Xuất sắc 8,5
dựa trên 377 đánh giá

Giảm đến 30% với Ưu đãi nội bộ Agoda!

Ưu đãi tốt nhất vào ngày này:
22 Tháng Mười 2016 - 24 Tháng Mười 2016 | 2 đêm
Loại phòng Bao gồm Sức chứa Giá
phòng/đêm
SL
Panwa Room
 • Hướng phòng: Vườn
 • 42 m²
 • 2 giường Queen và 1 giường King
 • Giá rẻ (Không hoàn tiền)
 • Khuyến mãi trong thời gian có hạn Giá phòng đã giảm 35%!
Thêm giường phụ (+ 1.130.866 VND )
+
 • 3.089.826
  • VND
  • 1.712.292
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 7%, Phí dịch vụ 10%, Thuế thành phố 1%
Ưu đãi giá tốt! Số lượng có hạn!

Còn phòng trống

 • Bữa sáng
 • Giá rẻ (Không hoàn tiền)
 • 3.181.640
  • VND
  • 1.912.079
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 19.122 VND, Phí dịch vụ 10%, Tax 7%

Còn phòng trống

 • Thanh toán cho khách sạn
 • Chính sách hủy phòng
 • 2.900.638
  • VND
  • 2.663.413
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 26.634 VND, Tax 7%, Phí dịch vụ 10%

Còn phòng trống

 • Bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Chính sách hủy phòng
  • VND
  • 2.853.851
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 28.539 VND, Tax 7%, Phí dịch vụ 10%

Còn phòng trống

Panwa Sea View Room
 • Hướng phòng: Biển
 • 42 m²
 • 1 giường King và 2 giường Queen
 • Giá rẻ (Không hoàn tiền)
 • Khuyến mãi trong thời gian có hạn Giá phòng đã giảm 35%!
Thêm giường phụ (+ 1.130.866 VND )
+
 • 17.143.961
  • VND
  • 1.898.343
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 7%, Phí dịch vụ 10%, Thuế thành phố 1%

Còn phòng trống

 • Bữa sáng
 • Giá rẻ (Không hoàn tiền)
 • 3.444.387
  • VND
  • 2.105.977
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 21.059 VND, Phí dịch vụ 10%, Tax 7%

Còn phòng trống

 • Thanh toán cho khách sạn
 • Chính sách hủy phòng
 • 3.127.668
  • VND
  • 2.952.813
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 29.529 VND, Tax 7%, Phí dịch vụ 10%

Còn phòng trống

 • Bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Chính sách hủy phòng
  • VND
  • 3.143.247
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 31.434 VND, Tax 7%, Phí dịch vụ 10%

Còn phòng trống

Phòng Grand Hướng biển (Grand Sea View Room)
 • Hướng phòng: Biển
 • 70 m²
 • 2 giường Queen và 1 giường King
 • Giá rẻ (Không hoàn tiền)
 • Khuyến mãi trong thời gian có hạn Giá phòng đã giảm 35%!
Thêm giường phụ (+ 1.130.866 VND )
+
 • 4.085.561
  • VND
  • 2.355.390
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 7%, Phí dịch vụ 10%, Thuế thành phố 1%

Phòng cuối cùng của Agoda!

 • Bữa sáng
 • Giá rẻ (Không hoàn tiền)
 • Khuyến mãi trong thời gian có hạn Giá phòng đã giảm 30%!
Thêm giường phụ (+ 1.130.866 VND )
+
 • 4.275.835
  • VND
  • 2.668.421
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 7%, Phí dịch vụ 10%, Thuế thành phố 1%

Phòng cuối cùng của Agoda!

 • Thanh toán cho khách sạn
 • Chính sách hủy phòng
 • 3.709.458
  • VND
  • 3.663.735
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 36.638 VND, Tax 7%, Phí dịch vụ 10%

Phòng cuối cùng của Agoda!

 • Bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Chính sách hủy phòng
  • VND
  • 3.854.169
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 38.542 VND, Tax 7%, Phí dịch vụ 10%

Phòng cuối cùng của Agoda!

Andaman Room with Terrace
 • Hướng phòng: Biển
 • 1 phòng ngủ
 • 100 m²
 • 1 giường King
 • Giá rẻ (Không hoàn tiền)
 • Khuyến mãi trong thời gian có hạn Giá phòng đã giảm 35%!
Thêm giường phụ (+ 1.130.866 VND )
+
 • 19.048.846
  • VND
  • 2.767.729
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 7%, Phí dịch vụ 10%, Thuế thành phố 1%

Chỉ còn lại 4 phòng!

 • Bữa sáng
 • Giá rẻ (Không hoàn tiền)
 • Khuyến mãi trong thời gian có hạn Giá phòng đã giảm 30%!
Thêm giường phụ (+ 1.130.866 VND )
+
 • 19.048.846
  • VND
  • 3.112.479
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 7%, Phí dịch vụ 10%, Thuế thành phố 1%

Chỉ còn lại 4 phòng!

 • Thanh toán cho khách sạn
 • Chính sách hủy phòng
  • VND
  • 4.305.112
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 43.051 VND, Tax 7%, Phí dịch vụ 10%

Chỉ còn lại 4 phòng!

 • Bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Chính sách hủy phòng
  • VND
  • 4.495.550
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 44.956 VND, Tax 7%, Phí dịch vụ 10%

Chỉ còn lại 4 phòng!

Phòng panwa chỉ để nghỉ (Panwa Suite)
 • Hướng phòng: Vườn
 • 75 m²
 • 1 giường King
 • Giá rẻ (Không hoàn tiền)
 • Khuyến mãi trong thời gian có hạn Giá phòng đã giảm 35%!
Thêm giường phụ (+ 1.130.866 VND )
+
 • 19.048.846
  • VND
  • 2.767.729
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 7%, Phí dịch vụ 10%, Thuế thành phố 1%

Chỉ còn lại 2 phòng!

 • Bữa sáng
 • Giá rẻ (Không hoàn tiền)
 • Khuyến mãi trong thời gian có hạn Giá phòng đã giảm 30%!
Thêm giường phụ (+ 1.130.866 VND )
+
 • 19.048.846
  • VND
  • 3.112.479
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 7%, Phí dịch vụ 10%, Thuế thành phố 1%

Chỉ còn lại 2 phòng!

 • Thanh toán cho khách sạn
 • Chính sách hủy phòng
  • VND
  • 4.305.112
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 43.051 VND, Tax 7%, Phí dịch vụ 10%

Chỉ còn lại 2 phòng!

 • Bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Chính sách hủy phòng
  • VND
  • 4.495.550
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 44.956 VND, Tax 7%, Phí dịch vụ 10%

Chỉ còn lại 2 phòng!

Andaman Loft Suite with Pool Access
 • Hướng phòng: Biển
 • 100 m²
 • 1 giường King
 • Giá rẻ (Không hoàn tiền)
 • Khuyến mãi trong thời gian có hạn Giá phòng đã giảm 35%!
Thêm giường phụ (+ 1.130.866 VND )
+
 • 31.748.076
  • VND
  • 3.226.839
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 7%, Phí dịch vụ 10%, Thuế thành phố 1%

Chỉ còn lại 2 phòng!

 • Bữa sáng
 • Giá rẻ (Không hoàn tiền)
 • Khuyến mãi trong thời gian có hạn Giá phòng đã giảm 30%!
Thêm giường phụ (+ 1.130.866 VND )
+
 • 31.748.076
  • VND
  • 3.606.905
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 7%, Phí dịch vụ 10%, Thuế thành phố 1%

Chỉ còn lại 2 phòng!

 • Thanh toán cho khách sạn
 • Chính sách hủy phòng
  • VND
  • 5.019.244
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 50.194 VND, Tax 7%, Phí dịch vụ 10%

Chỉ còn lại 2 phòng!

 • Bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Chính sách hủy phòng
  • VND
  • 5.209.682
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 52.096 VND, Tax 7%, Phí dịch vụ 10%

Chỉ còn lại 2 phòng!

Andaman Family Suite
 • Hướng phòng: Biển
 • 82 m²
 • 1 giường King
 • Giá rẻ (Không hoàn tiền)
 • Khuyến mãi trong thời gian có hạn Giá phòng đã giảm 35%!
Thêm giường phụ (+ 1.130.866 VND )
+
 • 19.048.846
  • VND
  • 3.283.927
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 7%, Phí dịch vụ 10%, Thuế thành phố 1%

Chỉ còn lại 3 phòng!

 • Bữa sáng
 • Giá rẻ (Không hoàn tiền)
 • Khuyến mãi trong thời gian có hạn Giá phòng đã giảm 30%!
Thêm giường phụ (+ 1.130.866 VND )
+
 • 19.048.846
  • VND
  • 3.668.754
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 7%, Phí dịch vụ 10%, Thuế thành phố 1%

Chỉ còn lại 3 phòng!

 • Thanh toán cho khách sạn
 • Chính sách hủy phòng
  • VND
  • 5.108.043
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 51.080 VND, Tax 7%, Phí dịch vụ 10%

Chỉ còn lại 3 phòng!

 • Bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Chính sách hủy phòng
  • VND
  • 5.299.011
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 52.991 VND, Tax 7%, Phí dịch vụ 10%

Chỉ còn lại 3 phòng!

Thông tin về Phuket Panwa Beachfront Resort

Mô tả

Khiêm tốn nằm trong trung tâm của Mũi Panwa, Phuket Panwa Beachfront Resort là điểm lý tưởng cho du khách muốn khám phá Phuket. Từ đây, khách có thể dễ dàng tiếp cận được nét đẹp sống động của thành phố ở mọi góc cạnh. Một số nơi cho bạn khám phá, Vịnh Makham, Thác Ton Aow Yon, Kao Khad Viewpoint là một trong những điểm du lịch thích hợp cho khách du lịch.

Phuket Panwa Beachfront Resort cũng đề xuất thêm rất nhiều thiết bị làm kì nghỉ của bạn ở Phuket thêm tiện lợi. Khách sạn đem đến sự tiếp cận hàng loạt dịch vụ như dịch vụ phòng 24 giờ, miễn phí wifi tất cả các phòng, quầy lễ tân 24 giờ, tiện nghi cho người khuyết tật, giữ hành lý.

Tất cả nơi ăn chốn ở của khách đều có trang bị tiện nghi chu đáo để bảo đảm khách có cảm giác dễ chịu không nơi nào sánh được. Khách sạn mang lại phương tiện giải trí đa dạng, bao gồm bồn tắm nước nóng, bãi biển riêng, phòng thể dục, hồ bơi ngoài trời, spa. Dù bạn đến để thư giãn hay làm gì, Phuket Panwa Beachfront Resort luôn là sự lựa chọn hoàn hảo cho kì nghỉ của bạn ở Phuket.
Xem tiếp Ẩn

Điểm đặc trưng

Truy cập Internet

 • miễn phí wifi tất cả các phòng
 • wifi công cộng

Di chuyển

 • bãi đậu xe
 • Cho thuê xe
 • đưa đón sân bay
 • xe đưa đón

Hoạt động và Thư giãn

 • bãi biển riêng
 • bồn tắm nước nóng
 • hồ bơi (ngoài trời)
 • massage
 • phòng tắm hơi
 • phòng thể dục
 • sân vườn
 • spa
 • thể thao dưới nước (không có động cơ)
 • tour du lịch

Ăn uống

 • Dịch vụ phòng [24 giờ]
 • máy pha trà/cà phê
 • nhà hàng
 • nước đóng chai miễn phí
 • phục vụ phòng
 • quán bar cạnh hồ bơi
 • quán cà phê
 • quầy bar
 • quầy bar mini

Dịch vụ và Sự thuận tiện

 • cửa hàng
 • dịch vụ giặt là
 • giặt khô
 • giữ hành lý
 • két sắt
 • khu vực hút thuốc
 • nhân viên hướng dẫn
 • thu đổi ngoại tệ

Dành cho trẻ em

 • câu lạc bộ trẻ em
 • dịch vụ trông trẻ
 • hồ bơi (trẻ em)
 • phòng gia đình

Được tham gia

 • cho phép vật nuôi
 • quầy lễ tân (24 giờ)
 • thang máy
 • tiện nghi cho người khuyết tật

Ngôn ngữ sử dụng

 • Tiếng Anh
 • Tiếng Thái
 • Tiếng Trung Quốc (Quan Thoại)
Xem tiếp Ẩn

Chính Sách

Children 4-11 years old will be charged THB 280 for breakfast per person per meal.

Trẻ em và giường phụ
Em bé 0-2 tuổi Ở miễn phí nếu sử dụng giường sẵn có. Chú ý, nếu bạn cần cũi thì có thể phải trả thêm phí.
Trẻ em 3-11 tuổi Phải sử dụng giường phụ
 • Khách trên 11 tuổi được coi là người lớn.
 • Giường phụ tùy thuộc vào loại phòng bạn chọn, xin vui lòng kiểm tra thông tin phòng để biết thêm chi tiết.
Khi đặt trên 5 phòng, chính sách và điều khoản bổ sung có thể được áp dụng.
Xem tiếp Ẩn

Thông tin hữu ích

Khoảng cách từ trung tâm thành phố: 5.00 Km
Nhận phòng từ: 02:00 PM
Phí đưa đón sân bay: 1200 THB
Số lượng nhà hàng: 4
Số lượng phòng: 226
Thời gian đến sân bay (phút): 45
Trả phòng đến: 12:00 PM
Xem tiếp Ẩn

Những nhận xét mới nhất của khách hàng

Xem nhận xét theo nhóm
Xuất sắctừ 377 nhận xét
 • Điều kiện vệ sinh khách sạn 8,8
 • Tiện nghi 8,5
 • Vị trí 7,9
 • Tiêu chuẩn/chất lượng phòng 8,9
 • Dịch vụ 8,7
 • Đáng giá tiền 8,4
 • Thức ăn/Bữa ăn 8,1
Sắp xếp theo

Không phải nơi bạn đang tìm?1

Chọn chương trình thành viên

PointsMAX
Ngôn ngữ
Chương trình thành viên A Chương trình thành viên A
Chương trình thành viên B

Trong menu, nhấp PointsMAX và chọn chương trình thành viên yêu thích của bạn.

2

Chọn điểm ưu đãi

Phòng khách sạn A
Thông tin phòng
Tích lũy
5000 điểm

Chọn loại phòng và điểm cho khách sạn bạn đã chọn.

3

Nhập mã số thành viên

Nước cấp hộ chiếu
Mã số thành viên chương trình
1234

Điền số thẻ thành viên của chương trình đã chọn khi đặt phòng. Số điểm sẽ được cộng vào tài khoản của bạn sau khi trả phòng.

Bắt đầu ở đây và chọn chương trình yêu thích của bạn: