Ghi danh nhà của bạn trên Agoda

Độc giả toàn cầu, trọng điểm châu Á. Nhận các đặt phòng bạn đã bỏ lỡ bằng cách ghi danh miễn phí trên Agoda, ngay hôm nay!

Nhà

Chỗ nghỉ có một phòng ví dụ như nhà ở, căn hộ hoặc căn chung cư

property-type

Khách Sạn

Tòa nhà có nhiều phòng ví dụ như khách sạn, nhà nghỉ giường và bữa sáng, căn hộ dịch vụ hoặc chung cư cho thuê

property-type
Hợp tác với Agoda và quý đối tác có thể kiếm được tới
93 USD / night booked
Tooltip Chỗ nghỉ tiêu biểu trên Agoda được đặt ở mức giá này mỗi đêm
17 night booked / month
Tooltip Chỗ nghỉ tiêu biểu trên Agoda được đặt ở mức giá này mỗi đêm
1,581 USD / month
Tooltip Giá mỗi đêm nhân với số đêm được đặt mỗi tháng
So many reasons to list on Agoda!

Get bookings fast

Our statistics show that the majority of new listings receive a booking within the first 3 months of joining our community.

Stand out from the competition

New listings get a special boost in visibility. Keep the spotlight on your property with a range of options to increase your exposure.

Reach a global audience

More than 9 million Agoda users from around the world will get to see your property.

List any property type

List a hotel, apartment, house, and so many other property types for free on Agoda.

Support

Find support through online material, the support widget on YCS and Host Manage, and email and chat.

Tất cả những gì bạn cần làm là

Đăng nhập hoặc đăng ký tài khoản Agoda

Đăng tải hình ảnh và thông tin về nơi ở

Cài đặt mức giá và chọn ngày có phòng trống

Xem căn hộ của bạn được quảng bá đến hàng triệu du khách