Xuất sắc 8,4
dựa trên 34 đánh giá

Giảm đến 30% với Ưu đãi nội bộ Agoda!

Ưu đãi tốt nhất vào ngày này:
28 Tháng Mười 2016 - 30 Tháng Mười 2016 | 2 đêm
Loại phòng Bao gồm Sức chứa Giá
phòng/đêm
SL
Phòng Deluxe tầng cao (Deluxe High Floor)
 • Hướng phòng: Thành phố
 • 42 m²
 • 1 giường King
 • Chính sách hủy phòng
 • 7.979.492
  • VND
  • 7.221.735
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 7%, Thuế thành phố 5%
Ưu đãi giá tốt! Số lượng có hạn!

Chỉ còn lại 3 phòng!

 • Bữa sáng
 • Chính sách hủy phòng
 • 8.617.841
  • VND
  • 7.853.636
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 7%, Thuế thành phố 5%

Chỉ còn lại 3 phòng!

 • Bữa sáng
 • Chính sách hủy phòng
 • 9.256.190
  • VND
  • 8.485.538
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 7%, Thuế thành phố 5%

Chỉ còn lại 3 phòng!

Deluxe giường King (Deluxe King Bed)
 • Hướng phòng: Thành phố
 • 61 m²
 • 1 giường King
 • Chính sách hủy phòng
 • 9.347.383
  • VND
  • 7.221.735
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 7%, Thuế thành phố 5%

Còn phòng trống

 • Bữa sáng
 • Chính sách hủy phòng
 • 9.985.732
  • VND
  • 7.853.636
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 7%, Thuế thành phố 5%

Còn phòng trống

 • Bữa sáng
 • Chính sách hủy phòng
 • 10.624.081
  • VND
  • 8.485.538
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 7%, Thuế thành phố 5%

Còn phòng trống

Phòng Deluxe 2 giường (Twin Deluxe Room)
 • Hướng phòng: Thành phố
 • 42 m²
 • 2 giường Queen
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Chính sách hủy phòng
 • 10.147.927
  • VND
  • 7.295.419
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 364.771 VND, Tax 7%

Còn phòng trống

 • Bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Chính sách hủy phòng
 • 9.279.772
  • VND
  • 7.933.768
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 396.628 VND, Tax 7%

Còn phòng trống

 • Bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Chính sách hủy phòng
 • 9.841.520
  • VND
  • 8.572.117
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 428.606 VND, Tax 7%

Còn phòng trống

Phòng Deluxe giường King (King Deluxe Room)
 • Hướng phòng: Thành phố
 • 42 m²
 • 1 giường King
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Chính sách hủy phòng
 • 8.615.889
  • VND
  • 7.295.419
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 364.771 VND, Tax 7%

Chỉ còn lại 3 phòng!

 • Bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Chính sách hủy phòng
  • VND
  • 7.933.768
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 396.628 VND, Tax 7%

Chỉ còn lại 3 phòng!

 • Bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Chính sách hủy phòng
  • VND
  • 8.572.117
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 428.606 VND, Tax 7%

Chỉ còn lại 3 phòng!

Junior Suite 2 giường đơn (Twin Bed Junior Suite)
 • 61 m²
 • 2 giường Queen
 • Chính sách hủy phòng
 • 10.259.310
  • VND
  • 8.011.675
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 7%, Thuế thành phố 5%

Phòng cuối cùng của Agoda!

 • Bữa sáng
 • Chính sách hủy phòng
 • 10.897.659
  • VND
  • 8.643.577
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 7%, Thuế thành phố 5%

Phòng cuối cùng của Agoda!

 • Bữa sáng
 • Chính sách hủy phòng
 • 11.536.008
  • VND
  • 9.275.479
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 7%, Thuế thành phố 5%

Phòng cuối cùng của Agoda!

Tower Suite 2 giường đơn (Twin Tower Suite)
 • Hướng phòng: Thành phố
 • 85 m²
 • 2 giường Queen
 • Chính sách hủy phòng
 • 19.948.474
  • VND
  • 14.217.917
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 7%, Thuế thành phố 5%

Chỉ còn lại 3 phòng!

 • Thanh toán cho khách sạn
 • Chính sách hủy phòng
 • 20.325.036
  • VND
  • 14.362.855
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 718.113 VND, Tax 7%

Chỉ còn lại 3 phòng!

 • Bữa sáng
 • Chính sách hủy phòng
 • 20.586.823
  • VND
  • 14.849.818
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 7%, Thuế thành phố 5%

Chỉ còn lại 3 phòng!

 • Bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Chính sách hủy phòng
 • 19.456.881
  • VND
  • 15.001.204
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 750.091 VND, Tax 7%

Chỉ còn lại 3 phòng!

 • Bữa sáng
 • Chính sách hủy phòng
 • 21.225.172
  • VND
  • 15.481.720
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 7%, Thuế thành phố 5%

Chỉ còn lại 3 phòng!

 • Bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Chính sách hủy phòng
 • 20.018.628
  • VND
  • 15.639.553
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 781.948 VND, Tax 7%

Chỉ còn lại 3 phòng!

 • Chính sách hủy phòng
 • 21.658.401
  • VND
  • 15.910.574
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 7%, Thuế thành phố 5%

Chỉ còn lại 3 phòng!

 • Thanh toán cho khách sạn
 • Chính sách hủy phòng
 • 22.544.789
  • VND
  • 16.072.780
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 803.591 VND, Tax 7%

Chỉ còn lại 3 phòng!

 • Bữa sáng
 • Chính sách hủy phòng
 • 23.573.449
  • VND
  • 17.806.279
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 7%, Thuế thành phố 5%

Chỉ còn lại 3 phòng!

 • Bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Chính sách hủy phòng
 • 22.084.934
  • VND
  • 17.987.705
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 899.404 VND, Tax 7%

Chỉ còn lại 3 phòng!

Phòng Tower Suite giường King (King Tower Suite)
 • 85 m²
 • Chính sách hủy phòng
 • 19.948.474
  • VND
  • 14.217.917
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 7%, Thuế thành phố 5%

Chỉ còn lại 3 phòng!

 • Thanh toán cho khách sạn
 • Chính sách hủy phòng
 • 20.325.036
  • VND
  • 14.362.855
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 718.113 VND, Tax 7%

Chỉ còn lại 3 phòng!

 • Bữa sáng
 • Chính sách hủy phòng
 • 20.586.823
  • VND
  • 14.849.818
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 7%, Thuế thành phố 5%

Chỉ còn lại 3 phòng!

 • Bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Chính sách hủy phòng
 • 19.456.881
  • VND
  • 15.001.204
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 750.091 VND, Tax 7%

Chỉ còn lại 3 phòng!

 • Bữa sáng
 • Chính sách hủy phòng
 • 21.225.172
  • VND
  • 15.481.720
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 7%, Thuế thành phố 5%

Chỉ còn lại 3 phòng!

 • Bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Chính sách hủy phòng
 • 20.018.628
  • VND
  • 15.639.553
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 781.948 VND, Tax 7%

Chỉ còn lại 3 phòng!

 • Chính sách hủy phòng
 • 21.658.401
  • VND
  • 15.910.574
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 7%, Thuế thành phố 5%

Chỉ còn lại 3 phòng!

 • Thanh toán cho khách sạn
 • Chính sách hủy phòng
 • 22.544.789
  • VND
  • 16.072.780
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 803.591 VND, Tax 7%

Chỉ còn lại 3 phòng!

 • Bữa sáng
 • Chính sách hủy phòng
 • 23.573.449
  • VND
  • 17.806.279
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 7%, Thuế thành phố 5%

Chỉ còn lại 3 phòng!

 • Bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Chính sách hủy phòng
 • 22.084.934
  • VND
  • 17.987.705
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 899.404 VND, Tax 7%

Chỉ còn lại 3 phòng!

Ambassador Suite 2 giường đơn (Twin Ambassador Suite)
 • 127 m²
 • 2 giường Queen
 • Chính sách hủy phòng
 • 49.016.220
  • VND
  • 35.657.315
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 7%, Thuế thành phố 5%

Phòng cuối cùng của Agoda!

 • Bữa sáng
 • Chính sách hủy phòng
 • 49.654.569
  • VND
  • 36.289.217
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 7%, Thuế thành phố 5%

Phòng cuối cùng của Agoda!

 • Bữa sáng
 • Chính sách hủy phòng
 • 50.292.919
  • VND
  • 36.921.119
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 7%, Thuế thành phố 5%

Phòng cuối cùng của Agoda!

Suite Tổng thống giường King (King Presidential Suite)
 • Hướng phòng: Thành phố
 • 260 m²
 • 2 giường đơn và 1 giường đôi
 • Chính sách hủy phòng
 • 178.965.861
  • VND
  • 119.158.622
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 7%, Thuế thành phố 5%

Phòng cuối cùng của Agoda!

 • Bữa sáng
 • Chính sách hủy phòng
 • 179.604.210
  • VND
  • 119.790.524
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 7%, Thuế thành phố 5%

Phòng cuối cùng của Agoda!

 • Bữa sáng
 • Chính sách hủy phòng
 • 180.242.559
  • VND
  • 120.422.426
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 7%, Thuế thành phố 5%

Phòng cuối cùng của Agoda!

 • Chính sách hủy phòng
 • 180.675.788
  • VND
  • 120.851.279
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 7%, Thuế thành phố 5%

Phòng cuối cùng của Agoda!

 • Bữa sáng
 • Chính sách hủy phòng
 • 182.590.835
  • VND
  • 122.746.985
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 7%, Thuế thành phố 5%

Phòng cuối cùng của Agoda!

 • Chính sách hủy phòng
 • 187.515.243
  • VND
  • 127.621.656
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 7%, Thuế thành phố 5%

Phòng cuối cùng của Agoda!

 • Bữa sáng
 • Chính sách hủy phòng
 • 190.068.639
  • VND
  • 130.149.263
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 7%, Thuế thành phố 5%

Phòng cuối cùng của Agoda!

Thông tin về Waldorf Astoria Berlin Hotel

Mô tả

Với khách du lịch muốn ngắm cảnh và cảm nhận Berlin, Waldorf Astoria Berlin Hotel là sự lựa chọn hoàn hảo. Chỉ cách những hoạt động thú vị ở trung tâm thành phố khoảng 0.1 Km. Một số nơi cho bạn khám phá, Bảo tàng tình ái, City Music Berlin, Brando 4 là một trong những điểm du lịch thích hợp cho khách du lịch.

Waldorf Astoria Berlin Hotel mang lại dịch vụ hoàn hảo, làm hài lòng cả những vị khách khó tính nhất với những tiện nghi sang trọng tuyệt vời. Dịch vụ phòng 24 giờ, quầy lễ tân 24 giờ, tiện nghi cho người khuyết tật, giữ hành lý, wifi công cộng chỉ là một vài trong số những thiết bị được lắp đặt tại Waldorf Astoria Berlin Hotel ngoài một số khách sạn khác trong thành phố.

Khách sạn rất chú ý đến việc trang bị đầy đủ tiện nghi để đạt được sự thoải mái và tiện lợi nhất. Trong một số phòng, khách hàng có thể tìm thấy tivi màn hình phẳng, internet không dây, internet không dây (miễn phí), phòng không hút thuốc, máy điều hòa. Khách sạn mang lại phương tiện giải trí đa dạng, bao gồm bồn tắm nước nóng, phòng thể dục, phòng sauna, hồ bơi trong nhà, spa. Dù bạn đến để thư giãn hay làm gì, Waldorf Astoria Berlin Hotel luôn là sự lựa chọn hoàn hảo cho kì nghỉ của bạn ở Berlin.
Xem tiếp Ẩn

Điểm đặc trưng

Truy cập Internet

 • miễn phí wifi tất cả các phòng
 • wifi công cộng

Di chuyển

 • bãi đậu xe
 • bãi đậu xe có nhân viên
 • cho thuê xe đạp
 • đưa đón sân bay
 • xe đưa đón

Hoạt động và Thư giãn

 • bồn tắm nước nóng
 • hồ bơi (trong nhà)
 • massage
 • phòng sauna
 • phòng tắm hơi
 • phòng thể dục
 • spa

Ăn uống

 • bếp nhỏ
 • Dịch vụ phòng [24 giờ]
 • lò vi sóng
 • máy pha trà/cà phê
 • nhà hàng
 • nước đóng chai miễn phí
 • quán cà phê
 • quầy bar
 • quầy bar mini
 • tủ lạnh

Dịch vụ và Sự thuận tiện

 • cửa hàng
 • dịch vụ giặt là
 • dịch vụ làm đẹp
 • giặt khô
 • giữ hành lý
 • két sắt
 • khu vực hút thuốc
 • nhân viên hướng dẫn
 • thu đổi ngoại tệ
 • thư viện

Dành cho trẻ em

 • dịch vụ trông trẻ

Được tham gia

 • cho phép vật nuôi
 • quầy lễ tân (24 giờ)
 • thang máy
 • tiện nghi cho người khuyết tật

Ngôn ngữ sử dụng

 • Tiếng Việt
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Đức
 • Tiếng Pháp
 • Tiếng Tây Ban Nha
 • Tiếng Ý
Xem tiếp Ẩn

Chính Sách

 • Giường phụ tùy thuộc vào loại phòng bạn chọn, xin vui lòng kiểm tra thông tin phòng để biết thêm chi tiết.
Khi đặt trên 5 phòng, chính sách và điều khoản bổ sung có thể được áp dụng.
Xem tiếp Ẩn

Thông tin hữu ích

Điện áp trong phòng: 220
Khách sạn được trùng tu gần nhất vào năm: 2013
Khách sạn được xây vào năm: 2013
Khoảng cách tới sân bay: 8.0 Km
Khoảng cách từ trung tâm thành phố: 0.1 Km
Nhận phòng từ: 03:00 PM
Phí bữa sáng (áp dụng khi không bao gồm trong giá phòng): 36 EUR
Phí đưa đón sân bay: 125 EUR
Phí giữ xe (theo ngày): 35 EUR
Phí sử dụng Internet : 25 EUR
Phòng / tầng không hút thuốc: Yes
Số lượng nhà hàng: 2
Số lượng phòng: 232
Số lượng quán bar: 1
Số tầng khách sạn: 31
Thời gian đến sân bay (phút): 25
Trả phòng đến: 12:00 PM
Xem tiếp Ẩn

Những nhận xét mới nhất của khách hàng

Xem nhận xét theo nhóm
Xuất sắctừ 34 nhận xét
 • Điều kiện vệ sinh khách sạn 9,1
 • Tiện nghi 8,0
 • Vị trí 8,9
 • Tiêu chuẩn/chất lượng phòng 8,8
 • Dịch vụ 8,5
 • Đáng giá tiền 7,8
 • Thức ăn/Bữa ăn 7,5

Không phải nơi bạn đang tìm?1

Chọn chương trình thành viên

PointsMAX
Ngôn ngữ
Chương trình thành viên A Chương trình thành viên A
Chương trình thành viên B

Trong menu, nhấp PointsMAX và chọn chương trình thành viên yêu thích của bạn.

2

Chọn điểm ưu đãi

Phòng khách sạn A
Thông tin phòng
Tích lũy
5000 điểm

Chọn loại phòng và điểm cho khách sạn bạn đã chọn.

3

Nhập mã số thành viên

Nước cấp hộ chiếu
Mã số thành viên chương trình
1234

Điền số thẻ thành viên của chương trình đã chọn khi đặt phòng. Số điểm sẽ được cộng vào tài khoản của bạn sau khi trả phòng.

Bắt đầu ở đây và chọn chương trình yêu thích của bạn: