Trên cả tuyệt vời 9,2
dựa trên 10 đánh giá

Giảm đến 30% với Ưu đãi nội bộ Agoda!

Loại phòng Bao gồm Sức chứa Giá
phòng/đêm
SL
Phòng Superior (Superior Room)
 • Hướng phòng: Thành phố
 • 40 m²
 • 1 giường King
 • Chính sách hủy phòng
Thêm giường phụ (+ 1.214.316 VND )
+
 • 10.321.685
  • VND
  • 5.580.953
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 7%, Thuế thành phố 5%
Ưu đãi giá tốt! Số lượng có hạn!

Chỉ còn lại 3 phòng!

 • Thanh toán cho khách sạn
 • Chính sách hủy phòng
 • 7.025.789
  • VND
  • 5.637.948
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 281.843 VND, Tax 7%

Còn phòng trống

 • Bữa sáng
 • Chính sách hủy phòng
 • 10.321.685
  • VND
  • 6.117.583
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 7%, Thuế thành phố 5%

Chỉ còn lại 3 phòng!

 • Bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Chính sách hủy phòng
 • 6.288.457
  • VND
  • 6.180.018
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 309.044 VND, Tax 7%

Còn phòng trống

 • Bữa sáng
 • Chính sách hủy phòng
Thêm giường phụ (+ 1.821.474 VND )
+
 • 10.321.685
  • VND
  • 6.654.213
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 7%, Thuế thành phố 5%

Chỉ còn lại 3 phòng!

 • Bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Chính sách hủy phòng
 • 6.765.440
  • VND
  • 6.722.089
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 336.123 VND, Tax 7%

Còn phòng trống

Phòng Deluxe (Deluxe Room)
 • Hướng phòng: Thành phố
 • 40 m²
 • 1 giường King
 • Chính sách hủy phòng
Thêm giường phụ (+ 1.214.316 VND )
+
 • 11.171.707
  • VND
  • 6.482.491
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 7%, Thuế thành phố 5%

Chỉ còn lại 4 phòng!

 • Thanh toán cho khách sạn
 • Chính sách hủy phòng
 • 7.827.238
  • VND
  • 6.548.684
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 327.380 VND, Tax 7%

Còn phòng trống

 • Bữa sáng
 • Chính sách hủy phòng
 • 11.171.707
  • VND
  • 7.019.121
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 7%, Thuế thành phố 5%

Chỉ còn lại 4 phòng!

 • Bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Chính sách hủy phòng
  • VND
  • 7.090.634
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 354.580 VND, Tax 7%

Còn phòng trống

 • Bữa sáng
 • Chính sách hủy phòng
Thêm giường phụ (+ 1.821.474 VND )
+
 • 11.171.707
  • VND
  • 7.555.751
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 7%, Thuế thành phố 5%

Chỉ còn lại 4 phòng!

 • Bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Chính sách hủy phòng
  • VND
  • 7.632.826
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 381.660 VND, Tax 7%

Còn phòng trống

Executive Suite
 • Hướng phòng: Thành phố
 • 60 m²
 • 1 giường Queen
 • Chính sách hủy phòng
Thêm giường phụ (+ 1.214.316 VND )
+
 • 15.421.812
  • VND
  • 10.088.645
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 7%, Thuế thành phố 5%

Chỉ còn lại 4 phòng!

 • Thanh toán cho khách sạn
 • Chính sách hủy phòng
 • 11.033.032
  • VND
  • 10.191.632
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 509.527 VND, Tax 7%

Còn phòng trống

 • Bữa sáng
 • Chính sách hủy phòng
 • 15.421.812
  • VND
  • 10.625.275
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 7%, Thuế thành phố 5%

Chỉ còn lại 4 phòng!

 • Bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Chính sách hủy phòng
  • VND
  • 10.733.581
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 536.728 VND, Tax 7%

Còn phòng trống

 • Bữa sáng
 • Chính sách hủy phòng
Thêm giường phụ (+ 1.821.474 VND )
+
 • 15.421.812
  • VND
  • 11.161.905
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 7%, Thuế thành phố 5%

Chỉ còn lại 4 phòng!

 • Bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Chính sách hủy phòng
  • VND
  • 11.275.773
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 563.807 VND, Tax 7%

Còn phòng trống

Phòng Superior Suite (Superior Suite)
 • Hướng phòng: Thành phố
 • 80 m²
 • 2 giường đơn hoặc 1 giường đôi
 • Chính sách hủy phòng
Thêm giường phụ (+ 1.214.316 VND )
+
 • 16.371.581
  • VND
  • 14.596.337
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 7%, Thuế thành phố 5%

Chỉ còn lại 5 phòng!

 • Thanh toán cho khách sạn
 • Chính sách hủy phòng
 • 15.040.274
  • VND
  • 14.745.317
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 737.211 VND, Tax 7%

Còn phòng trống

 • Bữa sáng
 • Chính sách hủy phòng
 • 16.913.686
  • VND
  • 15.132.967
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 7%, Thuế thành phố 5%

Chỉ còn lại 5 phòng!

 • Bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Chính sách hủy phòng
  • VND
  • 15.287.387
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 764.412 VND, Tax 7%

Còn phòng trống

 • Bữa sáng
 • Chính sách hủy phòng
Thêm giường phụ (+ 1.821.474 VND )
+
 • 17.455.791
  • VND
  • 15.669.597
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 7%, Thuế thành phố 5%

Chỉ còn lại 5 phòng!

 • Bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Chính sách hủy phòng
  • VND
  • 15.829.458
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 791.491 VND, Tax 7%

Còn phòng trống

Deluxe Suite
 • Hướng phòng: Thành phố
 • 80 m²
 • 1 giường đôi
 • Chính sách hủy phòng
Thêm giường phụ (+ 1.214.316 VND )
+
 • 25.370.529
  • VND
  • 23.504.396
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 7%, Thuế thành phố 5%

Chỉ còn lại 2 phòng!

 • Thanh toán cho khách sạn
 • Chính sách hủy phòng
  • VND
  • 23.744.126
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 1.187.237 VND, Tax 7%

Còn phòng trống

 • Bữa sáng
 • Chính sách hủy phòng
 • 25.912.634
  • VND
  • 24.041.026
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 7%, Thuế thành phố 5%

Chỉ còn lại 2 phòng!

 • Bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Chính sách hủy phòng
  • VND
  • 24.286.318
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 1.214.316 VND, Tax 7%

Còn phòng trống

 • Bữa sáng
 • Chính sách hủy phòng
Thêm giường phụ (+ 1.821.474 VND )
+
 • 26.454.739
  • VND
  • 24.577.656
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 7%, Thuế thành phố 5%

Chỉ còn lại 2 phòng!

 • Bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Chính sách hủy phòng
  • VND
  • 24.828.510
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 1.241.395 VND, Tax 7%

Còn phòng trống

Gendarmensuite
 • 120 m²
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Chính sách hủy phòng
  • VND
  • 49.873.654
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 2.493.719 VND, Tax 7%

Còn phòng trống

 • Bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Chính sách hủy phòng
  • VND
  • 50.415.846
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 2.520.799 VND, Tax 7%

Còn phòng trống

Lindensuite
 • 120 m²
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Chính sách hủy phòng
  • VND
  • 49.873.654
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 2.493.719 VND, Tax 7%

Còn phòng trống

 • Bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Chính sách hủy phòng
  • VND
  • 50.415.846
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 2.520.799 VND, Tax 7%

Còn phòng trống

Phòng Suite Tổng Thống (Presidential Suite)
 • 140 m²
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Chính sách hủy phòng
  • VND
  • 79.147.410
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 3.957.334 VND, Tax 7%

Còn phòng trống

 • Bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Chính sách hủy phòng
  • VND
  • 79.689.481
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 3.984.414 VND, Tax 7%

Còn phòng trống

Thông tin nơi ở này

Mô tả

Vị trí thuận lợi ở mua sắm, ngắm cảnh, văn hóa thuộc khu vực của thành phố Berlin, Regent Berlin mang đến nhiều điểm thư giãn bổ ích cho bạn sau một ngày bận rộn. Cách sự nhộn nhịp của thành phố 0.1 km, khách sạn 5 sao này có vị trí vô cùng thuận lợi và dễ tiếp cận các địa điểm lớn của thành phố này. Mang dáng vẻ gần gũi và gần với Ritter Sport Bunte Schokowelt, City Shop, bảo tàng Hugenotten làm cho khách sạn này có một vẻ đẹp quyến rũ đặc biệt.

Những trải nghiệm từ thiết bị và dịch vụ khách sạn hàng đầu của Regent International Hotels đang chờ đón bạn tại Regent Berlin. Khách sạn cung cấp dịch vụ phòng 24 giờ, miễn phí wifi tất cả các phòng, quầy lễ tân 24 giờ, tiện nghi cho người khuyết tật, nhận/trả phòng nhanh để đảm bảo khách của họ được thoải mái nhất.

Bước vào một trong 195 phòng khách, bạn như rũ bỏ một ngày dài căng thẳng với một loạt tiện nghi như thảm, tivi màn hình phẳng, internet không dây, internet không dây (miễn phí), phòng không hút thuốc trong một số phòng. Khách sạn mang lại phương tiện giải trí đa dạng, bao gồm phòng thể dục, phòng sauna, spa, massage. Dù bạn đến để thư giãn hay làm gì, Regent Berlin luôn là sự lựa chọn hoàn hảo cho kì nghỉ của bạn ở Berlin.
Xem tiếp Ẩn

Điểm đặc trưng

Truy cập Internet

 • miễn phí wifi tất cả các phòng
 • wifi công cộng

Di chuyển

 • bãi đậu xe
 • bãi đậu xe có nhân viên
 • cho thuê xe đạp
 • đưa đón sân bay
 • xe đưa đón

Hoạt động và Thư giãn

 • massage
 • phòng sauna
 • phòng thể dục
 • spa

Ăn uống

 • Dịch vụ phòng [24 giờ]
 • nhà hàng
 • phục vụ phòng
 • quầy bar
 • quầy bar mini

Dịch vụ và Sự thuận tiện

 • báo chí
 • dịch vụ giặt là
 • dịch vụ làm đẹp
 • giặt khô
 • giữ hành lý
 • két sắt
 • khu vực hút thuốc
 • nhân viên hướng dẫn

Dành cho trẻ em

 • dịch vụ trông trẻ

Được tham gia

 • cho phép vật nuôi
 • nhận/trả phòng (nhanh)
 • quầy lễ tân (24 giờ)
 • thang máy
 • tiện nghi cho người khuyết tật

Ngôn ngữ sử dụng

 • Tiếng Việt
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Ả Rập
 • Tiếng Đức
 • Tiếng Pháp
 • Tiếng Tây Ban Nha
Xem tiếp Ẩn

Chính Sách

Nếu phòng đã bao gồm bữa sáng thì chỉ bao gồm "Bữa sáng Regent". Dịch vụ phòng sẽ được tính riêng.

Children under 18 years old stay for free if using extra bedding.

 • Giường phụ tùy thuộc vào loại phòng bạn chọn, xin vui lòng kiểm tra thông tin phòng để biết thêm chi tiết.
Khi đặt trên 5 phòng, chính sách và điều khoản bổ sung có thể được áp dụng.
Xem tiếp Ẩn

Thông tin hữu ích

Điện áp trong phòng: 230
Khách sạn được xây vào năm: 1996
Khoảng cách tới sân bay: 10 km
Khoảng cách từ trung tâm thành phố: 0.1 km
Nhận phòng từ: 03:00 PM
Phí bữa sáng (áp dụng khi không bao gồm trong giá phòng): 35 EUR
Phí đưa đón sân bay: 125 EUR
Phí giữ xe (theo ngày): 32 EUR
Phí sử dụng Internet : 0 EUR
Phòng / tầng không hút thuốc: yes
Số lượng nhà hàng: 1
Số lượng phòng: 195
Số lượng quán bar: 1
Số tầng khách sạn: 8
Thời gian đến sân bay (phút): 30
Trả phòng đến: 12:00 AM
Xem tiếp Ẩn

Những nhận xét mới nhất của khách hàng

Xem nhận xét theo nhóm
Trên cả tuyệt vờitừ 10 nhận xét
 • Điều kiện vệ sinh khách sạn 9,2
 • Tiện nghi 10,0
 • Vị trí 9,6
 • Tiêu chuẩn/chất lượng phòng 9,6
 • Dịch vụ 9,6
 • Đáng giá tiền 8,8
 • Thức ăn/Bữa ăn 8,0
Sắp xếp theo

Không phải nơi bạn đang tìm?1

Chọn chương trình thành viên

PointsMAX
Ngôn ngữ
Chương trình thành viên A Chương trình thành viên A
Chương trình thành viên B

Trong menu, nhấp PointsMAX và chọn chương trình thành viên yêu thích của bạn.

2

Chọn điểm ưu đãi

Phòng khách sạn A
Thông tin phòng
Tích lũy
5000 điểm

Chọn loại phòng và điểm cho khách sạn bạn đã chọn.

3

Nhập mã số thành viên

Nước cấp hộ chiếu
Mã số thành viên chương trình
1234

Điền số thẻ thành viên của chương trình đã chọn khi đặt phòng. Số điểm sẽ được cộng vào tài khoản của bạn sau khi trả phòng.

Bắt đầu ở đây và chọn chương trình yêu thích của bạn: