặt phòng 5% (khách sạn thu phí)

Chỉ còn lại 2 phòng!

 • Bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Chính sách hủy phòng
 • 8.340.482
  • VND
  • 5.389.149
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 269.494 VND (khách sạn thu phí), Tax 6%

Còn phòng trống

 • Bữa sáng
 • Chính sách hủy phòng
 • 12.007.150
  • VND
  • 5.935.011
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 6%, Thuế thành phố trên mỗi đặt phòng 5% (khách sạn thu phí)

Chỉ còn lại 2 phòng!

 • Bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Chính sách hủy phòng
 • 8.910.519
  • VND
  • 5.995.571
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 299.815 VND (khách sạn thu phí), Tax 6%

Còn phòng trống

Urban Junior Suite
 • Hướng phòng: Thành phố
 • 1 phòng ngủ
 • 28 m²
 • 1 giường Queen
 • Chính sách hủy phòng
 • 12.371.003
  • VND
  • 5.413.999
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 6%, Thuế thành phố trên mỗi đặt phòng 5% (khách sạn thu phí)

Chỉ còn lại 2 phòng!

 • Thanh toán cho khách sạn
 • Chính sách hủy phòng
 • 8.415.678
  • VND
  • 5.469.197
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 273.496 VND (khách sạn thu phí), Tax 6%

Chỉ còn lại 2 phòng!

 • Chính sách hủy phòng
 • 12.371.003
  • VND
  • 5.640.526
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 6%, Thuế thành phố trên mỗi đặt phòng 5% (khách sạn thu phí)

Chỉ còn lại 2 phòng!

 • Thanh toán cho khách sạn
 • Chính sách hủy phòng
 • 8.630.837
  • VND
  • 5.698.060
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 284.897 VND (khách sạn thu phí), Tax 6%

Chỉ còn lại 2 phòng!

Urban Suite
 • Hướng phòng: Thành phố
 • 1 phòng ngủ
 • 38 m²
 • 1 giường Queen
 • Chính sách hủy phòng
 • 13.098.710
  • VND
  • 6.546.634
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 6%, Thuế thành phố trên mỗi đặt phòng 5% (khách sạn thu phí)

Còn phòng trống

 • Thanh toán cho khách sạn
 • Chính sách hủy phòng
 • 9.733.797
  • VND
  • 6.613.393
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 330.621 VND (khách sạn thu phí), Tax 6%

Chỉ còn lại 4 phòng!

 • Chính sách hủy phòng
 • 13.098.710
  • VND
  • 6.773.161
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 6%, Thuế thành phố trên mỗi đặt phòng 5% (khách sạn thu phí)

Còn phòng trống

 • Thanh toán cho khách sạn
 • Chính sách hủy phòng
 • 9.948.955
  • VND
  • 6.842.257
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 342.143 VND (khách sạn thu phí), Tax 6%

Chỉ còn lại 4 phòng!

Phòng Victoria Suite (Victoria Suite)
 • Hướng phòng: Thành phố
 • 1 phòng ngủ
 • 38 m²
 • 1 giường Queen
 • Chính sách hủy phòng
 • 13.098.710
  • VND
  • 6.546.634
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 6%, Thuế thành phố trên mỗi đặt phòng 5% (khách sạn thu phí)

Chỉ còn lại 4 phòng!

 • Chính sách hủy phòng
 • 13.098.710
  • VND
  • 6.773.161
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 6%, Thuế thành phố trên mỗi đặt phòng 5% (khách sạn thu phí)

Chỉ còn lại 4 phòng!

Thông tin nơi ở này

Mô tả

Park Plaza Victoria Amsterdam Hotel, tọa lạc tại khu vực Amsterdam-Centrum, Amsterdam, là lựa chọn nổi tiếng dành cho khách du lịch. Khách sạn không quá xa trung tâm thành phố: chỉ cách 0.1 Km, và thông thường chỉ mất khoảng 30 phút để đến sân bay. Với vị trí thuận lợi, khách sạn dễ dàng tiếp cận những điểm tham quan du lịch nổi tiếng của thành phố.

Park Plaza Victoria Amsterdam Hotel mang lại dịch vụ hoàn hảo, làm hài lòng cả những vị khách khó tính nhất với những tiện nghi sang trọng tuyệt vời. Nói đến một số thiết bị trong khách sạn, có miễn phí wifi tất cả các phòng, an ninh 24 giờ, dịch vụ phòng hàng ngày, dịch vụ taxi, quầy lễ tân 24 giờ.

Thêm vào đó, tất cả những phòng khách đều mang một nét thoải mái đặc trưng khác nhau. Nhiều phòng còn được đặc biệt trang bị những tiện nghi như trà miễn phí, tủ áo, khăn tắm, thảm, cafe hòa tan miễn phí để làm hài lòng những vị khách khó tính nhất. Danh sách phương tiện giải trí được trang bị ở khách sạn, bao gồm phòng thể dục, phòng sauna, hồ bơi trong nhà, massage, phòng tắm hơi. Hãy tận hưởng dịch vụ không gì sánh bằng và địa chỉ thật sự đáng tin cậy tại Park Plaza Victoria Amsterdam Hotel.
Xem tiếp Ẩn

Điểm đặc trưng

Truy cập Internet

 • miễn phí wifi tất cả các phòng
 • wifi công cộng

Di chuyển

 • bãi đậu xe
 • bãi đậu xe có nhân viên
 • dịch vụ taxi

Hoạt động và Thư giãn

 • hồ bơi (trong nhà)
 • massage
 • phòng sauna
 • phòng tắm hơi
 • phòng thể dục
 • tour du lịch

Ăn uống

 • máy pha trà/cà phê
 • nhà hàng
 • nước đóng chai miễn phí
 • phục vụ phòng
 • quán cà phê
 • quầy bar
 • quầy bar mini

Dịch vụ và Sự thuận tiện

 • báo chí
 • dịch vụ giặt là
 • dịch vụ phòng hàng ngày
 • giặt khô
 • giữ hành lý
 • két sắt
 • khu vực hút thuốc
 • nhân viên hướng dẫn
 • thu đổi ngoại tệ

Được tham gia

 • an ninh (24 giờ)
 • cho phép vật nuôi
 • nhận/trả phòng (nhanh)
 • quầy lễ tân (24 giờ)
 • thang máy
 • tiện nghi cho người khuyết tật

Ngôn ngữ sử dụng

 • Tiếng Anh
 • Tiếng Ả Rập
 • Tiếng Đức
 • Tiếng Hà Lan
 • Tiếng Pháp
 • Tiếng Tây Ban Nha
 • Tiếng Ý
Xem tiếp Ẩn

Chính Sách

The City Tax of 5.5% per booking is included in the rate and should be paid directly at the hotel upon check-out. This additional charge is calculated in the room rate.

Trẻ em và giường phụ
Em bé 0-2 tuổi Ở miễn phí nếu sử dụng giường sẵn có. Chú ý, nếu bạn cần cũi thì có thể phải trả thêm phí.
Trẻ em 3-12 tuổi Ở miễn phí nếu sử dụng giường sẵn có.
 • Khách trên 12 tuổi được coi là người lớn.
 • Giường phụ tùy thuộc vào loại phòng bạn chọn, xin vui lòng kiểm tra thông tin phòng để biết thêm chi tiết.
Khi đặt trên 5 phòng, chính sách và điều khoản bổ sung có thể được áp dụng.
Xem tiếp Ẩn

Thông tin hữu ích

Điện áp trong phòng: 230
Khách sạn được trùng tu gần nhất vào năm: 2011
Khoảng cách từ trung tâm thành phố: 0.1 Km
Nhận phòng từ: 02:00 AM
Số lượng nhà hàng: 1
Số lượng phòng: 306
Thời gian đến sân bay (phút): 30
Trả phòng đến: 12:00 AM
Xem tiếp Ẩn

Những nhận xét mới nhất của khách hàng

Xem nhận xét theo nhóm
Rất Tốttừ 334 nhận xét
 • Điều kiện vệ sinh khách sạn 7,5
 • Tiện nghi 7,6
 • Vị trí 9,1
 • Tiêu chuẩn/chất lượng phòng 7,4
 • Dịch vụ 7,8
 • Đáng giá tiền 7,0
 • Thức ăn/Bữa ăn 7,0
Sắp xếp theo

Không phải nơi bạn đang tìm?1

Chọn chương trình thành viên

PointsMAX
Ngôn ngữ
Chương trình thành viên A Chương trình thành viên A
Chương trình thành viên B

Trong menu, nhấp PointsMAX và chọn chương trình thành viên yêu thích của bạn.

2

Chọn điểm ưu đãi

Phòng khách sạn A
Thông tin phòng
Tích lũy
5000 điểm

Chọn loại phòng và điểm cho khách sạn bạn đã chọn.

3

Nhập mã số thành viên

Nước cấp hộ chiếu
Mã số thành viên chương trình
1234

Điền số thẻ thành viên của chương trình đã chọn khi đặt phòng. Số điểm sẽ được cộng vào tài khoản của bạn sau khi trả phòng.

Bắt đầu ở đây và chọn chương trình yêu thích của bạn: