Προσθέστε τον χώρο σας στην Agoda

Απευθύνεστε σε παγκόσμιο κοινό. Προσθέστε τον χώρο σας δωρεάν σήμερα και δεχτείτε τις κρατήσεις που ζητάτε!

Σπίτι

Καταλύματα μίας μονάδας, π.χ. κατοικία, διαμέρισμα ή μονάδα σε συγκρότημα διαμερισμάτων

property-type

Hotel :

Κτίρια πολλαπλών μονάδων, π.χ. ξενοδοχείο, bed and breakfast, διαμέρισμα με πρόσθετες παροχές ή ενοικιαζόμενα κτίρια σε συγκρότημα διαμερισμάτων

property-type
Partner with Agoda you could earn up to
93 USD / night booked
Tooltip Typical properties on Agoda get booked at this price per night
17 night booked / month
Tooltip Typical properties on Agoda get booked at this price per night
1,581 USD / month
Tooltip Nightly rate multiplied by Nights Booked per Month
So many reasons to list on Agoda!

Get bookings fast

Our statistics show that the majority of new listings receive a booking within the first 3 months of joining our community.

Stand out from the competition

New listings get a special boost in visibility. Keep the spotlight on your property with a range of options to increase your exposure.

Reach a global audience

More than 9 million Agoda users from around the world will get to see your property.

List any property type

List a hotel, apartment, house, and so many other property types for free on Agoda.

Support

Find support through online material, the support widget on YCS and Host Manage, and email and chat.

All you have to do

Sign in or sign up for an Agoda account

Upload your property details and pictures

Set your prices and available dates

See your listing go live in front of millions of travelers