Hướng dẫn sử dụng mã voucher điện tử Agoda để đặt phòng. Tại đây
1) Tìm kiếm theo ngày và điểm đến
2) Chọn nơi ở có đánh dấu "Khuyến mãi hợp lệ". Không áp dụng cho các loại phòng
Thanh toán tại khách sạn.
3) Nhập đúng mã số khuyến mãi.
Điều khoản và Điều kiện
 1. Mã voucher điện tử Agoda áp dụng cho các chủ thẻ tín dụng Travel Platinum hợp lệ - phát hành bởi ngân hàng Shinhan Bank Vietnam. Chủ thẻ phải nhập mã code điện tử trên voucher khi thực hiện đặt phòng & thanh toán với thẻ Shinhan Bank Travel Platinum để được hưởng ưu đãi.
 2. Nhập mã voucher điện tử Agoda qua đường dẫn www.agoda.com/shinhanredemption để nhận được giá trị giảm (theo tiền Việt Nam Đồng) cho đặt phòng của bạn.
 3. Mã voucher điện tử Agoda chỉ có giá trị sử dụng một lần và chỉ được quy đổi trong 1 lần khi thực hiện đặt phòng.
 4. Mã voucher điện tử Agoda có giá trị sử dụng trong vòng 6 tháng kể từ ngày phát hành và không được gia hạn khi hết hiệu lực.
 5. Mã voucher điện tử Agoda chỉ áp dụng cho những đặt phòng khách sạn chấp nhận thanh toán trả trước và chỉ khi thao tác đặt phòng được thực hiện qua đường dẫn www.agoda.com/shinhanredemption
 6. Mã voucher điện tử Agoda chỉ được áp dụng trên giá trị tiền phòng (không bao gồm thuế địa phương, phí dịch vụ và những chi phí phụ thu khác).
 7. Các đặt phòng không được phép thay đổi thời gian lưu trú. Trong trường hợp hủy đặt phòng, mã voucher điện tử Agoda không có giá trị hoàn trả bằng tiền mặt hay các giá trị tương tự.
 8. Mã voucher điện tử Agoda không có giá trị tích lũy.
 9. Mã voucher điện tử Agoda không được chuyển đổi qua tiền mặt hay các sản phẩm khác, không có giá trị cộng dồn và không được sử dụng kết hợp với bất kỳ giảm giá, khuyến mãi, mặt hàng giảm giá và các mặt hàng giá cố định (trừ trường hợp quy định).
 10. Mã voucher điện tử Agoda sẽ bị ràng buộc bởi quy định và điều kiện của Agoda và Shinhan Bank Vietnam. Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, quyết định của Agoda là quyết định cuối cùng.
 11. Shinhan Bank Vietnam và Agoda có thể thay đổi điều kiện vào bất cứ thời điểm nào.