Vui lòng xem thêm Điều Kiện & Điều Khoản bên dưới để tải Agoda App & hưởng ưu đãi.
(Không nhận được ưu đãi tại bước thanh toán, vui lòng nhấp www.agoda.com/techcombank để đặt lại)
Hướng dẫn dùng thẻ Techcombank để nhận chiết khấu. Tại đây
1) Tìm khách sạn theo ngày và địa điểm bạn muốn đến.
2) SChọn khách sạn có “Khuyến mãi hợp lệ”.
Loại phòng Thanh toán tại khách sạn không được áp dụng..
3) Nhập chính xác số thẻ ngân hàng.
Điều khoản và Điều kiện

THỨ 5 HÀNG TUẦN

CÁC NGÀY CÒN LẠI

Giảm 20% khi sử dụng thẻ Techcombank Visa Platinum, Signature or Infinite

Ưu đãi 7%

Thời gian đặt phòng: Bây giờ – 11.04.2021

Thời gian lưu trú: Bây giờ – 31.05.2021

***Lưu ý: ƯU ĐÃI chỉ áp dụng với khách sạn chấp nhận thanh toán trả trước có thể hiện dòng chữ “ĐỦ TIÊU CHUẨN NHẬN KHUYẾN MẠI”.


Điều Khoản & Điều Kiện chung:

  1. Khuyến mãi chỉ áp dụng tại các khách sạn hợp lệ, chấp nhận thanh toán trả trước và đặt phòng phải được thực hiện tại đường dẫn hợp lệ như chỉ định: www.agoda.com/techcombank
  2. Khuyến mãi áp dụng trên giá trị phòng (trước thuế, phí phục vụ và các loại phí phụ thu khác – nếu có).
  3. Khuyến mãi được áp dụng cho các khách sạn chấp nhận thanh toán trả trước có thể hiện dòng chữ “Khuyến mại hợp lệ”/thẻ khuyến mãi. Phần giảm giá sẽ được thể hiện tại bước “Chi tiết thanh toán” sau khi chủ thẻ TECHCOMBANK đăng nhập số thẻ hợp lệ. Phần giá trị giảm thể hiện trước dòng thuế & phí dịch vụ của khách sạn & được áp dụng trước khi xác nhận giá cuối cùng của đơn đặt phòng. Ưu đãi này chỉ áp dụng khi khách hàng sử dụng thẻ TECHCOMBANK để thanh toán. Khuyến mãi không áp dụng cho các giao dịch chọn hình thức thanh toán trực tiếp tại khách sạn.
  4. Khuyến mãi không được chuyển đổi, cộng dồn và không được sử dụng kết hợp với bất kỳ giảm giá, khuyến mãi, mặt hàng giảm giá và các mặt hàng giá cố định (trừ trường hợp quy định).
  5. Khuyến mãi không được chuyển đổi qua thành tiền mặt hoặc bất kì sản phẩm nào khác.
  6. Chủ thẻ đủ điều kiện tham gia sẽ bị ràng buộc bởi quy định và điều kiện của Agoda và TECHCOMBANK. Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, quyết định của Agoda là quyết định cuối cùng.
  7. Agoda có thể thay đổi điều kiện vào bất cứ thời điểm nào.
  8. Khuyến mãi này độc lập & không liên quan đến bất cứ chương trình nào được thực hiện giữa TECHCOMBANK và chủ thẻ (ví dụ như về phương thức thanh toán, v.v).
  9. Khuyến mại chỉ áp dụng cho các chủ thẻ hợp lệ đang sở hữu thẻ tín dụng / ghi nợ của TECHCOMBANK phát hành tại Việt Nam.
  10. Khuyến mại áp dụng theo quy tắc ưu tiên người đến trước.