Giảm đến 30% với Ưu đãi nội bộ Agoda!

Ưu đãi tốt nhất vào ngày này:
24 Tháng Mười 2016 - 26 Tháng Mười 2016 | 2 đêm
Loại phòng Bao gồm Sức chứa Giá
phòng/đêm
SL
Deluxe giường King - Cánh bến du thuyền (Deluxe King - Marina Wing)
 • 54 m²
 • 1 giường King
 • Chính sách hủy phòng
 • 8.499.549
  • VND
  • 4.034.400
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 4%, Thuế khách sạn 6%, Phí dịch vụ 10%, Phí du lịch Dirham mỗi phòng 91.132 VND (khách sạn thu phí)
Ưu đãi giá tốt! Số lượng có hạn!

Còn phòng trống

 • Thanh toán cho khách sạn
 • Chính sách hủy phòng
 • 6.069.371
  • VND
  • 4.246.737
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 515.806 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

Còn phòng trống

 • Bữa sáng
 • Chính sách hủy phòng
 • 8.499.549
  • VND
  • 5.269.538
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 6%, Thuế khách sạn 4%, Phí dịch vụ 10%, Phí du lịch Dirham mỗi phòng 91.132 VND (khách sạn thu phí)

Còn phòng trống

 • Bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Chính sách hủy phòng
 • 6.069.371
  • VND
  • 5.546.883
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 645.820 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

Còn phòng trống

Deluxe 2 giường - Khu vực cánh bến du thuyền (Deluxe Twin - Marina Wing)
 • 54 m²
 • 2 giường đơn
 • Chính sách hủy phòng
 • 8.499.549
  • VND
  • 4.034.400
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 4%, Thuế khách sạn 6%, Phí dịch vụ 10%, Phí du lịch Dirham mỗi phòng 91.132 VND (khách sạn thu phí)

Còn phòng trống

 • Thanh toán cho khách sạn
 • Chính sách hủy phòng
 • 6.069.371
  • VND
  • 4.246.737
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 515.806 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

Còn phòng trống

 • Bữa sáng
 • Chính sách hủy phòng
 • 8.499.549
  • VND
  • 5.269.538
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 6%, Thuế khách sạn 4%, Phí dịch vụ 10%, Phí du lịch Dirham mỗi phòng 91.132 VND (khách sạn thu phí)

Còn phòng trống

 • Bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Chính sách hủy phòng
 • 6.069.371
  • VND
  • 5.546.883
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 645.820 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

Còn phòng trống

Deluxe 2 giường (Deluxe Twin)
 • 56 m²
 • 2 giường đơn
 • Chính sách hủy phòng
 • 9.107.094
  • VND
  • 4.611.567
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 6%, Thuế khách sạn 4%, Phí dịch vụ 10%, Phí du lịch Dirham mỗi phòng 91.132 VND (khách sạn thu phí)

Còn phòng trống

 • Thanh toán cho khách sạn
 • Chính sách hủy phòng
 • 10.018.411
  • VND
  • 4.854.282
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 576.560 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

Còn phòng trống

 • Bữa sáng
 • Chính sách hủy phòng
 • 9.107.094
  • VND
  • 5.846.706
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 6%, Thuế khách sạn 4%, Phí dịch vụ 10%, Phí du lịch Dirham mỗi phòng 91.132 VND (khách sạn thu phí)

Còn phòng trống

 • Bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Chính sách hủy phòng
 • 10.018.411
  • VND
  • 6.154.427
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 706.575 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

Còn phòng trống

Deluxe giường King (Deluxe King)
 • 54 m²
 • 1 giường King
 • Chính sách hủy phòng
 • 9.107.094
  • VND
  • 4.611.567
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 6%, Thuế khách sạn 4%, Phí dịch vụ 10%, Phí du lịch Dirham mỗi phòng 91.132 VND (khách sạn thu phí)

Còn phòng trống

 • Thanh toán cho khách sạn
 • Chính sách hủy phòng
 • 7.065.744
  • VND
  • 4.854.282
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 576.560 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

Còn phòng trống

 • Bữa sáng
 • Chính sách hủy phòng
 • 9.107.094
  • VND
  • 5.846.706
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 6%, Thuế khách sạn 4%, Phí dịch vụ 10%, Phí du lịch Dirham mỗi phòng 91.132 VND (khách sạn thu phí)

Còn phòng trống

 • Bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Chính sách hủy phòng
 • 7.065.744
  • VND
  • 6.154.427
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 706.575 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

Còn phòng trống

Suite Marina Deluxe (Marina Deluxe Suite)
 • 145 m²
 • 1 giường King
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Chính sách hủy phòng
 • 13.056.134
  • VND
  • 6.676.915
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 758.823 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

Còn phòng trống

 • Bữa sáng
 • Chính sách hủy phòng
 • 12.144.817
  • VND
  • 7.578.208
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 6%, Thuế khách sạn 4%, Phí dịch vụ 10%, Phí du lịch Dirham mỗi phòng 91.132 VND (khách sạn thu phí)

Còn phòng trống

 • Bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Chính sách hủy phòng
 • 13.056.134
  • VND
  • 7.977.061
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 888.838 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

Còn phòng trống

Phòng Yas Grand Suite (Yas Grand Suite)
 • 110 m²
 • 1 giường King
 • Chính sách hủy phòng
 • 15.182.540
  • VND
  • 9.228.906
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 4%, Thuế khách sạn 6%, Phí dịch vụ 10%, Phí du lịch Dirham mỗi phòng 91.132 VND (khách sạn thu phí)

Còn phòng trống

 • Thanh toán cho khách sạn
 • Chính sách hủy phòng
 • 12.448.589
  • VND
  • 9.714.638
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 1.062.596 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

Còn phòng trống

 • Bữa sáng
 • Chính sách hủy phòng
 • 15.182.540
  • VND
  • 10.464.045
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 4%, Thuế khách sạn 6%, Phí dịch vụ 10%, Phí du lịch Dirham mỗi phòng 91.132 VND (khách sạn thu phí)

Còn phòng trống

 • Bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Chính sách hủy phòng
 • 12.448.589
  • VND
  • 11.014.784
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 1.192.610 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

Còn phòng trống

Phòng Suite trên đảo (Island Suite)
 • 145 m²
 • 1 giường King
 • Chính sách hủy phòng
  • VND
  • 10.383.241
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 6%, Thuế khách sạn 4%, Phí dịch vụ 10%, Phí du lịch Dirham mỗi phòng 91.132 VND (khách sạn thu phí)

Chỉ còn lại 4 phòng!

 • Thanh toán cho khách sạn
 • Chính sách hủy phòng
 • 13.663.678
  • VND
  • 10.929.728
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 1.184.105 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

Chỉ còn lại 4 phòng!

 • Bữa sáng
 • Chính sách hủy phòng
  • VND
  • 11.618.379
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế khách sạn 4%, Thuế khách sạn 6%, Phí dịch vụ 10%, Phí du lịch Dirham mỗi phòng 91.132 VND (khách sạn thu phí)

Chỉ còn lại 4 phòng!

 • Bữa sáng
 • Thanh toán cho khách sạn
 • Chính sách hủy phòng
 • 13.663.678
  • VND
  • 12.229.873
Không bao gồm trong giá phòng:
Thuế thành phố 1.314.119 VND (khách sạn thu phí), Phí dịch vụ 10% (khách sạn thu phí)

Chỉ còn lại 4 phòng!

Thông tin về Yas Viceroy Abu Dhabi

Mô tả

Với khách du lịch muốn ngắm cảnh và cảm nhận Abu Dhabi, Yas Viceroy Abu Dhabi là sự lựa chọn hoàn hảo. Khách sạn nằm cách trung tâm thành phố 24.00 Km và dễ dàng tiếp cận các địa điểm khác trong thành phố . Và cũng có thể dễ dàng đến Avivo Hospitals National Hospital, Medical Center, Yas Marina Circuit.

Yas Viceroy Abu Dhabi cũng đề xuất thêm rất nhiều thiết bị làm kì nghỉ của bạn ở Abu Dhabi thêm tiện lợi. Miễn phí wifi tất cả các phòng, quầy lễ tân 24 giờ, tiện nghi cho người khuyết tật, nhận/trả phòng nhanh, giữ hành lý chỉ là một vài trong số những thiết bị được lắp đặt tại Yas Viceroy Abu Dhabi ngoài một số khách sạn khác trong thành phố.

499 phòng trong tổng số 9 lầu mang đến cho bạn sự ấm cúng và dễ chịu như đang được ở nhà. Những thiết bị hiện đại như tivi màn hình phẳng, internet không dây, internet không dây (miễn phí), phòng không hút thuốc, máy điều hòa cũng được trang bị trong một số phòng. Khách sạn được trang bị cơ sở vật chất tuyệt vời, bao gồm phòng thể dục, sân golf (trong vòng 3 km), hồ bơi ngoài trời, spa, massage, giúp cho bạn thư giãn sau một ngày khám phá các sự kiện thú vị trong thành phố. Yas Viceroy Abu Dhabi là nơi bạn có thể dừng chân ở một khách sạn chất lượng tại Abu Dhabi.
Xem tiếp Ẩn

Điểm đặc trưng

Truy cập Internet

 • miễn phí wifi tất cả các phòng

Di chuyển

 • bãi đậu xe
 • bãi đậu xe có nhân viên
 • Cho thuê xe

Hoạt động và Thư giãn

 • câu lạc bộ đêm
 • hồ bơi (ngoài trời)
 • massage
 • phòng tắm hơi
 • phòng thể dục
 • spa

Ăn uống

 • nhà hàng
 • phục vụ phòng
 • quầy bar

Dịch vụ và Sự thuận tiện

 • ATM
 • báo chí
 • cửa hàng
 • dịch vụ giặt là
 • dịch vụ làm đẹp
 • giặt khô
 • giữ hành lý
 • két sắt
 • khu vực hút thuốc
 • nhân viên hướng dẫn
 • thu đổi ngoại tệ

Thể thao trên cạn

 • sân golf (trong vòng 3 km)

Dành cho trẻ em

 • dịch vụ trông trẻ
 • hồ bơi (trẻ em)

Được tham gia

 • cho phép vật nuôi
 • nhận/trả phòng (nhanh)
 • quầy lễ tân (24 giờ)
 • thang máy
 • tiện nghi cho người khuyết tật

Ngôn ngữ sử dụng

 • Tiếng Việt
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Ả Rập
 • Tiếng Ấn Độ
 • Tiếng Bồ Đào Nha
 • Tiếng Đức
 • Tiếng Indonesia
 • Tiếng Nga
 • Tiếng Pháp
 • Tiếng Phillipines
 • Tiếng Tây Ban Nha
 • Tiếng Trung Quốc (Quan Thoại)
 • Tiếng Ý
Xem tiếp Ẩn

Chính Sách

Hút thuốc chỉ được phép ở các khu vực chỉ định. Khách hàng hút thuốc ở nơi khác phải chịu trách nhiệm toàn bộ mọi chi phí, tổn hại có liên quan do hút thuốc gây ra.

Trẻ em và giường phụ
Trẻ em 0-12 tuổi Ở miễn phí nếu sử dụng giường sẵn có.
 • Giường phụ tùy thuộc vào loại phòng bạn chọn, xin vui lòng kiểm tra thông tin phòng để biết thêm chi tiết.
Khi đặt trên 5 phòng, chính sách và điều khoản bổ sung có thể được áp dụng.
Xem tiếp Ẩn

Thông tin hữu ích

Điện áp trong phòng: 220
Khách sạn được xây vào năm: 2009
Khoảng cách tới sân bay: 10.00 Km
Khoảng cách từ trung tâm thành phố: 24.00 Km
Nhận phòng từ: 04:00 PM
Phí bữa sáng (áp dụng khi không bao gồm trong giá phòng): 155 AED
Phí đưa đón sân bay: 150 AED
Phòng / tầng không hút thuốc: Yes
Số lượng nhà hàng: 7
Số lượng phòng: 499
Số lượng quán bar: 2
Số tầng khách sạn: 9
Thời gian đến sân bay (phút): 10
Trả phòng đến: 12:00 PM
Xem tiếp Ẩn

Thông báo quan trọng

Vui lòng kiểm tra các yêu cầu thị thực trước khi du lịch. Vui lòng lưu ý tiền đặt cọc bắt buộc 250 AED mỗi người mỗi đêm được thanh toán trực tiếp tại khách sạn. Vui lòng lưu ý trong thời gian giải đua Thể thức 1 ở Abu Dhabi, phí vào cổng bắt buộc là 185 AED mỗi người mỗi phòng sẽ được thu cộng chung với phí phòng. Vui lòng lưu ý trong thời gian giải đua Thể thức 1, giá bữa sáng bổ sung sẽ thay đổi. Xin vui lòng liên hệ khách sạn để biết thêm thông tin chi tiết. Vui lòng lưu ý trả phòng sớm, khách sạn sẽ thu phí 1 đêm, bao gồm thuế. Tuy nhiên, trong thời gian giải đua Thể thức 1, tất cả ngày nghỉ đều không được hoàn tiền. Vui lòng lưu ý khách hàng phải xuất trình hộ chiếu hợp lệ hoặc chứng minh thư của các tiểu vương quốc khi nhận phòng. Khách hàng không có chứng minh thư không thể nhận phòng. Khách hàng đến nhiều lần cũng sẽ cần xuất trình chứng minh thư mỗi lần nhận phòng theo quy định của chính phủ Abu Dhabi. Các yêu cầu đặc biệt như vật dụng đặc biệt, đưa đón hoặc tầng phòng sẽ được cung cấp khi còn trống. Xin vui lòng liên hệ khách sạn để biết thêm thông tin chi tiết.
Xem tiếp Ẩn

Những nhận xét mới nhất của khách hàng

Xem nhận xét theo nhóm
Xuất sắctừ 351 nhận xét
 • Điều kiện vệ sinh khách sạn 9,1
 • Tiện nghi 9,1
 • Vị trí 8,6
 • Tiêu chuẩn/chất lượng phòng 9,1
 • Dịch vụ 8,8
 • Đáng giá tiền 8,5
 • Thức ăn/Bữa ăn 8,4
Sắp xếp theo

Không phải nơi bạn đang tìm?1

Chọn chương trình thành viên

PointsMAX
Ngôn ngữ
Chương trình thành viên A Chương trình thành viên A
Chương trình thành viên B

Trong menu, nhấp PointsMAX và chọn chương trình thành viên yêu thích của bạn.

2

Chọn điểm ưu đãi

Phòng khách sạn A
Thông tin phòng
Tích lũy
5000 điểm

Chọn loại phòng và điểm cho khách sạn bạn đã chọn.

3

Nhập mã số thành viên

Nước cấp hộ chiếu
Mã số thành viên chương trình
1234

Điền số thẻ thành viên của chương trình đã chọn khi đặt phòng. Số điểm sẽ được cộng vào tài khoản của bạn sau khi trả phòng.

Bắt đầu ở đây và chọn chương trình yêu thích của bạn: